Еврейски празници

Рош ашана (Нова година) 10.09.2018
Кипур (Съдннят ден) 19.09.2018
Сукот – посещение на първиrе и осмите класове в синагогата 24.09.2018
Ханука – празник на светлината и победата 3.12.2018
Ту би шват – празник на дърветата 21.01.2019
Възпоменателен ден на Холокост 27.01.2019
Урок по достойнство – Годишнина от Спасяването на бългрските евреи 10.03.2019
Пурим; Шушан Пурим (ден на пижамата) 20-21.03.2019
Песах – Излизане от Египет 20-27.04.2019
Йом аШоа 2.05.2019
Йом аАцмаут – Ден на независимостта 9.04.2019
Лаг ба омер (ден на огньовете) 23.05.2019
Шавуот – Получаване на Тората 09-10.06.2019