Еврейски празници

Рош ашана (Нова година) 21.09.2017
Кипур (Съдннят ден) 30.09.2017
Сукот – посещение на първиrе и осмите класове в синагогата 05.10.2017
Симхат Тора 12.10.2017
Ханука – празник на светлината и победата 13.12 – 20.12.2017
Ту би шват – празник на дърветата 31.01.2017
Урок по достойнство – Годишнина от Спасяването на бългрските евреи, цветя на плочата до Народното събрание 09/10.03.2018
Пурим; Шушан Пурим (ден на пижамата) 01.0З; 02.03.2018
Песах – Излизане от Египет 31.03 – 06.04.2018
Йом аШоа (ден на Холокоста) 12.04.2018
Йом а3икарон (ден в памет на загиналите) 18.04.2018
Йом аАцмаут – Ден на независимостта 19.04.2018
Лаг ба омер (ден на огньовете) 03.05.2018
Йом Йерушалаим (ден на Йерусалим) 13.05.2018
Шавуот – Получаване на Тората 20.05.2018