Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Учебници за 2019/2020 г. – гимназиален етап

       УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

Клас Година на издаване Авторски колектив
8 Български език за 8. Клас, 2017 Булвест 2000

Ангел Петров, Мая Падешка,

Мариана Балинова

8 Литература за 8. Клас, 2017 Булвест 2000 – Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова
*8 Английски език

“Focus for Bulgaria” А1

“Focus for Bulgaria” А2

“Focus for Bulgaria” В1.1

Издателство “Пиърсън Лонгман България”

Със съответните учебни тетрадки

8 Математика за 8 кл.; учебна тетрадка 1 и 2; книга за ученика Изд. „Архимед“ Здравка и Пламен Паскалев и Мая Алашка.
8 ИТ – 8. Клас Изд.„Нова Звезда“, Ивайло Иванов, Пламен Петров, Людмила Попова

8

Философия 8 клас – 2017 г.

Издателство – Педагог 6; Галя-Герчева- Несторова, Райна Димитрова, Бойчо Бойчев
8 Музика 8 клас Просвета Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров
8 Изобразително изкуство 8 кл Изд. Просвета, авт. П. Цанев, Ралица Карапантева, Г. Страшилова
9 Български език за 9. Клас, 2018 Булвест 2000

Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

9 Литература за 9. Клас, 2018 Булвест 2000Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
*9 Английски език

“Focus for Bulgaria” B1, part 1 (част 1)

Издателство “Пиърсън Едюкейшън Лимитид”
9 Математика 9кл.

„Архимед“

Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка
9 ИТ – 9. Клас Изд. „Домино“,Автори: Иван Първанов, Людмил Бонев
9 Биология и здравно образование (за професионално и профилирано образование с интензивно изучаване на англ. език) 9. Клас Шишиньова М. и колектив, 9 клас, ИК „Анубис“ (2018)
9 Biology and Health Education, Student‘s Book, 9. Клас Шишиньова М. и колектив, 9 клас, ИК „Анубис“ (2018)

9

Работни листове по БЗО – 1. Част (8. Кл.)

Работни листове по БЗО – 2. Част (9 кл.)

Шишиньова М. и колектив, ИК „Анубис“ (2017, 2018)
9 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 9. Клас 2017 (обучение с интензивно изучаване на чужд език)Първа част и втора част Максим Максимов Изд. БУЛВЕСТ 2000

9

History and Civilization 9th grade – Student‘s Book Издателство:Анубис, К. Табакова, И. Илиев, П. Календерова 
9 География за 9 клас

 

 

изд. Klett (Анубис-Булвест 2000) с колектив Румен Пенин, Т. Трайков, Д. Желев и В. Стоянова

9

Философия 9 клас – 2018г.

Издателство – Педагог 6;

Галя Герчева- Несторова, Райна Димитрова, Бойчо Бойчев

9 Музика 9 клас Просвета 1945 Венцислав Димов, Стефанка Георгиева, Лозанка Пейчева, Милен Димитров
9

Химия и опазване на околната среда

за 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

 2018г

 

Chemistry and Environmental Protection 9th grade / Student’s Book  2018

 

Анубис

Анубис

Стефан Цаковски

Пенка Цанова

А. Генджова

Марияна Карамитева

9аб Математика

„Архимед“

Здравка и Пламен Паскалев и Мая Алашка.
9 Изобразително изкуство 9 кл Изд. Просвета, авт. П. Цанев, Ралица Карапантева, Г. Страшилова
11 Български език 11. Клас, ЗП, изд. „Просвета“

 

Т. Ангелова, П. Костадинова
11 Литература за 11. Клас, изд. „Просвета“

 

Инна Пелева, Албена Хранова
*11.a Английски език Pathways to literature – 2015

 

Virginia Evans, Jenny Dooley
11аб Математика  задължителна подготовка Изд. Анубис, авт. Чавдар Лозанов, Теодоси Витанов и Петър Недевски.
*11.бв Английски език

Close up C1 Second Edition – 2015

Angela Healan Katrina Gormley
11 Биология и здравно образование, ЗП, 10. Кл.

