ДЗИ

На тази страница можете да видите графика за провеждане на ДЗИ през учебната 2016/2017 година.

 

grafik-dzi-2017-page-001grafik-dzi-2017-page-002grafik-dzi-2017-page-003grafik-dzi-2017-page-004