Стипендии

Уважаеми родители и ученици,
 
Процедурата по предоставяне на училищни стипендии:
  1. Директорът определя комисия, която обработва постъпилите декларации за стипендии;
  2. Всички ученици с успех над 5.50 могат да подават декларации, но това не означава, че всички ще могат да получат.
  3. Счетоводителят предоставя определената сума за определен период на получаване и комисията определя минималния праг, необходим за получаване на стипендии за отличен успех на учениците. 
  4. Педагогическият съвет гласува предложението на комисията за разпределянето на различните стипендии, както и конкретните суми.
От Ръководството
 
 

ПМС за условията и реда за получаване на стипендии