Контролни и класни работи

КЛАСНИ РАБОТИ
Предмет Клас Дата
Български език и литература 9.5.2017
Математика 17.5.2017
Български език и литература 10.5.2017
Математика 17.5.2017
Български език и литература 9.5.2017
Математика 17.5.2017
Български език и литература 12.5.2017
Математика 17.5.2017
Български език и литература 9.5.2017
Математика 17.5.2017
Български език и литература 12.5.2017
Математика 17.5.2017
Български език и литература 24.4.2017
Математика 3.5.2017
Български език и литература 24.4.2017
Математика 3.5.2017
Български език и литература 24.4.2017
Математика 3.5.2017
Английски език 18.5.2017
Български език и литература 2.6.2017
Иврит 8.6.2017
Математика 1.6.2017
Английски език 18.5.2017
Български език и литература 7.6.2017
Иврит 5.6.2017
Математика 1.6.2017
Английски език 18.5.2017
Български език и литература 8.6.2017
Иврит 5.6.2017
Математика 1.6.2017
Английски език 19.6.2017
Български език и литература 9.6.2017
Иврит 31.5.2017
Математика 17.5.2017
Английски език 1.6.2017
Български език и литература 7.6.2017
Иврит 6.6.2017
Математика 5.6.2017
Английски език 8.6.2017
Български език и литература 8.6.2017
Иврит 6.6.2017
Математика 30.5.2017
Английски език 10а 6.6.2017
Български език и литература 10а 5.6.2017
Иврит 10а 1.6.2017
Математика 10а 31.5.2017
Български език и литература 10б 15.6.2017
Иврит 10б 2.6.2017
Математика 10б 19.6.2017
Български език и литература 10в 22.6.2017
Иврит 10в 1.6.2017
Математика 10в 13.6.2017
Английски език 11а 6.6.2017
Български език и литература 11а 19.6.2017
Иврит 11а 8.6.2017
Математика 11а 30.5.2017
Английски език 11б 8.6.2017
Български език и литература 11б 20.6.2017
Иврит 11б 1.6.2017
Математика 11б 31.5.2017
Английски език 11б 8.6.2017
Български език и литература 11в 20.6.2017
Иврит 11в 8.6.2017
Математика 11в 30.5.2017
Английски език 12а 3.4.2017
Български език и литература 12а 16.3.2017
Иврит 12а 12.4.2017
Математика 12а 5.4.2017
Английски език 12б 23.3.2017
Български език и литература 12б 17.3.2017
Иврит 12б 12.4.2017
Математика 12б 5.4.2017
Английски език 12в 3.4.2017
Български език и литература 12в 16.3.2017
Иврит 12в 12.4.2017
Математика 12в 4.4.2017

 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ

Предмет Клас Дата Учител
Математика 10.3.2017 Иванка Радосова
Английски език 15.3.2017 Албена Георгиева
Човекът и природата 17.3.2017 Мадлена Колчева
Иврит 21.3.2017 Мария Хаимова
Английски език 19.4.2017 Албена Георгиева
Български език и литература 20.4.2017 Цветелина Георгиева
История и цивилизация 24.4.2017 Гергана Николова
Иврит 25.4.2017 Мария Хаимова
Математика 2.6.2017 Иванка Радосова
Английски език 5.6.2017 Албена Георгиева
Иврит 8.6.2017 Мария Хаимова
Български език и литература 27.2.2017 Надежда Петрова
Математика 10.3.2017 Иванка Радосова
Английски език 15.3.2017 Албена Георгиева
Човекът и природата 17.3.2017 Мадлена Колчева
Български език и литература 5.4.2017 Надежда Петрова
Английски език 19.4.2017 Албена Георгиева
История и цивилизация 24.4.2017 Гергана Николова
Английски език 10.5.2017 Албена Георгиева
Български език и литература 28.2.2017 Надежда Петрова
Математика 10.3.2017 Иванка Радосова
Човекът и природата 17.3.2017 Мадлена Колчева
Български език и литература 5.4.2017 Надежда Петрова
Английски език 19.4.2017 Албена Георгиева
История и цивилизация 24.4.2017 Гергана Николова
Английски език 10.5.2017 Албена Георгиева
Математика 2.6.2017 Иванка Радосова
Български език и литература 10.3.2017 Надежда Петрова
Английски език 13.3.2017 Албена Георгиева
Математика 16.3.2017 Витка Цолова
