График изпити

График на изпитите в самостоятелна форма на обучение
Сесия декември – януари, учебна 2017/2018 година

Дата Ден Час Място Председател на изпитната комисия /
уч. предмет
18.12.2017 г. понеделник 14.00 27 Искра Йорданова
Английски език
20.12.2017 г. сряда 14.00 27 Павлина Календерова
История и цивилизация
5.01.2018 г. петък 14.00 27 Емилия Илова
Биология и здр. образование
9.01.2018 г. вторник 14,00 27 Мадлена Колчева
Физика и астрономия
10.01.2018 г. сряда 14.00 ФС 1 Евгения Калева
ФВС
11.01.2018 г. четвъртък 14.00 27 Даниел Христов
География и икономика

Съгласно Заповед № РД 01-570/21.11.2017 г. на РУО – София-град, по време на изпитите в залата се осъществява видеонаблюдение.