Училищни новини 09/2016-17

В деветата новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2016/2017 година можете да видите посещение на американската делегация в нашето училище, както и посланията на българското кино, по проекта „Твоя час“.