Контролни и класни работи

КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА 1. УЧЕБЕН СРОК
Учебна 2017 / 2018 година

Учебен предмет Клас Дата
Иврит 18.10.2017
История и цивилизация 19.10.2017
Английски език 23.10.2017
Български език и литература 17.11.2017
Иврит 22.11.2017
Английски език 24.11.2017
Математика 6.12.2017
Български език и литература 13.12.2017
Английски език 18.12.2017
Математика 12.1.2018
Английски език 22.1.2018
Иврит 17.10.2017
История и цивилизация 19.10.2017
Английски език 30.10.2017
Български език и литература 14.11.2017
Иврит 21.11.2017
Английски език 24.11.2017
Математика 6.12.2017
Български език и литература 13.12.2017
Английски език 15.12.2017
Човекът и природата 19.12.2017
Английски език 15.1.2018
Иврит 17.10.2017
Английски език 30.10.2017
Български език и литература 15.11.2017
Иврит 21.11.2017
Английски език 24.11.2017
Математика 6.12.2017
Български език и литература 13.12.2017
Английски език 15.12.2017
Човекът и природата 18.12.2017
Английски език 15.1.2018
Иврит 18.1.2017
Иврит 2.10.2017
Английски език 24.10.2017
История и цивилизация 15.11.2017
Иврит 16.11.2017
Човекът и природата 27.11.2017
Английски език 28.11.2017
Иврит 7.12.2017
Английски език 16.12.2017
Английски език 23.1.2018
Иврит 18.1.2017
Иврит 2.10.2017
Български език и литература 20.10.2017
Английски език 24.10.2017
История и цивилизация 15.11.2017
Български език и литература 17.11.2017
Човекът и природата 27.11.2017
Английски език 29.11.2017
Иврит 7.12.2017
Английски език 20.12.2017
Английски език 23.1.2018
Иврит 18.1.2017
Иврит 2.10.2017
Български език и литература 20.10.2017
Английски език 24.10.2017
История и цивилизация 15.11.2017
Български език и литература 17.11.2017
Човекът и природата 27.11.2017
Английски език 28.11.2017
Иврит 7.12.2017
Английски език 19.12.2017
Английски език 23.1.2018
Български език и литература 17.10.2017
Английски език 19.10.2017
Математика 24.10.2017
Химия и опазване на околната среда 17.11.2017
Български език и литература 21.11.2017
Математика 24.11.2017
История и цивилизация 7.12.2017
Биология 11.12.2017
Физика и астрономия 14.12.2017
Химия и опазване на околната среда 19.12.2017
Английски език 21.12.2017
Математика 12.1.2018
Английски език 25.1.2018
Български език и литература 17.10.2017
Английски език 20.10.2017
Математика 24.10.2017
Химия и опазване на околната среда 17.11.2017
Български език и литература 21.11.2017
Математика 24.11.2017
История и цивилизация 7.12.2017
Биология 11.12.2017
Физика и астрономия 14.12.2017
Химия и опазване на околната среда 19.12.2017
Английски език 20.12.2017
Математика 12.1.2018
Английски език 24.1.2018
Български език и литература 17.10.2017
История и цивилизация 19.10.2017
Английски език 20.10.2017
Математика 24.10.2017
Химия и опазване на околната среда 17.11.2017
Английски език 20.11.2017
Български език и литература 21.11.2017
Математика 24.11.2017
История и цивилизация 7.12.2017
Биология 11.12.2017
Физика и астрономия 14.12.2017
Английски език 18.12.2017
Химия и опазване на околната среда 19.12.2017
Математика 12.1.2018
Английски език 22.1.2018
Информационни технологии 9.10.2017
Иврит 31.10.2017
Български език и литература 8.11.2017
Иврит 9.11.2017
Информационни технологии 4.12.2017
Информационни технологии 4.10.2017
Български език и литература 8.11.2017
Иврит 9.11.2017
Информатика 15.11.2017
Информационни технологии 4.12.2017
Информатика 13.12.2017
Английски език 21.12.2017
Информационни технологии 4.10.2017
Български език и литература 8.11.2017
Иврит 9.11.2017
Информатика 15.11.2017
Информационни технологии 4.12.2017
Информатика 13.12.2017
Математика 3.10.2017
Иврит 25.10.2017
Английски език 31.10.2017
Химия и опазване на околната среда 7.11.2017
Психология и логика 15.11.2017
История и цивилизация 16.11.2017
Иврит 22.11.2017
Химия и опазване на околната среда 28.11.2017
