График изпити

График на изпитите в самостоятелна форма на обучение,
сесия април-май, учебна 2017/2018 година

 

Дата Предмет Час Място Председател

на изпитната комисия

11 април

сряда

ФВС 14 ФС 1 Евгения Калева
12 април

четвъртък

Свят и личност 14 27 Гергана Игнатова
16 април

понеделник

Физика и астрономия 14 27 Мадлена Колчева
18 април

сряда

География и икономика 14 27 Даниел Христов
20 април

петък

История и цивилизация 14 27 Галина Илиева
23 април

понеделник

АЕ 14 27 Невена Петева
25 април

сряда

ИТ 14 27 Ивайло Иванов
26 април

четвъртък

Технологии 14 27 Ивайло Иванов
8 май

вторник

БЕЛ 14 27 Евелина Янева
9 май

сряда

БЕЛ   ЗИП-НП 14 27 Евелина Янева
10 май

четвъртък

Иврит 14 27 Лили Токаджиева
11 май

петък

Математика 14 27 Стефка Фотева

Съгласно Заповед № РД 01-570/21.11.2017 г. на РУО – София-град, по време на изпитите в залата се осъществява видеонаблюдение.