Униформи в 134.СУ

Уважаеми родители и ученици,Във връзка с всекидневни проблеми, свързани с носенето на ученическите униформи, Ви информираме, че ще бъде направена актуализация в Правилника за дейността на училището.

На заседание на Училищното настоятелство към 134.СУ беше гласувано подкрепящо становище от всички представители на класовете за промените, свързани със санкциите на ученици, които идват във вид различен от общоприетите норми на облекло в 134.СУ. Предоставяме на вашето внимание актуален снимков вариант за задължително ученическо облекло:

Предстои гласуване на ПС на промени, свързани с налагането на санкции за ученици, които не спазват училищните разпоредби:

Санкции:

  1. „Забележка“ от класния ръководител – при направена констатация за  три пъти явяване  без униформа
  2. „Преместване в друга паралелка“ – важи за учениците от начален и прогимназиален етап, при последващи две явявания без униформа, след наложено наказание „Забележка“.
  3. „Предупреждение за преместване в друго училище“ – важи за ученици в гимназиален етап при последващи две явявания без униформа, след наложено наказание „Забележка“.
  4. „Преместване в друго училище“ /за прогимназиален и гимназиален етап/ или минаване в самостоятелна форма на обучение/за ученици, навършили 16 години/ – при последващо едно явяване без униформа, след наложено наказание по т. 2. или 3.

Предложението ще влезе в сила след гласуване на предстоящи ПС и заседание на ОС.

Училищните униформи са символ на принадлежност към училищната общност и повод за гордост.

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Честито на Светлозара от 11.а

Изключително сме горди от победата на нашата ученичка Светлозара от 11. а клас в предаването „Това го знам“ по БНТ!

Зара не просто „разби“ опонентите си, но и показа знания от различни науки и изкуства. Тя не се притесни от въпросите, свързани с традициите и обичаите ни, нито от тези по музика и математика. Завидни обаче се оказаха познанията й в последния кръг на играта, в който умело се справи със световната и българска поп култура, както и с лекота разпозна изображенията на български писатели.

Честито на Зара и поздравления на семейството и учителите, които са й помогнали да достигне до толкова широка обща култура!

Цялото представяне на Зара и всички въпроси можете да видите в запис от предаването тук:

https://bnt.bg/news/tova-go-znam-26112023-323411news.html

Националният отбор на България по шахмат за жени е европейски шампион за пръв път в историята

Националният отбор на България по шахмат за жени е европейски шампион за пръв път в историята.

Това е голяма радост за всички българи навсякъде по света и голям успех за Антоанета Стефанова, Нургюл Салимова, Виктория Радева, Гергана Пейчева и Белослава Кръстева. Радостен и успешен е и екипът, който направи възможно участието на момичетата в Будва.

За училищната общност е не само чест, но и „спортен шанс“, че г-н Симеон Стоичков, дългогодишен треньор по шах в нашето училище, е част от този екип.

134. СУ „Димчо Дебелянов“- ORT School поздравява златния отбор и си пожелава треньор Стоичков да открие
шахматни звезди и сред нашите ученици!

Успех на всички!

16-то издание „Голямо писане, рисуване, фотографиране, конструиране и костюмиране“ 2023

16-то издание „Голямо писане, рисуване, фотографиране, конструиране и костюмиране“ 2023

Темата за всички възрастови категории тази година е:

Насоки за работа във всички възрастови категории

Текстът може да се позовава на исторически факти, на художествена измислица, на микс от двете – исторически достоверни събития, измислени случки, истински и измислени герои, вълшебства и пр..

Жанр/вид на текста: съчинение, есе, приказка, разказ, стихотворение, легенда, басня и т.н..

Рисунка: формат А3

Църкви, дворци, царе, принцове (князе), принцеси (княгини), сражения, воини, природни картини (гората на княза, любимите цветя на царицата, поляните, на които пасат царските коне, и др.)

Фото: Чудесно предизвикателство за фотолюбителите, което ще им позволи да разгърнат въображението си, като снимат не само в рамките на музеите, но и околния съвременен свят, правейки аналогии с времената от І, ІІ и ІІІ българско царство чрез метафори и символи.

Във всички конкурсни направления оценяването се осъществява в две възрастови категории – до 12 години включително и над 12 години.