Български език и литература 30.11.2017
Английски език 5.12.2017
Математика 12.12.2017
Иврит 13.12.2017
Химия и опазване на околната среда 19.12.2017
Биология 11.1.2018
Иврит 25.10.2017
Български език и литература 26.10.2017
Математика 6.11.2017
Химия и опазване на околната среда 7.11.2017
Информационни технологии 16.11.2017
Психология и логика 17.11.2017
Иврит 21.11.2017
История и цивилизация 22.11.2017
Информационни технологии 24.11.2017
Химия и опазване на околната среда 28.11.2017
Български език и литература 30.11.2017
Математика 8.12.2017
Иврит 13.12.2017
Информатика 15.12.2017
Химия и опазване на околната среда 19.12.2017
Биология 11.1.2018
Информационни технологии 12.1.2018
Иврит 3.10.2017
Математика 6.10.2017
Химия и опазване на околната среда 7.11.2017
Иврит 8.11.2017
Психология и логика 13.11.2017
История и цивилизация 22.11.2017
Химия и опазване на околната среда 28.11.2017
Български език и литература 30.11.2017
Математика 15.12.2017
Химия и опазване на околната среда 19.12.2017
Биология 11.1.2018
Български език и литература 10а 24.10.2017
Български език и литература 10а 28.11.2017
Английски език 10а 26.10.2017
Английски език 10а 16.11.2017
Етика и право 10а 15.11.2017
Математика 10а 23.10.2017
Математика 10а 22.11.2017
История и цивилизация 10а 8.11.2017
Химия и опазване на околната среда 10а 30.10.2017
Химия и опазване на околната среда 10а 4.12.2017
Иврит 10а 25.10.2017
Иврит 10а 20.11.2017
Информатика 10а 17.11.2017
Биология 10а 15.12.2017
Информационни технологии 10а 12.1.2018
Български език и литература 10б 24.10.2017
Български език и литература 10б 28.11.2017
Английски език 10б 30.11.2017
Етика и право 10б 13.11.2017
История и цивилизация 10б 8.11.2017
Математика 10б 19.10.2017
Математика 10б 15.11.2017
Математика 10б 6.12.2017
Химия и опазване на околната среда 10б 30.10.2017
Химия и опазване на околната среда 10б 4.12.2017
Иврит 10б 23.10.2017
Иврит 10б 27.11.2017
Иврит 10б 18.12.2017
Информатика 10б 15.11.2017
Биология 10б 15.12.2017
Английски език 10б 26.10.2017
Информационни технологии 10б 24.11.2017
Български език и литература 10в 25.10.2017
Български език и литература 10в 29.11.2017
Английски език 10в 26.10.2017
Английски език 10в 30.11.2017
Етика и право 10в 15.11.2017
История и цивилизация 10в 8.11.2017
Технологии 10в 24.10.2017
Технологии 10в 11.1.2018
Химия и опазване на околната среда 10в 30.10.2017
Химия и опазване на околната среда 10в 8.1.2018
Иврит 10в 23.10.2017
Иврит 10в 18.12.2017
Иврит 10в 17.11.2017
Математика 10в 6.10.2017
Математика 10в 17.11.2017
Информатика 10в 15.11.2017
Информатика 10в 15.11.2017
Биология 10в 15.12.2017
Информационни технологии 10в 16.10.2017
Информационни технологии 10в 11.12.2017
Информационни технологии 10в 2.10.2017
Български език и литература 11а 20.11.2017
Български език и литература 11а 15.1.2018
Математика 11а 6.10.2017
Математика 11а 8.12.2017
Английски език 11а 17.10.2017
Английски език 11а 15.11.2017
Английски език 11а 1.2.2018
Английски език 11а 5.12.2017
Иврит 11а 10.10.2017
Иврит 11а 8.12.2017
История и цивилизация 11а 27.10.2017
История и цивилизация 11а 19.12.2017
Биология 11а 21.12.2017
Химия и опазване на околната среда 11а 22.11.2017
Химия и опазване на околната среда 11а 10.1.2018
Информационни технологии 11а 11.10.2017
Информационни технологии 11а 6.12.2017
Математика 11б 6.10.2017
Математика 11б 8.12.2017
Английски език 11б 18.10.2017
Английски език 11б 15.11.2017
Английски език 11б 6.12.2017
История и цивилизация 11б 23.11.2017
Биология 11б 21.12.2017
Иврит 11б 6.10.2017
Иврит 11б 17.11.2017
Информатика 11б 27.11.2017
Информационни технологии 11б 25.10.2017
Информационни технологии 11б 24.1.2018
Български език и литература 11б 16.11.2017
Математика 11в 6.10.2017
Математика 11в 8.12.2017
Английски език 11в 17.10.2017
Английски език 11в 15.11.2017
Английски език 11в 5.12.2017
