Контролни и класни работи

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА II УЧЕБЕН СРОК
Учебна 2017 / 2018 година
Предмет Клас Дата
Математика 22.3.2018
Математика 31.5.2018
Български език и литература 14.3.2018
Български език и литература 6.6.2018
Английски език 19.2.2018
Английски език 23.4.2018
Английски език 15.5.2018
Английски език 8.6.2018
Математика 12.2.2018
История и цивилизация 26.2.2018
Иврит 13.2.2018
Иврит 27.3.2018
Човекът и природата 7.3.2018
Математика 22.3.2018
Математика 31.5.2018
Български език и литература 14.3.2018
Български език и литература 6.6.2018
История и цивилизация 26.2.2018
Иврит 13.2.2018
Иврит 27.3.2018
Човекът и природата 7.3.2018
Английски език 20.2.2018
Английски език 12.3.2018
Английски език 20.4.2018
Английски език 9.5.2018
Математика 22.3.2018
Математика 31.5.2018
Български език и литература 16.5.2018
История и цивилизация 26.2.2018
Иврит 13.2.2018
Иврит 27.3.2018
Човекът и природата 7.3.2018
Английски език 20.2.2018
Английски език 12.3.2018
Английски език 20.4.2018
Английски език 9.5.2018
Български език и литература 15.3.2018
Български език и литература 19.4.2018
Български език и литература 6.6.2018
Математика 12.2.2018
Математика 9.3.2018
Математика 30.3.2018
Математика 4.6.2018
Английски език 23.2.2018
Английски език 27.3.2018
Английски език 29.5.2018
История и цивилизация 12.2.2018
Иврит 19.3.2018
Иврит 16.4.2018
Иврит 4.6.2018
Човекът и природата 25.4.2018
Български език и литература 23.3.2018
Български език и литература 27.4.2018
Български език и литература 5.6.2018
Математика 12.2.2018
Математика 9.3.2018
Математика 30.3.2018
Математика 4.6.2018
Английски език 23.2.2018
Английски език 27.3.2018
Английски език 29.5.2018
История и цивилизация 12.2.2018
Иврит 19.3.2018
Иврит 16.4.2018
Иврит 4.6.2018
Човекът и природата 25.4.2018
Български език и литература 23.3.2018
Български език и литература 27.4.2018
Български език и литература 5.6.2018
Математика 9.3.2018
Математика 30.3.2018
Математика 4.6.2018
Математика 12.2.2018
Английски език 23.2.2018
Английски език 27.3.2018
Английски език 29.5.2018
История и цивилизация 12.2.2018
Иврит 19.3.2018
Иврит 16.4.2018
Иврит 4.6.2018
Човекът и природата 25.4.2018
Математика 28.2.2018
Математика 21.3.2018
Математика 30.5.2018
Български език и литература 19.2.2018
Български език и литература 26.3.2018
Български език и литература 4.6.2018
Английски език 21.2.2018
Английски език 21.3.2018
Английски език 18.4.2018
Английски език 9.5.2018
История и цивилизация 27.2.2018
Иврит 22.2.2018
Химия и опазване на околната среда 12.3.2018
Химия и опазване на околната среда 30.4.2018
Физика и астрономия 30.3.2018
Математика 28.2.2018
Математика 21.3.2018
Математика 30.5.2018
Български език и литература 19.2.2018
Български език и литература 26.3.2018
Български език и литература 4.6.2018
Английски език 23.2.2018
Английски език 23.3.2018
Английски език 20.4.2018
Английски език 11.5.2018
История и цивилизация 27.2.2018
Иврит 22.2.2018