Иврит 23.3.2017 Теодора Серафимова
Човекът и природата 24.3.2017 Мадлена Колчева
Математика 5.4.2017 Витка Цолова
Английски език 21.4.2017 Албена Георгиева
Иврит 4.5.2017 Теодора Серафимова
Английски език 15.5.2017 Албена Георгиева
Български език и литература 10.3.2017 Надежда Петрова
Английски език 13.3.2017 Албена Георгиева
Математика 16.3.2017 Витка Цолова
Иврит 23.3.2017 Теодора Серафимова
Човекът и природата 24.3.2017 Мадлена Колчева
Математика 5.4.2017 Витка Цолова
Английски език 20.4.2017 Албена Георгиева
Иврит 4.5.2017 Теодора Серафимова
Английски език 15.5.2017 Албена Георгиева
Български език и литература 10.3.2017 Надежда Петрова
Английски език 14.3.2017 Албена Георгиева
Математика 16.3.2017 Витка Цолова
Иврит 23.3.2017 Теодора Серафимова
Човекът и природата 24.3.2017 Мадлена Колчева
Математика 5.4.2017 Витка Цолова
Английски език 20.4.2017 Албена Георгиева
Иврит 4.5.2017 Теодора Серафимова
Английски език 16.5.2017 Албена Георгиева
История и цивилизация 9.3.2017 Галина Илиева
Математика 15.3.2017 Кънчо Кънчев
Английски език 16.3.2017 Евгения Деничин
Физика и астрономия 20.3.2017 Мадлена Колчева
Иврит 22.3.2017 Теодора Серафимова
Биология 29.3.2017 Емилия Илова
Математика 5.4.2017 Кънчо Кънчев
Английски език 6.4.2017 Евгения Деничин
Английски език 11.5.2017 Евгения Деничин
Иврит 29.5.2017 Теодора Серафимова
Математика 7.6.2017 Кънчо Кънчев
Математика 15.3.2017 Кънчо Кънчев
Английски език 16.3.2017 Евгения Деничин
Физика и астрономия 20.3.2017 Мадлена Колчева
Иврит 22.3.2017 Теодора Серафимова
Химия и опазване на околната среда 24.3.2017 Мадлена Колчева
Математика 5.4.2017 Кънчо Кънчев
Английски език 6.4.2017 Евгения Деничин
Биология 17.4.2017 Петя Малинова
Английски език 11.5.2017 Евгения Деничин
Иврит 29.5.2017 Теодора Серафимова
Биология 6.6.2017 Петя Малинова
Математика 7.6.2017 Кънчо Кънчев
Математика 15.3.2017 Кънчо Кънчев
История и цивилизация 16.3.2017 Галина Илиева
Физика и астрономия 20.3.2017 Мадлена Колчева
Иврит 22.3.2017 Теодора Серафимова
Химия и опазване на околната среда 29.3.2017 Мадлена Колчева
Математика 5.4.2017 Кънчо Кънчев
Английски език 6.4.2017 Евгения Деничин
Биология 17.4.2017 Петя Малинова
Английски език 11.5.2017 Евгения Деничин
Иврит 29.5.2017 Теодора Серафимова
Биология 6.6.2017 Петя Малинова
Математика 7.6.2017 Кънчо Кънчев
Математика 2.3.2017 Стефка Фотева
Български език и литература 10.3.2017 Калина Михова
Информационни технологии 14.3.2017 Маргарита Великова
Иврит 23.3.2017 Екатерина Рашева
Математика 3.4.2017 Стефка Фотева
Иврит 25.4.2017 Лили Токаджиева
Български език и литература 26.4.2017 Калина Михова
Математика 2.3.2017 Стефка Фотева
Английски език 9.3.2017 Силвия Савова
Информационни технологии 17.3.2017 Маргарита Великова
Иврит 22.3.2017 Екатерина Рашева
Български език и литература 29.3.2017 Юлия Коцева
Математика 3.4.2017 Стефка Фотева
Английски език 6.4.2017 Силвия Савова
Иврит 24.4.2017 Лили Токаджиева
Английски език 11.5.2017 Силвия Савова
Английски език 15.6.2017 Силвия Савова
Математика 2.3.2017 Стефка Фотева
Английски език 9.3.2017 Димитър Димитров
Информационни технологии 14.3.2017 Маргарита Великова
Иврит 22.3.2017 Екатерина Рашева
Математика 3.4.2017 Стефка Фотева
Английски език 6.4.2017 Димитър Димитров
Иврит 24.4.2017 Лили Токаджиева
Английски език 11.5.2017 Димитър Димитров
Английски език 15.5.2017 Димитър Димитров
Иврит 5.6.2017 Лили Токаджиева
Биология 2.3.2017 Петя Малинова
Химия и опазване на околната среда 7.3.2017 Гергана Георгиева
Математика 15.3.2017 Витка Цолова
Иврит 16.3.2017 Екатерина Рашева