За фотографите – снимка, колаж.

За художниците – рисунка с формат А3.

За конструкторите – Лего „скулптура“ или „скулптура“ от други материали.

Карнавал и церемония по награждаването, която традиционно започва с тематична пиеска, изпълнена от учителите за техните ученици – 20.12.2023, 12.30 часа в салона на училището.

Наградите се финансират от ОРТ и Училищното настоятелство.

Пожелаваме успех на всички участници!

Рисунките се предават на класните ръководители, а набраните на компютър текстове – на следния адрес: cv_lashkova@134sousofia.org

Снимките се изпращат на адрес ppetrov@134sousofia.org

Доброто има го. Доброто винаги е тук до нас.

Така се пее в една хубава детска песен.

На 13 ноември отбелязахме Световния ден на добротата. Началото на този празник е поставено преди точно 25 години, когато в Токио е открита първата конференция на Световното движение за доброта. Оттогава до сега той насърчава хората да извършват действия на доброта и да насърчават култура на състрадание, емпатия и щедрост.

Учениците бяха посрещнати с призив да накарат поне един човек да се усмихне, като му подарят комплимент. Всеки избра пожелание, от което имаше нужда и подари комплимент на приятел. Здравето, смелостта, увереността бяха сред най-предпочитаните.

Учениците от III Б клас изработиха пъзели под формата на сърца. В тях вписаха съвети и правила, които те правят добър човек

Почина г-жа Гергана Божанова, дългогодишен директор на училището

Почина г-жа Гергана Божанова, дългогодишен директор на училището, която ще остане паметна личност в неговата история, тъй като беше един от инициаторите на превръщането му в това, което училището е днес – 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School.

Поклонението на Централните софийски гробища е насрочено за понеделник, 13. ноември, 11:30 часа.

Ръководството, екипът на училището и Българска фондация ОРТ изказват съболезнованията си на семейството и приятелите ѝ.

Бог да я прости и светла да бъде паметта ѝ.

Родителски срещи

На 27.11.2023 г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за 1 – 4 клас.
На 28.11.2023 г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за 5 – 8 клас.

На 29.11.2023 г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за 9 – 12 клас.

Неучебен ден

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно писмо на Министъра на образованието и науката № РД 09-3470 / 31.10.2023 г., 06.11.2023 г. е обявен за неучебен ден, поради провеждане на балотаж за избор на районни кметове.

От ръководството.

Честит ден на будителите

Будителите! Достойни хора, направили избора да бъдат духовни водачи на своя народ. Приели тежката задача да проправят път през мрака и да поведат сънародниците си към прогреса и светлината чрез словото. В зората на Възраждането Паисий поставя началото на националното пробуждане и будителство, та чак до днес, когато учителите пръскат идеите на просвещението сред най-младото българско поколение. Подвиг, който се равнява на делата на първоучителите, подвиг в трудно време на разделение, войни и духовна нищета.

Пред великите дела на възрожденските будители – поклон!

Поклон и пред труда на  всички учители и техния стремеж към просвета и  запазване на родовата памет!

Честит празник, скъпи колеги, учители и родители!

Да си съвременен „будител“ за учениците от 3.а клас е предизвикателство, при това не  епизодично, а постоянно. Глобалният проект „Новите будители“ стартира с инициативата „Деца четат на деца“, започнала през миналата година, но тези дни намерила новите си четци и новата си публика. Приказки, пословици, гатанки, народни мъдрости станаха основание за конкурси по изразително четене. Големите ученици хвърлиха ръкавица към по-малките за пореден път, вярвайки, че съвсем скоро те ще заемат местата им.

Учениците от 3.б клас организираха с класния си ръководител дидактическа игра, завършваща с подреждане ликовете на будителите и изготвяне на табло. Децата  продължиха с дейностите си, като изработиха и книгоразделители с имената на  известни книжовници, литературни творци, велики българи, носещи перо и меч, дух и стихия по възраждане на ценностите. 
Персонални и групови проекти заляха коридора на трети етаж и класната стая на учениците от 3.в клас. Участниците разказаха за основанията на своя избор, след което размениха идеи със съучениците си от съседните стаи. 
Предизвикателството да си граждански буден е новият израз на учениците от третите класове да съчетават минало, настояще и бъдеще.

1 2 3 62