График за консултации

I учебен срок на учебната 2018/2019 година

 

ГРАФИК консултации с родители – 1-4 клас

ГРАФИК консултации с родители – 5-12 клас

ГРАФИК консултации с ученици