Новини

Училищни телевизионни новини 06/2018-2019 уч. година

В шестата новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2018/2019 година може да видите две от извънкласните дейности, които се провеждат в училище – спортните танци за учениците от начален и прогимназиален етап и вокална група ,,Хаверим“.

Ден на БУДИТЕЛИТЕ

Първи ноември е празник не само на будителите, а и на националното ни самочувствие. От Паисий до наши дни се редят хора на духа, на мисълта, на перото, на книгата…. Народната памет съхранява стотици имена. Всеки може да прибави нови – на наши съвременници,  които са последователи на будителите.

Нека се стремим да бъдем част от редицата на будните хора. И така да поддържаме жив огъня на будителството!

Честит празник!

Питсбърг

Целият свят е потресен от най-голямата антисемитска проява в Питсбърг.

Ние също скърбим и сме съпричастни към болката на семействата изгубили своите близки. Осъждаме акта на омраза и свеждаме глава пред паметта на невинните жертви

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,

Ръководството на училището Ви напомня, че съгласно чл. 21, т. 4 и чл. 22, т. 18 от Правилника за устройството и дейността на 134.СУ, учениците са длъжни да се явяват на училище в униформа.

Съгласно чл. 26 от Правилника: „Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище след уведомяване на родителя от дежурен учител, класен ръководител, психолог или педагогически съветник, до отпадане на основанието за отстраняването му“.

Училищни телевизионни новини 03/2018-2019 уч. година

В третата новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2018/2019 година може да видите как протече международна академия по дигитални изкуства, летния медиен лагер в село Дъждовница, област Кърджали, както и кой филм с вход свободен може да гледате в Домът на киното на 15 октомври 2018 година.

1 2 3 20