График за консултации

II учебен срок на учебната 2017/2018 година

 

Начален етап (I – IV клас) – график за консултации с родители

Прогимназиален и гимназиален етап (V – XII клас) – график за консултации с родители

 

Прогимназиален и гимназиален етап (V – XII клас) – график за консултации с ученици