Родителски срещи

Дати за провеждане на родителските срещи през учебната 2016/2017 година:

  • 9 и 10 ноември 2016 г. – 1-7 клас / 8-12 клас;
  • 24 и 25 януари 2017 г. – 1-7 клас / 8-12 клас;
  • 29 и 30 март 2017 г. – 1-7 клас / 8-12 клас;
  • 31 май 2017 г.- 5-11 клас.
Разпределение на класовете за родителската среща на 31.05.2017 г. (сряда)Разпределение на класовете за родителската среща на 9.11.2016 г. (сряда)
Клас Стая Етаж Класен ръководител
21 1 Даниел Христов
22 1 Галина Манова
23 1 Мадлена Колчева
24 1 Албена Георгиева
26 1 Надежда Петрова
25 1 Витка Цолова
32 1 Елза Тодорова
31 1 Кънчо Кънчев
30 1 Цветелина Георгиева
Клас Стая Етаж Класен ръководител
61 3 Ани Стоянова
56 3 Силвия Савова
55 3 Димитър Димитров
54 3 Петя Ботева
53 3 Евгения Калева
52 3 Невена Петева
10а 39 2 Калина Михова
10б 38 2 Гергана Игнатова
10в 37 2 Вяра Горанова
11а 27 1 Евелина Янева
11б 46 2 Стефка Фотева
11в 47 2 Гергана Георгиева