Новини

Междусрочна ваканция

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с удължената Коледна ваканция, 1 и 2-ри февруари са учебни дни към I-ви срок. Междусрочната ваканция ще бъде на

Уважаеми ученици и родители,

Поради извънредната ситуация, свързана с COVID-19, моля да използвате училищната електронна поща за връзка с училищната администрация и ръководство:

mail@hebrewschool-bg.org

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Междусрочна ваканция

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с удължената Коледна ваканция, 1 и 2-ри февруари са учебни дни към I-ви срок.

Междусрочната ваканция ще бъде на 3 февруари /сряда/.

II -ри учебен срок стартира на 4 февруари за всички ученици от 134.СУ при следната организация:

  • Начален етап /1-4 клас/ – остават присъствено в целодневна организация.
  • Прогимназиален етап /5-7 клас/ – присъствено първа смяна
  • 10 и 12 клас – присъствено първа смяна
  • 11 клас – онлайн до 12 февруари /включително/първа смяна
  • 8 и 9 клас – присъствено втора смяна

Програмата за II-ри срок ще бъде публикувана в секция „Обучение“ на сайта на училището след 25.01.2021 г.

*В случай на допълнително разпореждане на МОН относно учебния процес, ръководството ще се съобрази с предписанията и ще Ви информира своевременно.

Директор

Поклонение пред д-р Емил Кало

Уведомяваме училищната общност, че поклонението пред д-р Емил Кало ще бъде в неделя, 10. януари, от 12.30 часа на еврейските гробища, част от Централните софийски гробища.

Завинаги в сърцето на училищната общност

Учители и ученици, цялата училищната общност, приемаме д-р Емил Кало като личност обаятелна, интересна, впечатляваща. След дългогодишната работа с него разбрахме, че може да бъде бащински топъл, учудващо смирен и неизменно вдъхновен. Ерудиран и горд, мечтателен и талантлив, умен и толерантен, той винаги е оставал стъпил на земята, с чувство за хумор и готов на диалог в името на хармонията.

Президент на ОРТ България и дългогодишен член на борда на World ORT – най-голямата еврейска образователна фондация в света, той повече от 15 години е истинска опора не само за ръководството на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School, а и за нас – учителите и учениците от училището, защото винаги сме разчитали на неговото одобрение и на неговата подкрепа дори за най-смелите си проекти, свързани с творчество, предприемачество и иновативност в технологиите. Единомислието между ръководство и фондация ни даваше увереност, че можем да постигнем всичко.

Надяваме се, че от мястото, на което днес отпътува, д-р Кало ще продължава да ни дава крила и сили да гоним мечтите си, защото той самият е истински мечтател!

Ще го харесваме и ще го обичаме завинаги!

Скърбим за господин Емил Кало

„…..като мъдър потомък на благословен с изстрадана мъдрост народ, Кало знае, че добротворството не е естествен рефлекс в атмосфера на страх и жестокост, на тегнеща безизходица и лепкав мрак. Затова той оставя своите герои сами да изстрадат тази добрина, сами да видят тази светлина из неизбродените лабиринти на сърцата си и сами да намерят сили да споделят тази светлина с хората до себе си“ Александър Урумов

Това е малък откъс от предговора към книгата на Емил Кало – „Другите и Йосиф“, тази книга е част от семейната ни библиотека. И ние, които го познавахме, както героите от тази книга сме провокирани от Емил да търсим добротворството в дълбините на сърцата си и да даваме светлина на другите. 

Има хора – личности, за които не можем да говорим в минало време, Емил Кало е такава личност.

Той ще остане в сърцата ни със своята всеотдайност към 134. СУ „Димчо Дебелянов“; с присъствието си на всички училищните празници; с всепоглъщата  любов към живота и семейството, с  нескритото си любопитство и познания за изкуството, литературата, историята и политиката. Увлекателен разказвач и впечатляващ оратор, той владее аудиторията, а нашите ученици имаха възможността да присъстват на негови лекции по различни теми и да се докоснат до неговата голяма обща култура и интереси.

Емо, благодаря ти за отношението към нас, преподавателския екип, за усилията да променяме училището с по-градивна училищна образователна политика.

Знам, че там горе ще продължаваш да пишеш, да похапваш, тайничко, сладичко и да  наблюдаваш дали твоите светлинки  предаваме на всички други хора…

Изказвам своите искрени съболезнования на цялото семейство.

Весела Палдъмова, директор

Какво се случи в младежката организация Ашомер Ацаир България?

Първата част на ашомерската ни година мина бързо и неусетно, но все пак направихме някои неща,
с които се гордеем и ще се радваме да споделим!

1. Обновихме кена!
В началото на годината запретнахме ръкави и го направихме едно по-добро и приятно място.
Нямаме търпение отново да се завърнем там!