Иврит 22.3.2018
Химия и опазване на околната среда 12.3.2018
Химия и опазване на околната среда 30.4.2018
Физика и астрономия 30.3.2018
Изобразително изкуство 1.3.2018
Математика 28.2.2018
Математика 21.3.2018
Математика 30.5.2018
Български език и литература 19.2.2018
Български език и литература 26.3.2018
Български език и литература 4.6.2018
Английски език 21.2.2018
Английски език 21.3.2018
Английски език 18.4.2018
Английски език 9.5.2018
История и цивилизация 27.2.2018
Иврит 22.2.2018
Иврит 22.3.2018
Химия и опазване на околната среда 12.3.2018
Химия и опазване на околната среда 30.4.2018
Физика и астрономия 30.3.2018
Български език и литература 14.2.2018
Български език и литература 28.3.2018
Иврит 26.2.2018
Иврит 26.3.2018
Иврит 23.4.2018
Английски език 21.2.2018
Английски език 21.3.2018
Английски език 18.4.2018
Английски език 16.5.2018
Английски език 13.6.2018
Математика 15.2.2018
Математика 15.3.2018
Математика 19.4.2018
Математика 31.5.2018
Информационни технологии 7.5.2018
Български език и литература 14.2.2018
Български език и литература 28.3.2018
Иврит 26.2.2018
Иврит 26.3.2018
Иврит 11.6.2018
Иврит 23.4.2018
Английски език 21.2.2018
Английски език 18.4.2018
Английски език 9.5.2018
Английски език 30.5.2018
Английски език 28.3.2018
Английски език 14.3.2018
Математика 15.2.2018
Математика 15.3.2018
Математика 19.4.2018
Математика 31.5.2018
Информационни технологии 7.5.2018
Информатика 7.3.2018
Български език и литература 14.2.2018
Български език и литература 28.3.2018
Иврит 26.2.2018
Иврит 26.3.2018
Иврит 23.4.2018
Иврит 11.6.2018
Математика 15.2.2018
Математика 15.3.2018
Математика 19.4.2018
Математика 31.5.2018
Информационни технологии 7.5.2018
Информатика 7.3.2018
Български език и литература 17.4.2018
Математика 23.2.2018
Математика 27.4.2018
Английски език 9.3.2018
Английски език 16.4.2018
Английски език 22.5.2018
Психология и логика 9.5.2018
Иврит 16.3.2018
Иврит 20.4.2018
Физика и астрономия 26.4.2018
Информационни технологии 17.5.2018
Химия и опазване на околната среда 2.5.2018
Химия и опазване на околната среда 7.3.2018
История и цивилизация 27.3.2018
Информатика 11.5.2018
Биология 30.5.2018
Математика 9.3.2018
Математика 16.4.2018
Математика 4.5.2018
Иврит 28.2.2018
Иврит 28.3.2018
Иврит 2.5.2018
Английски език 22.2.2018
Английски език 29.3.2018
Английски език 10.5.2018
Психология и логика 9.5.2018
Физика и астрономия 26.4.2018
Химия и опазване на околната среда 7.3.2018
Химия и опазване на околната среда 16.5.2018
История и цивилизация 27.3.2018
Български език и литература 16.3.2018
Информатика 11.5.2018
Информационни технологии 26.3.2018
Информационни технологии 14.5.2018
Биология 30.5.2018
Математика 23.2.2018
Математика 27.4.2018
Иврит 27.2.2018
Иврит 27.3.2018
Иврит 24.4.2018
Иврит 27.3.2018
Иврит 4.5.2018
Психология и логика 9.5.2018
Информационни технологии 13.3.2018
Информационни технологии 29.5.2018
Технологии 22.2.2018
Технологии 15.3.2018
Технологии 11.4.2018