История и цивилизация 11в 23.11.2017
Биология 11в 21.12.2017
Иврит 11в 6.10.2017
Технологии 11в 15.12.2017
Технологии 11в 27.10.2017
Технологии 11в 8.11.2017
Информационни технологии 11в 16.10.2017
Информационни технологии 11в 1.12.2017
Български език и литература 11в 13.11.2017
Математика 12а 6.11.2017
Математика 12а 30.11.2017
Английски език 12а 25.10.2017
Английски език 12а 29.11.2017
Иврит 12а 7.11.2017
Иврит 12а 3.10.2017
Физика и астрономия 12а 12.1.2018
Информационни технологии 12а 28.11.2017
История и цивилизация 12а 10.10.2017
История и цивилизация 12а 28.11.2017
История и цивилизация 12а 9.1.2018
Български език и литература 12а 23.11.2017
Български език и литература 12а 24.1.2018
Математика 12б 30.10.2017
Математика 12б 22.11.2017
Английски език 12б 27.1.2017
Английски език 12б 25.10.2017
Английски език 12б 29.11.2017
Физика и астрономия 12б 12.1.2018
Иврит 12б 16.11.2017
Иврит 12б 5.10.2017
Информатика 12б 28.11.2017
Информационни технологии 12б 19.10.2017
Информационни технологии 12б 24.11.2017
История и цивилизация 12б 16.10.2017
История и цивилизация 12б 16.10.2017
История и цивилизация 12б 12.12.2017
Български език и литература 12б 23.11.2017
Български език и литература 12б 24.1.2018
Математика 12в 10.11.2017
Математика 12в 5.12.2017
Английски език 12в 26.10.2017
Английски език 12в 30.11.2017
Иврит 12в 7.11.2017
Иврит 12в 3.10.2017
Физика и астрономия 12в 12.1.2018
Информационни технологии 12в 19.10.2017
Информационни технологии 12в 23.11.2017
История и цивилизация 12в 16.10.2017
История и цивилизация 12в 13.12.2017
Български език и литература 12в 23.11.2017
Български език и литература 12в 24.1.2018

 

КЛАСНИ РАБОТИ ЗА 1. УЧЕБЕН СРОК
Учебна 2017 / 2018 година
Учебен предмет Клас Дата
Математика 5абв 10.1.2018
Български език и литература 19.1.2018
Български език и литература 16.1.2018
Български език и литература 17.1.2018
Български език и литература 19.12.2017
Математика 6абв 5.1.2018
Български език и литература 13.12.2017
Български език и литература 15.12.2017
Български език и литература 12.12.2017
Математика 15.12.2017
Български език и литература 12.12.2017
Математика 15.12.2017
Български език и литература 12.12.2017
Математика 15.12.2017
Български език и литература 10.1.2018
Математика 12.12.2017
Английски език 18.12.2017
Български език и литература 10.1.2018
Математика 12.12.2017
Английски език 9.1.2018
Български език и литература 10.1.2018
Математика 12.12.2017
Английски език 20.12.2017
Математика 9.1.2018
Английски език 19.1.2018
Български език и литература 16.1.2018
Иврит 24.1.2017
Български език и литература 14.12.2017
Математика 15.1.2018
Английски език 18.12.2017
Иврит 13.12.2017
Български език и литература 14.12.2017
Математика 11.1.2018
Иврит 10.1.2017
Английски език 16.1.2018
Български език и литература 10а 12.12.2017
Английски език 10а 4.1.2018
Математика 10а 15.12.2017
Иврит 10а 13.12.2017
Български език и литература 10б 12.12.2017
Английски език 10б 18.1.2018
Математика 10б 11.1.2018
Иврит 10б 18.12.2017
Български език и литература 10в 13.12.2017
Английски език 10в 18.1.2018
Математика 10в 21.12.2017
Иврит 10в 18.12.2017
Български език и литература 11а 14.12.2017
Математика 11а 19.1.2018
Английски език 11а 10.1.2018
Иврит 11а 16.1.2018
Математика 11б 19.1.2018
Английски език 11б 10.1.2018
Иврит 11б 18.1.2018
Български език и литература 11б 12.12.2017
Математика 11в 19.1.2018
Английски език 11в 10.1.2018
Иврит 11в 18.1.2018
Български език и литература 11в 12.12.2017
Математика 12а 11.12.2017
Английски език 12а 17.1.2018
Иврит 12а 9.1.2018
Български език и литература 12а 20.12.2017
Математика 12б 20.12.2017
Английски език 12б 17.1.2018
Иврит 12б 15.1.2018
Български език и литература 12б 14.12.2017
Английски език 12в 18.1.2018
Иврит 12в 9.1.2018
Математика 12в 15.12.2017
Български език и литература 12в 20.12.2017