Стипендии

Условия за получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование:

ПМС за условията и реда за получаване на стипендии