Иврит 23.3.2017 Ирена Цестник
Информационни технологии 24.3.2017 Маргарита Великова
Български език и литература 31.3.2017 Юлия Коцева
Психология и логика 24.4.2017 Гергана Николова
История и цивилизация 25.4.2017 Павлина Календерова
Химия и опазване на околната среда 2.5.2017 Гергана Георгиева
Биология 4.5.2017 Петя Малинова
Иврит 10.5.2017 Екатерина Рашева
Химия и опазване на околната среда 13.6.2017 Гергана Георгиева
Биология 22.6.2017 Петя Малинова
Химия и опазване на околната среда 8.3.2017 Гергана Георгиева
Английски език 9.3.2017 Силвия Савова
Информатика 14.3.2017 Маргарита Великова
Биология 22.3.2017 Гергана Георгиева
Информационни технологии 24.3.2017 Маргарита Великова
Български език и литература 29.3.2017 Юлия Коцева
Английски език 6.4.2017 Силвия Савова
Биология 19.4.2017 Гергана Георгиева
Иврит 25.4.2017 Стела Динкова
История и цивилизация 26.4.2017 Павлина Календерова
Химия и опазване на околната среда 3.5.2017 Гергана Георгиева
Математика 8.5.2017 Витка Цолова
Английски език 11.5.2017 Силвия Савова
Биология 17.5.2017 Гергана Георгиева
Химия и опазване на околната среда 14.6.2017 Гергана Георгиева
Химия и опазване на околната среда 7.3.2017 Гергана Георгиева
Математика 14.3.2017 Витка Цолова
Биология 16.3.2017 Гергана Георгиева
Английски език 23.3.2017 Невена Петева
Български език и литература 30.3.2017 Юлия Коцева
Биология 20.4.2017 Гергана Георгиева
Психология и логика 21.4.2017 Гергана Николова
Иврит 25.4.2017 Стела Динкова
Английски език 27.4.2017 Невена Петева
Химия и опазване на околната среда 2.5.2017 Гергана Георгиева
Биология 11.5.2017 Гергана Георгиева
Химия и опазване на околната среда 13.6.2017 Гергана Георгиева
Английски език 22.6.2017 Невена Петева
История и цивилизация 10а 6.3.2017 Павлина Календерова
Химия и опазване на околната среда 10а 10.3.2017 Гергана Георгиева
Български език и литература 10а 13.3.2017 Калина Михова
Биология 10а 14.3.2017 Петя Малинова
Физика и астрономия 10а 17.3.2017 Вяра Илиева-Костова
Английски език 10а 21.3.2017 Невена Петева
Математика 10а 22.3.2017 Стефка Фотева
Химия и опазване на околната среда 10а 31.3.2017 Гергана Георгиева
Иврит 10а 5.4.2017 Теодора Серафимова
Етика и право 10а 20.4.2017 Гергана Николова
Информационни технологии 10а 21.4.2017 Маргарита Великова
Английски език 10а 25.4.2017 Невена Петева
Математика 10а 26.4.2017 Стефка Фотева
Химия и опазване на околната среда 10а 5.5.2017 Гергана Георгиева
Български език и литература 10а 15.5.2017 Калина Михова
Химия и опазване на околната среда 10а 12.6.2017 Гергана Георгиева
Английски език 10а 20.6.2017 Невена Петева
Биология 10а 22.6.2017 Петя Малинова
Български език и литература 10б 9.3.2017 Евелина_Янева
Химия и опазване на околната среда 10б 10.3.2017 Гергана Георгиева
Математика 10б 16.3.2017 Кънчо Кънчев
Физика и астрономия 10б 17.3.2017 Вяра Илиева-Костова
История и цивилизация 10б 20.3.2017 Павлина Календерова
Иврит 10б 24.3.2017 Ирена Цестник
Химия и опазване на околната среда 10б 31.3.2017 Гергана Георгиева
Информационни технологии 10б 6.4.2017 Маргарита Великова
Етика и право 10б 21.4.2017 Гергана Николова
Математика 10б 27.4.2017 Кънчо Кънчев
Химия и опазване на околната среда 10б 28.4.2017 Гергана Георгиева
Български език и литература 10б 11.5.2017 Евелина_Янева
Математика 10б 29.5.2017 Кънчо Кънчев
Химия и опазване на околната среда 10б 5.6.2017 Гергана Георгиева
Биология 10б 20.6.2017 Петя Малинова
Химия и опазване на околната среда 10в 10.3.2017 Гергана Георгиева
Биология 10в 14.3.2017 Петя Малинова
Български език и литература 10в 15.3.2017 Евелина_Янева
