Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Родителска среща

Уважаеми родители,

Родителските срещи ще се проведат на:

І – VІІ клас – 27 ноември 2019 г. от 18.00 ч.

VІІІ – ХІІ клас – 28 ноември 2019 г. от 18.00 ч.

Тема: Организация на учебния процес, успех, индивидуална консултация с учителите по предмети.

Важно съобщение, относно регистрацията в училищния електронен дневник!

Уважаеми родители,

От тази учебна година 134.СУ „Димчо Дебелянов“ работи с Електронния дневник на Shkolo.bg

Все още има родители, които стоят в платформата без присъединен ученик!

Моля, позвънете на тел. 02 931-06-86 за да получите достъп до дневника.

от Ръководството

Конкурс „Млад краевед“

Изключителен успех за наши ученици в конкурса „Млад краевед“

На 26.10.2019 г. жури с председател проф. Георг Краев отличи сред общо 326 участия петима ученици от 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. София в конкурса „Млад краевед“ – един проект, реализиран от фондация „Детето и фолклора“ с партньорското участие на  НЧ „Роден край – 1931“ и финансовата подкрепа на програма „Социални иновации“ на Столична община.

В секция „Ритуали и обичаи“ призьори  станаха седмокласниците  Сузи Бенбасат, представила еврейския празник Шабат, Кристиян Каменов – Пурим и  Александра Димитрова – Сукот, както и шестокласникът Димитър Петров с разказа за Песах. В секция „Приказки“ като най-креативна бе отличена Божидара Донева от VII клас. Нейната авторска приказка беше представена и в ефира на БСТВ. 

Участниците в конкурса ще станат автори на Електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“, в която ще бъдат събрани знания за културата на етноси и групи, живели по земите ни от хилядолетия.

Божидара Донева и Кристиян Каменов разказаха за своите творчески търсения и изяви на полето на фолклора в студиото на БСТВ. Говорейки за любовта си към родното, те споделиха за интересни училищни изяви, за подкрепата, която получават от своите преподаватели по български език и по иврит, както и за пътищата, по които родителите научават нови за тях факти, свързани с  еврейските празници и обичаи.
Гост в ефира на Българско национално радио беше Марта Масленска от Х клас, която разказа за приятелските отношения между учениците от различнни етноси в училище

Първенците в конкурса „Млад краевед“ ще бъдат наградени на 1 ноември в Националния музей „Земята и хората“ на  празничния концерт-спектакъл в чест на Деня на народните будители. Така нашите възпитаници ще се почувстват в пълна степен част от многообразието и целостта на днешната българска култура, изследователи и пазители на народностното ни единство и идентичност.

Профилактика на орални заболявания при деца от 0 до 18 години

Уважаеми родители,

В периода 04.10.2019 г. – 30.11.2019 г. ще се проведе Национална кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (шестите зъби) на деца от 5-годишна до 8-годишна възраст в рамките на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години.

Децата трябва да са родени не по-рано от 04.10.2010 г. и не по-късно от 20.11.2014 г. Родителят, който придружава детето, следва да попълни бланка за информирано съгласие (на място в зъболекарския кабинет) с ЕГН-то на детето си.

Моля, свържете се със зъболекаря преди да заведете детето си. Допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg

Приложение: Списък на лекари по дентална медицина, извършващи силанизиране по НППОЗД София–град 2019 г.

ХХІ Софийски математически турнир

Уважаеми родители,

На 9 ноември 2019 г. (събота) от 11:00 часа в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще се проведе Двадесет и първи Софийски математически турнир за ученици от І до VІІ клас.

Учениците от I до IV клас могат да заявят желание за участие на класните си ръководители, а учениците от V до VII клас – на учителите по математика.

Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието, като попълнят декларация по образец, която ще получат от класния си ръководител/учителя по математика.

Родителите превеждат таксата за правоучастие от 10 ( десет ) лева на следната банкова сметка:  СОФМАТ – BG72STSA93000020852242 – ДСК – клон Гео Милев.

 Копие на платежното нареждане се представя на класния ръководител/учителя по математика до 31 октомври 2019 г., за да се изготви коректна заявка за участниците.

Столово хранене за учениците от І, ІІ и ІІІб клас

Уважаеми родители,

Всеки четвъртък родителите на учениците от I а,б,в, II а,б,в и III б клас, които се хранят в училищния стол, трябва да изпращат по децата си в плик точната сума за купони за следващата седмица. На плика трябва да бъдат написани името и фамилията на ученика, паралелката и сумата за купони за седмицата.

Родителите могат да избират само един вид купони за цялата седмица – или купони за 3-степенно меню, или купони за 2-степенно меню.

3-степенното меню струва 3.30 лв./ден (при 5-дневна учебна седмица – 16.50 лв.) и включва супа, основно ястие, десерт и хляб.

2-степенно меню струва 2.50 лв./ден (при 5-дневна учебна седмица – 12.50 лв.) и включва основно ястие, десерт и хляб.

Купоните ще бъдат предоставяни от служител на училищния стол на учител в група за целодневна организация за съответния учебен ден. Родители, които не изпратят в четвъртък точната сума пари за купони за следващата седмица, ще трябва сами да осигурят на децата си купони за седмицата, закупувайки ги от училищния стол.

По изключение за ученици, отсъстващи предходната седмица и основателна причина – липса на възможност родителят да закупи лично купони от стола, ученикът носи плик с точната сума в понеделник и я предава на служител от стола.

Рош а Шана

В целия свят еврейската общност празнува Новата  5780 година. Присъединяваме се към молитвата за мир и благоденствие на еврейския народ.

Вярваме, че годината ще бъде сладка  като ябълка с мед, а добрите дела – неизброими като зърната на нара!

Шана това у метука!

Весела Палдъмова, директор

1 2 3 28