График изпити

Юлска поправителна сесия – гимназиален етап

Изпитите започват в 9.00 ч. и се провеждат в 26. кабинет.

9.07.2018, понеделник
10.07.2018, вторник
11.07.2018,
сряда
Биология

9 и 10 клас

Математика

10.б клас

Химия

9 и 10 клас

АЕ

8 и 9 клас

Математика

10.в клас

 

Консултации: от 2. до 6. юли,

от 10.00 ч. до 11.00 ч. в 21, 22, 23 стая.

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпитите на ученици,
обучаващи се в самостоятелна форма на обучение
Сесии: юни – юли, август – септември, учебна 2017/2018 г.

 

Ученици в самостоятелна форма на обучение:

Петя Беленозова – 10. клас
Маргарет Илиева – 11. клас

 

Дата Предмет Час Място Председател на изпитната комисия
Сесия юни – юли
18.06.2018 Информатика – 10 клас

Иврит ЗП – 11 клас

14,00 31/40 Анелия Атанасова

Теодора Серафимова

20.06.2018 Информационни технологии

10 и 11 клас

14,00 31/40 Явор Стоянов

Анелия Атанасова

22.06.2018 Химия – 10 клас

Философия – 11 клас

14,00 31 Гергана Георгиева

Гергана Игнатова

25.06.2018 Биология – 10 клас

БЕЛ ЗП – 11 клас

14,00 31 Незабравка Тренева

Калина Михова

27.06.2018 История – 10 и 11 клас 14,00 31 Павлина Календерова

Павлина Календерова

29.06.2018 География – 10 клас

Математика – 11 клас

12,00 31 Даниел Христов

Кънчо Кънчев

2.07.2018 Етика и право – 10 клас

Химия – 11 клас

9,00 26 Гергана Игнатова

Гергана Георгиева

4.07.2018 ФВС – 10 клас

Иврит СИП – 11 клас

9,00 26 Евгения Калева

Теодора Серафимова

6.07.2018 БЕЛ-ЗП – 10 клас 9,00 26 Юлия Коцева
9.07.2018 БЕЛ-ЗИП-НП – 10 клас 9,00 26 Юлия Коцева
11.07.2018 Английски език – 10 клас 9,00 26 Невена Петева

 

 

Сесия август – септември
31.08.2018 Иврит – ЗП – 10 клас 9,00 26 Екатерина Рашева
3.09.2018 Иврит СИП – 10 клас 9,00 26 Екатерина Рашева
5.09.2018 Физика – 10 клас 9,00 26 Мадлена Колчева
7.09.2018 Математика ПП – 10 клас 9,00 26 Витка Цолова

 

Директор: …………………………

/Весела Палдъмова-Ковачева/

 

  • Съгласно Заповед № РД 01-570/21.11.2017 г. на РУО – София-град, по време на изпитите в залата се осъществява видеонаблюдение.