 

Шишиньова М. и колектив, 9 клас, ИК „Анубис“ (2002)
11 Физика и астрономия 10 кл Максим Максимов Изд. БУЛВЕСТ
11 I срок

Химия и опазване на околната среда

за 9 клас ЗП 2002г

II срок

Химия и опазване на околната среда

за 10 клас ЗП 2002г

Педагог 6

Митка Павлова

Елена Бояджиева

Милена Кирова

11 Философия – 2011г. Издателство – Анубис; И. Колев и др.
11аб История и цивилизация за 10 клас – Задължителна и профилирана подготовка (по старата програма Издателство: Даниела Убенова
Автори: Костадин ГрозевВалери КолевТодор Зарков

11

 

География за 10 кл. – по старата програма

изд. Булвест 2000 с колектив Румен Пенин, Т. Трайков, Д. Желев и В. Стоянова
12 Български език за 12. Клас, 2002 – 2016

 

Д-р Иван Богоров, Милена Васева, Весела Михайлова, Евгени Зашев

12.а

Литература за 12. Клас, 2002 – 2016

Анубис – Валери Стефанов,

Александър Панов

12а Математика, Задължителна подготовка ,  „Архимед 2”  ЕООД 2005 Г. Паскалев и Здр. Паскалева
12а Учебно помагало по Математика за 12. Клас „Сборник със задачи по математика  първо равнище“

 

„Архимед“ – Пламен Паскалев,2006 г.

 

12а Учебно помагало по Математика за 12. Клас „Матура за отличен. Математика“, сборник със задачи,

 

Издателство“Просвета-София“АД,2008

 

12а История и цивилизация ПП Ал. Николов и колектив „Просвета-София” АД 2012
12б  Математика, Профилирана подготовка

 

 „Архимед 2” ЕООД 2002

 

12б Учебно помагало по Математика за 12. клас „Матура за отличен. Математика“, сборник със задачи

 

„Просвета-София“АД,2008 г.

 

12бв Литература за 12. клас Издателство „Просвета“
12бв История и цивилизация

 

В. Гюзелев и колектив „Просвета-София” АД 2012
12 Свят и личност – 2011г. Издателство – Просвета; М. Грекова

 

!!! Липсващите учебници ще бъдат посочени на класовете от преподавателите в началото на учебната година.

Европейски конкурс за млади учени

София е домакин на Европейския конкурс за млади учени

Над 150 представители на близо 40 държави идват у нас, за да участват в Европейския конкурс за млади учени EUCYS 2019. Той се провежда от 13 до 18 септември в София с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Младите учени на възраст между 14 и 19 години ще представят над 100 свои проекта пред авторитетно научно жури, което ще има отговорната задача да опреди победителите във всяка от категориите на конкурса.

За първи път в 30-годишната му история, България е домакин на престижното събитие.

Един от акцентите на EUCYS е панелната дискусия, където уважавани учени ще дискутират темата „Европа през 2050 г.“. Гостите ще отговарят на въпроси от публиката, свързани с ролята на науката и технологиите в изграждането на европейското бъдеще. Панелисти са Григори Кабатянски, Питър Литълууд, Диана Мишкова и Клеър Лий.

Входът за дискусията е свободен.

Проф. Григори Кабатянски работи за Института по проблеми с предаването на информация за Руската академия на науките. Занимавал се е с изследвания в областта на теория на кодирането, теория на информацията и криптография и е международно признат специалист в съотвените области.

Проф. Питър Литълууд е британски физик и професор в Чикагския университет с експертиза по физика на кондензираната материя. Проф. Литълууд държи 6 патента, публикувал е над 200 статии в научни списания и е водил над 200 беседи на международни конференции, в университети и лаборатории.

Проф. Диана Мишкова е професор по история и директор на Центъра за академични изследвания – София. Изследванията на проф. Мишкова в областта на модерната история на Източна Европа и Балканите са важен принос за модернизирането на нациите от региона.

Д-р Клеър Лий е пост-докторант в областта на физиката на елементарните частици и работи в Националната лаборатория „Брукхейвън“ към американското министерство на енергетиката. Тя е популярен научен комуникатор и е водила множество научни беседи, речи, лекции и дори комедийни представления на тема наука.

Откриване на учебната година

Уважаеми партньори, родители, ученици,

На 16.09.2019 г. в 10.00 ч. заедно ще открием учебната 2019/2020 год.

Моля, учениците да бъдат в училищния двор в 9.30 ч. с официална униформа, настроение и усмивки.

От 9.40 до 9.55 ч. класните ръководители ще организират строяването на класовете.

Моля, по време на церемонията да се спазва разпоредения ред и тишина. А след това ще се насладим на миговете отново да бъдем заедно.

