График за консултации

I учебен срок на учебната 2017/2018 година

 

Начален етап (1 – 4 клас) – график за провеждане на втори час на класа и консултации с родители и ученици

Прогимназиален и гимназиален етап (5 – 12 клас) – график за консултации с родители

График за провеждане на консултации с ученици