Контакти

134 СУ „Димчо Дебелянов“

София 1303
ул. „Пиротска“ 78

 

Канцелария: 02 / 931 06 86
Дирекция:    02 / 931 60 93

 

Web:      www.hebrewschool-bg.org
E-mail:  mail@hebrewschool-bg.org

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 

Весела Палдъмова, директор

Прием на
Ден от седмицата
Приемно време
Учители Понеделник
Сряда
12.00 – 16.00
Родители Вторник
Четвъртък
14.00 – 16.00
Ученици Петък 12.00 – 14.00

Зам. директори

Прием на
Ден от седмицата
Приемно време
Учители Всеки ден 08.00 – 09.00
14.30 – 15.30
Родители Понеделник 08.00 – 09.00
14.30 – 15.30
Ученици Всеки ден
Сряда
07.45 – 09.00
14.30 – 15.30

Вили Савелева, завеждащ административна служба

Прием за
Ден от седмицата
Приемно време
Издаване на служебни бележки Всеки ден 08.30 – 09.30
15.30 – 16.30
Работа с учители, родители, ученици и служители Всеки ден 13.00 – 14.00

 Надя Цветкова – педагогически съветник

Ден от седмицата
Приемно време
Понеделник 08.30 – 15.00
Вторник 10.30 – 17.00
Сряда 08.30 – 15.00
Четвъртък 10.30 – 17.00
Петък 08.30 – 15.00

Бистра Вълкова, училищен психолог

Ден от седмицата
Приемно време
Понеделник 10.30 – 17.00
Вторник 08.30 – 15.00
Сряда 10.30 – 17.00
Четвъртък 08.30 – 15.00
Петък 10.30 – 17.00