На всички ученици пожелаваме успех в нелекия път на знанието!

Списък на приетите ученици в 1 а,б,в класове

Списък на 1а клас

1АваДимитрова
2АлександърПетрунов Родригес
3АнгелУърт
4АниДункова
5БожанаТодорова
6БорисФилипов
7ВелимирГригоров
8ГабриелаХристова
9ДарияЛазарова
10ДеаЕвтимова
11ДимитърГрозев
12ЕломираДимитрова
13ЕрикМагрисо
14ЙоанЗиновиев
15ЙоанаЙорданова
16КристианГенчев
17КристиянКаналев
18МаяЦафрир
19МиаБъзовска
20МоникаСтоичкова
21НиколаСтоянов
22НиколетаСтоичкова
23ПолинаПавлова
24РадхиславКиров
25СтанимирИлиев
26СтеллаГеоргиева
27ТеодорКало
28ХристоХристов

Списък на 1б клас

1АлександърМаринов
2АлександърСавов
3АндреаБукова
4БелославаПаликова
5БожидараИлиева
6БорисИванов
7ВелиславГригоров
8ВикторЯръмов
9ГабриелаАлександрова
10ГаяБорисова
11ДалияВълчанова
12ДамянДимитров
13ДеяНайденова
14ЕлицаИванова
15ЕмилАврамов
16ИнаРизова
17ЙоанНешев
18КременаТодорова
19КристиянПановски
20МарианаТепавичарова
21МартинЛеви
22МладенЗлатков
23НаталияНешева
24ПавелКапралов
25СавинаКитанова
26СамуилСерафимов
27СимеонПетров
28СтелаТонева
29ТеодорПашов

Списък на 1в клас

1Александър-ЗакариТал
2АннаЗлатанова
3АтинаМаркова
4БожидараИлиева
5БоримирПеев
6ВикторСлавев
7ВяраИванова
8ГабриелаРангелова
9ДавидЯнков
10ДаниелАстарджиев
11ДианИванов
12ЕлизабетМихайлова
13КаринаПанчева
14КристианКостов
15КристианАсенов
16ЛеаМезан
17ЛеаОгнянова
18ЛюбомирХристов
19МетодиАлександров
20МеяКаменова
21МихаелаИванова
22РадославСлавов
23РосицаЦанкова
24СамуилКацарски
25СимонаБарух
26СофияКиркориян
27СпартакГеоргиев
28ТеодорГьошев

Списък на приетите деца в ПГ а,б,в групи

Списък на децата в ПГа група

1АлексЙонтов
2АлександърЕвтимов
3АнаРоснева
4БорисПетев
5БорисАврамов
6ВалентинНайденов
7ГеоргиДелижов
8ДарияЦафрир
9ИванМихалков
10ЙоанаГеоргиева
11КалоянДамянов
12КристинаЯнкова
13МарияЕвтимова
14НиколГеоргива
15ПетърИванов
16СиянаЖекова
17СофияВасилева
18ТеодорВасев
19ТеодораКенова

Списък на децата в ПГб група

1АйяКовачева
2АлександърКрумов
3АлександърИлиев
4ВикторГеоргиев
5ДимитърГуглев
6ДоротеяГарибова
7ЕлизабетМаринова
8ЕлицаБешева
9ЕрмаБлагоева
10ИванГруев
11КонстантинИлиев
12МартинДундаров
13НаталиАзулай
14НиколСтоянова
15НиколаСтефанов
16РадаАлександрова
17РадославВълчанов
18ТамараКостова
19ТеодорПърванов

Списък на децата в ПГв група

1АнгелКолев
2АрлинаСтоева
3БорисЛалов
4ВикторияИванова
5ВикторияНиколова
6ГаленаИванова
7ГеоргиПетров
8ГеоргиГеоргиев
9ДаринаСимеонова
10ДиманаДобрева
11ЗлатомирГенадиев
12КаяГанева
13КирилХаджиев
14МирославИванов
15НиколАтанасова
16НиколайПетров
17ПавелЯнев
18РумянаГеоргиева
19СаваАнгелов
20СофияМерджанова
21СофияАбровска

Двусменен режим на учебния ден

I  учебен срок 

първа смяна – всички ученици, без 10. и 11. клас, 

втора смяна – само 10. и 11. клас

II учебен срок

първа смяна – всички ученици, без 8. и 9. клас, 

втора смяна – само 8. и 9. клас

1 2 3 28