Физика и астрономия 10в 17.3.2017 Вяра Илиева
История и цивилизация 10в 20.3.2017 Павлина Календерова
Иврит 10в 21.3.2017 Ирена Цестник
Химия и опазване на околната среда 10в 31.3.2017 Гергана Георгиева
Математика 10в 4.4.2017 Кънчо Кънчев
Етика и право 10в 21.4.2017 Гергана Николова
Химия и опазване на околната среда 10в 28.4.2017 Гергана Георгиева
Математика 10в 16.5.2017 Кънчо Кънчев
Химия и опазване на околната среда 10в 5.6.2017 Гергана Георгиева
Биология 10в 20.6.2017 Петя Малинова
История и цивилизация 11а 7.3.2017 Галина Илиева
Физика и астрономия 11а 17.3.2017 Вяра Илиева
Английски език 11а 21.3.2017 Невена Петева
Иврит 11а 23.3.2017 Лили Токаджиева
Математика 11а 29.3.2017 Стефка Фотева
Химия и опазване на околната среда 11а 6.4.2017 Гергана Георгиева
Иврит 11а 20.4.2017 Лили Токаджиева
Български език и литература 11а 24.4.2017 Евелина_Янева
Английски език 11а 25.4.2017 Невена Петева
Математика 11а 3.5.2017 Стефка Фотева
Химия и опазване на околната среда 11а 4.5.2017 Гергана Георгиева
Български език и литература 11а 11.5.2017 Евелина_Янева
Биология 11а 14.6.2017 Емилия Илова
Химия и опазване на околната среда 11а 15.6.2017 Гергана Георгиева
Английски език 11а 20.6.2017 Невена Петева
Физика и астрономия 11б 17.3.2017 Вяра Илиева
Математика 11б 21.3.2017 Стефка Фотева
Английски език 11б 23.3.2017 Невена Петева
Химия и опазване на околната среда 11б 6.4.2017 Гергана Георгиева
Български език и литература 11б 25.4.2017 Евелина_Янева
Математика 11б 26.4.2017 Стефка Фотева
Химия и опазване на околната среда 11б 4.5.2017 Гергана Георгиева
Биология 11б 14.6.2017 Емилия Илова
Химия и опазване на околната среда 11б 15.6.2017 Гергана Георгиева
Английски език 11б 22.6.2017 Невена Петева
Физика и астрономия 11в 15.3.2017 Вяра Илиева
Английски език 11в 21.3.2017 Невена Петева
Иврит 11в 23.3.2017 Лили Токаджиева
Математика 11в 29.3.2017 Стефка Фотева
Химия и опазване на околната среда 11в 6.4.2017 Гергана Георгиева
Иврит 11в 20.4.2017 Лили Токаджиева
Български език и литература 11в 25.4.2017 Евелина_Янева
Математика 11в 3.5.2017 Стефка Фотева
Химия и опазване на околната среда 11в 4.5.2017 Гергана Георгиева
Биология 11в 14.6.2017 Емилия Илова
Химия и опазване на околната среда 11в 15.6.2017 Гергана Георгиева
Английски език 11в 20.6.2017 Невена Петева
Български език и литература 12а 16.2.2017 Калина Михова
Иврит 12а 21.2.2017 Лили Токаджиева
История и цивилизация 12а 24.2.2017 Павлина Календерова
Български език и литература 12а 9.3.2017 Калина Михова
Математика 12а 10.3.2017 Иванка Радосова
Математика 12а 15.3.2017 Иванка Радосова
Информационни технологии 12а 20.3.2017 Маргарита Великова
Иврит 12а 21.3.2017 Лили Токаджиева
Математика 12а 19.4.2017 Иванка Радосова
Английски език 12б 9.3.2017 Павлина Календерова
Български език и литература 12б 10.3.2017 Калина Михова
Математика 12б 15.3.2017 Иванка Радосова
Информатика 12б 21.3.2017 Маргарита Великова
История и цивилизация 12б 24.3.2017 Павлина Календерова
Иврит 12б 28.3.2017 Стела Динкова
Информационни технологии 12б 3.4.2017 Анелия Атанасова
История и цивилизация 12б 7.4.2017 Павлина Календерова
Математика 12б 19.4.2017 Иванка Радосова
Български език и литература 12б 21.4.2017 Калина Михова
Български език и литература 12в 16.2.2017 Калина Михова
Математика 12в 24.2.2017 Явор Стоянов
Иврит 12в 28.2.2017 Стела Динкова
Български език и литература 12в 9.3.2017 Калина Михова
Математика 12в 17.3.2017 Явор Стоянов
История и цивилизация 12в 3.4.2017 Павлина Календерова
Български език и литература 12в 20.4.2017 Калина Михова