Технологии 2.5.2018
Технологии 7.6.2018
Физика и астрономия 26.4.2018
Химия и опазване на околната среда 7.3.2018
Химия и опазване на околната среда 16.5.2018
История и цивилизация 27.3.2018
Български език и литература 15.3.2018
Информатика 11.5.2018
Биология 30.5.2018
Английски език 10а 22.2.2018
Английски език 10а 3.5.2018
Английски език 10а 29.3.2018
Математика 10а 7.3.2018
Математика 10а 20.4.2018
История и цивилизация 10а 14.3.2018
История и цивилизация 10а 9.5.2018
Иврит 10а 27.2.2018
Иврит 10а 27.3.2018
Иврит 10а 24.4.2018
Етика и право 10а 28.5.2018
Химия и опазване на околната среда 10а 23.2.2018
Химия и опазване на околната среда 10а 23.3.2018
Химия и опазване на околната среда 10а 15.5.2018
Български език и литература 10а 21.3.2018
Информатика 10а 26.4.2018
Информационни технологии 10а 10.5.2018
Биология 10а 26.2.2018
Английски език 10б 22.2.2018
Английски език 10б 22.3.2018
Английски език 10б 26.4.2018
Английски език 10б 17.5.2018
Математика 10б 28.3.2018
Математика 10б 25.4.2018
Математика 10б 13.6.2018
История и цивилизация 10б 26.4.2018
Етика и право 10б 31.5.2018
Информационни технологии 10б 23.4.2018
Информационни технологии 10б 4.6.2018
Химия и опазване на околната среда 10б 23.2.2018
Химия и опазване на околната среда 10б 23.3.2018
Химия и опазване на околната среда 10б 15.5.2018
Български език и литература 10б 21.3.2018
Информатика 10б 26.4.2018
Биология 10б 26.2.2018
Английски език 10в 22.2.2018
Английски език 10в 26.4.2018
Английски език 10в 22.3.2018
Английски език 10в 17.5.2018
Математика 10в 7.3.2018
Математика 10в 9.5.2018
История и цивилизация 10в 26.4.2018
Иврит 10в 2.3.2018
Иврит 10в 30.3.2018
Иврит 10в 27.4.2018
Етика и право 10в 31.5.2018
Химия и опазване на околната среда 10в 23.2.2018
Химия и опазване на околната среда 10в 23.3.2018
Химия и опазване на околната среда 10в 15.5.2018
Информационни технологии 10в 16.2.2018
Информационни технологии 10в 23.2.2018
Информационни технологии 10в 14.3.2018
Информационни технологии 10в 18.4.2018
Технологии 10в 2.3.2018
Технологии 10в 28.3.2018
Технологии 10в 27.4.2018
Български език и литература 10в 20.3.2018
Информатика 10в 26.4.2018
Биология 10в 26.2.2018
Математика 11а 26.2.2018
Български език и литература 11а 22.2.2018
Български език и литература 11а 22.3.2018
Български език и литература 11а 17.5.2018
Иврит 11а 7.3.2018
Иврит 11а 25.4.2018
Английски език 11а 6.3.2018
Английски език 11а 24.4.2018
История и цивилизация 11а 13.4.2018
История и цивилизация 11а 8.6.2018
Химия и опазване на околната среда 11а 20.3.2018
Химия и опазване на околната среда 11а 17.4.2018
Химия и опазване на околната среда 11а 12.6.2018
Биология 11а 19.4.2018
Информационни технологии 11а 28.3.2018
Информационни технологии 11б 19.6.2018
Математика 11б 27.2.2018
Математика 11б 27.3.2018
Иврит 11б 22.3.2018
Английски език 11б 7.3.2018
Английски език 11б 25.4.2018
Информатика 11б 14.3.2018
История и цивилизация 11б 18.4.2018
Биология 11б 19.4.2018