2. Направихме специална книжка за Ханука,
с която зарадвахме лъчезарните възрастни хора от общността.
Нашите прекрасни ханихи заедно с BBYO направиха празника на хората по-светъл, топъл и забавен.

3. Пратихме картички с послание за медиците, които се борят с COVID-19 в Пирогов.
Решихме, че най-ценното, което можем да дадем от себе си е благодарност и признателност на тези,
които се грижат за нас и близките ни в тези студени дни и нощи. Поклон пред тях!

4. Участвахме в кампанията „Купи и дари“.
Включихме се в инициативата на Интеракт и Ротаракт, с която подпомогнахме Фондацията „За нашите деца“
и Социалната кухня в квартал Дружба „Храм Св. Прокок Илия“ с десетки кашони с храна и други продукти от необходимост. Всички бяха впечатлени от нашите ашомерци!

5. Подготвихме следващия си лагер „Околосветско пътешествие“.
Точно така! Щом не можем да пътуваме физически, ще се гмурнем в различната и интересна култура
на всички континенти чрез нашите програми. А кога ще бъде лагерът…
Това ще определи ситуацията и регулациите. Ние лично нямаме търпение!


Ако искате да следите какво ново ще предпреприемем следващите месеци,
последвайте ни във Facebook и Instagram.

Благодарим за тази година, но си пожелаваме следващата да е много по-добра!

Хазак ве Емац,

Слава Монова
Шлиха на Ашомер Ацаир България

Информация относно учебния процес

Уважаеми родители и ученици,

Честита Новата 2021 година!

Със заповед на Министъра на образованието и науката учениците от 5 до 12 клас продължават обучение в електронна среда до 31.01.2021г.

Утре, 04.01., очакваме нашите малки ученици от подготвителните групи, както и учениците от 1 до 4 клас в училище.

Обучението продължава да се осъществява при засилени противоепидемични мерки.

Напомняме на родителите на учениците от 1 и 2 клас, че е необходимо носенето на маски в общите части на територията на ОДЗ 1.

Напомняме, че учениците от трети и четвърти клас влизат с предпазни средства в час, както и в училищната сграда.

Напомняме, че всички ученици, ползващи услугите на училищния транспорт, пътуват задължително с предпазни средства – маски в автобусите.

Пожелаваме Ви здраве и успех!

ОТ Ръководството

Важна информация!

Във връзка със заповед на Министъра на образованието за обучение на учениците в електронна среда от разстояние до 21.12.2020 г. Ви уведомяваме:

Училищната сграда ще бъде затворена от 18.12 до 04.01.2021 г.

22 и 23.12 са обявени за Коледна ваканция.

За издаване на служебни бележки, за изготвяне на справки и информация можете да се обаждате на тел. 02/931-06-86, GSM: 0876 58 33 75 или да ползвате училищната поща: mail@hebrewschool-bg.org.

Бъдете здрави!

От ръководството.

Честита Ханука!

Г-жа Весела Палдъмова, директор на 134. СУ „Димчо Дебелянов“с изучаване на иврит и английски език (ORT school), поздравява училищната общност с празника на светлината.

Честита Ханука!

По повод Ханука – празникът на светлината и свободата, ученици от 5. клас на еврейското 134. ОРТ училище и приятел на училището от Париж поздравяват училищната общност със запалването на първата свещ за празника.

Удължаване на срока за Голямо писане, рисуване, фотографиране, колажиране, конструиране и костюмиране 2020

Драги родители и ученици, тъй като до края на декември, когато традиционно се провежда церемонията по награждаването, няма да се завърнем в училище, а заетостта на учениците в момента е голяма, крайният срок за предаване на творбите се удължава до 03.01.2021 година.

Темата на тринайсетото издание на конкурса за ученици от II до XII клас
е
„Приключение в полунощ“

Ключови думи за насока:

Ханука, Коледа, Нова година, приключения из различни места, приключения из различни епохи и пр.
Криминале, фентъзи, фантастика, хорър, мистерия и пр.
Мечти, сънища, видения, преобразяване и пр.
Митология, религия, мистика и пр.

ЖАНРЪТ Е СВОБОДЕН – съчинение, есе, разказ, стихотворение, приказка, басня, авторски сентенции и др.

За фотографите – снимка, колаж.
За художниците – рисунка с формат А3.
За конструкторите – Лего скулптура
.

За всички участници има шанс в конкурса за костюм!

Краен срок за предаване на творбите: 03.01.2021 година.

Организаторите си запазват правото да променят дата, час и вид на церемонията, съобразно изискванията за безопасност в условията на пандемия, но церемония ще има!

Пожелаваме успех на всички участници!

Тази година всички творби – набраните текстове, снимки, колажи, заснети рисунки и скулптури, се предават единствено по електронен път на адрес

cv_lashkova@134sousofia.org

Снимки на ръкописни текстове не се приемат за участие.

1 2 3 41