Е-дневник

Електронният дневник Училище 365 е интернет базирана система за управление на данни, свързани с обучителния процес в училище. Нейните потребители са раздели в групи, като основните са: учители, ученици, училищна администрация и родители. Достъпът да системата за първите три групи става чрез използването на служебен имейл, който е базиран на облачната система Office365 на Майкрософт. Родителите имат достъп до системата чрез личен имейл и уникален код. Всеки родител може да си създаде личен акаунт за достъп до данните.

Учителите въвеждат в Училище 365 данни за всеки един час, като тема на урока, отсъствия, закъснения, оценки и вида на изпитването, забележка. Класните ръководители въвеждат наложени наказания на учениците от класа и извиняват отсъствия, за които имат представени съответните документи.

Учениците получават информация за текущата си учебна програма, нанесените оценки и забележки, както и наложени наказания.

Училищната администрация прави промени в действащата учебна програма, справки за натрупани отсъствия, оценки по различни предмети и други.

Родителите получават информация за оценките на своите деца, отсъствията, наложени наказания и справки за определен период от време.

Училище 365 може да се използва както на компютър, таблет или лаптоп, така и на смартфон, след инсталиране на едноименното приложение за потребителите на Android, а за iOS чрез уеб браузър с връзката https://365.teacher.bg/mobile.

Системата работи в реално време, като при нанасяне на оценка, забележка, закъснение или отсъствие на ученик от учител по време на час, на електронния адрес на родителя се получава писмо за съответното събитие. Известяване по СМС не се поддържа.