Информационни технологии 11б 20.3.2018
Информационни технологии 11б 15.5.2018
Математика 11в 28.2.2018
Иврит 11в 22.2.2018
Иврит 11в 22.3.2018
Английски език 11в 6.3.2018
Английски език 11в 24.4.2018
Информационни технологии 11в 19.4.2018
Информационни технологии 11в 8.6.2018
Технологии 11в 23.4.2018
Технологии 11в 4.6.2018
История и цивилизация 11в 13.4.2018
Информационни технологии 11в 22.2.2018
Информационни технологии 11в 8.3.2018
Информационни технологии 11в 21.5.2018
Информационни технологии 11в 25.6.2018
Технологии 11в 16.3.2018
Технологии 11в 20.4.2018
Технологии 11в 14.6.2018
Технологии 11в 26.6.2018
Биология 11в 19.4.2018
Математика 12а 20.2.2018
Иврит 12а 26.3.2018
Иврит 12а 26.2.2018
Английски език 12а 19.2.2018
Английски език 12а 12.3.2018
Физика и астрономия 12а 15.3.2018
Информационни технологии 12а 24.4.2018
Математика 12б 1.3.2018
Математика 12б 28.3.2018
Английски език 12б 19.2.2018
Английски език 12б 12.3.2018
Иврит 12б 26.2.2018
Информатика 12б 24.4.2018
Физика и астрономия 12б 15.3.2018
Информационни технологии 12б 24.4.2018
Информационни технологии 12б 4.5.2018
Математика 12в 20.2.2018
Иврит 12в 22.2.2018
Иврит 12в 22.3.2018
Английски език 12в 21.2.2018
Английски език 12в 14.3.2018
Физика и астрономия 12в 19.3.2018

 

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ЗА II УЧЕБЕН СРОК
Учебна 2017 / 2018 година

Предмет Клас Дата   Предмет Клас Дата
БЕЛ 9.5.2018 Английски език 10а 31.5.2018
Математика 3.5.2018 БЕЛ 10а 6.6.2018
БЕЛ 10.5.2018 Иврит 10а 29.5.2018
Математика 3.5.2018 Математика 10а 18.5.2018
Български език и литература 10.5.2018 Английски език 10б 6.6.2018
Математика 3.5.2018 БЕЛ 10б 6.6.2018
БЕЛ 15.5.2018 Иврит 10б 12.6.2018
Математика 11.5.2018 Математика 10б 30.5.2018
БЕЛ 15.5.2018 Английски език 10в 6.6.2018
Математика 11.5.2018 БЕЛ 10в 5.6.2018
БЕЛ 15.5.2018 Иврит 10в 29.5.2018
Математика 11.5.2018 Математика 10в 6.6.2018
БЕЛ 14.5.2018 Английски език 11а 30.5.2018
Математика 3.5.2018 БЕЛ 11а 14.6.2018
БЕЛ 14.5.2018 Иврит 11а 6.6.2018
Математика 3.5.2018 Математика 11а 28.5.2018
БЕЛ 14.5.2018 Английски език 11б 30.5.2018
Математика 3.5.2018 БЕЛ 11б 28.05.2018
Английски език 30.5.2018 Иврит 11б 7.6.2018
БЕЛ 6.6.2018 Математика 11б 4.6.2018
Иврит 11.6.2018 Английски език 11в 29.5.2018
Математика 19.6.2018 БЕЛ 11в 28.05.2018
Английски език 13.6.2018 Иврит 11в 7.2.2018
БЕЛ 6.6.2018 Математика 11в 30.5.2018
Математика 19.6.2018 Английски език 12а 26.3.2018
Английски език 30.05.2018 БЕЛ 12а 2.04.2018
БЕЛ 6.6.2018 Иврит 12а 4.4.2018
Математика 19.6.2018 Математика 12а 22.3.2018
Английски език 12.6.2018 Английски език 12б 26.3.2018
БЕЛ 8.5.2018 БЕЛ 12б 2.04.2018
Иврит 31.5.2018 Иврит 12б 30.3.2018
Математика 18.5.2018 Математика 12б 19.4.2018
Английски език 12.6.2018 Английски език 12в 28.3.2018
БЕЛ 4.6.2018 БЕЛ 12в 2.04.2018
Иврит 1.6.2018 Иврит 12в 4.4.2018
Математика 4.6.2018 Математика 12в 22.3.2018
Английски език 8.06.2018
БЕЛ 4.6.2018
Иврит 1.6.2018
Математика 18.5.2018