Контакти

134 СУ „Димчо Дебелянов“

София 1303
ул. „Пиротска“ 78

 

Канцелария: 02 / 931 06 86
Дирекция:    02 / 931 60 93

 

Web:      www.hebrewschool-bg.org
E-mail:  mail@hebrewschool-bg.org

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 

Весела Палдъмова, директор

Ден от седмицата
Приемно време
Прием на
Понеделник 12.00 – 16.00 Учители
Вторник 12.00 – 16.00 Външни лица
Сряда 12.00 – 16.00 Учители
Четвъртък 12.00 – 16.00 Външни лица
Петък 12.00 – 16.00 Ученици

Зам. директори

Ден от седмицата Приемно време Прием на
Всеки ден

08.00 – 09.00
14.30 – 15.30

Учители
Всеки ден 07.45 – 09.00
14.30 – 15.30
Ученици
Всеки ден 08.30 – 09.30
14.30 – 15.30
Родители

 Вили Савелева, завеждащ административна служба

Ден от седмицата Приемно време Прием за
Всеки ден 08.30 – 09.00
15.30 – 16.30
Издаване на служебни бележки и работа с родители
Всеки ден 13.00 – 14.00 Работа със служители

 Бистра Вълкова, училищен психолог

Ден от седмицата Работа с ученици и учители Работа с родители
Понеделник 09.00 – 15.30
Вторник 10.30 – 17.00 10.30 – 17.00
Сряда 09.00 – 15.30
Четвъртък 10.30 – 17.00 10.30 – 17.00
Петък 09.00 – 15.30