Контакти

134 СУ „Димчо Дебелянов“

София 1303
ул. „Пиротска“ 78
Канцелария: 02 / 931 06 86
Web:      www.hebrewschool-bg.org
E-mail:  mail@hebrewschool-bg.org

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Весела Палдъмова, директор

Прием на Ден от седмицата Приемно време
Учители Понеделник
Сряда
12.00 – 16.00
Родители Вторник
Четвъртък
14.00 – 16.00
Ученици Петък 12.00 – 14.00

Зам. директори

Прием на Ден от седмицата Приемно време
Учители Всеки ден 08.00 – 09.00
14.30 – 15.30
Родители Понеделник 08.00 – 09.00
14.30 – 15.30
Ученици Всеки ден
Сряда
07.45 – 09.00
14.30 – 15.30

Вили Савелева, завеждащ административна служба

Прием за Ден от седмицата Приемно време
Работа с учители, родители, ученици и служители Всеки работен ден 11.30 – 13,00

15.00 – 16.30

Цанка Георгиева, технически секретар

Прием за Ден от седмицата Приемно време
Работа с учители, родители, ученици и служители Всеки работен ден 7.30 – 9.00, 11.30 – 13.00

15.00 – 16.00

 

 Надя Цветкова – педагогически съветник

Ден от седмицата Приемно време
Понеделник 10.30 – 17.00
Вторник 08.00 – 14.30
Сряда 10.30 – 17.00
Четвъртък 08.00 – 14.30
Петък 10.30 – 17.00


Бистра Вълкова, училищен психолог (8-12 клас)

Ден от седмицата Приемно време
Понеделник 08.00 – 14.30
Вторник 10.30 – 17.00
Сряда 08.00 – 14.30
Четвъртък 10.30 – 17.00
Петък 08.00 – 14.30