За вас

Уважаеми родители,

От тази учебна година 134.СУ „Димчо Дебелянов“ работи с Електронния дневник на Shkolo.bg

Родителите, които са направили своята регистрация, но не са посочили имената на детето си от системата, е необходимо да направят това. Когато не присъстват имената на ученика, както и класа, в който се обучава, администраторът не предоставя достъп до платформата.

Кодът, който изисква платформата, родителите получават като SMS на телефона, чрез който са се регистрирали.