Новини

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ОТНОСНО НВО по чужд език (по желание) 7.клас

В Заповед № РД 09-1709 от 29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката дата 21 юни е определена за НВО по чужд език, по желание на ученика.

Към момента няма яснота, относно организацията и провеждането на НВО по чужд език. Резултатът от това оценяване не е приложим към кандидатстването и класирането в столичните училища.

Явяването на НВО по чужд език е израз на желание на ученика.

Заявленията на желаещите трябва да бъдат подадени във времето от 3 до 5 юни при зам.-директорите в кабинет № 43.

Ден на славянската писменост

На 17. 05. 2019 година от 18.30 часа в зала „Йерусалим” на Еврейския дом ще се проведе традиционният концерт в чест на 24. май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура. Заповядайте!

Празнуваме светлите празници – Песах и Великден

От 19. до 26.04 еврейският народ празнува Песах. Празникът символизира свободата, уважението на традициите, връзката между поколенията, почитта към миналото на еврейския народ.

Великден – камбанен звън оглася християнския свят, светлината огрява душите. Празникът е символ на вярата в спасението, уважението към християнските ценности в семейството и традициите.

Честити празници на училищната общност!

Големият до мен

На 20 април 2019 година за десета поредна година в нашето училище се проведе състезанието по информационни технологии „Големият до мен“. В него участват ученици от 5 до 7 клас, заедно със свой по-голям роднина или приятел.

Темата на състезанието бе „Медийна грамотност и критично мислене“. Организатори са Столична община, РУО – София-град, Асоциацията за развитие на София, Българска фондация ОРТ, ДЗЗД „Обучение“.

Най-многобройни бяха участниците от 105. СУ „Атанас Далчев“ и 125. СУ „Проф. Боян Пенев“.

Състезателите от 5 клас трябваше да създадат три графични знака за правила за безопасен интернет. Победител в категорията е Калина Павлова от 105. СУ „Атанас Далчев“.

Участниците в 6 клас първо отговориха на 16 въпроса, като ползваха вотинг система за гласуване, а след това трябваше да направят плакат на тема „Градски хакатон по медийна грамотност“.

Първенец е Симона Симеонова от 105. СУ „Атанас Далчев“.

В категорията 7 клас задачата бе да се направи презентация на тема „Медийна грамотност и критично мислене“, в която се представят резултати от анкетно проучване сред ученици по темата.

Първото място в тази категория е за Гергана Николова от 140. СУ „Иван Богров“.

След изпълнение на състезателните задачи за по-големите участници в него комисар Явор Колев, началник на отдел „Компютърни престъпления“ към ГДБОП-МВР, изнесе лекция за безопасния интернет и децата, а пред учениците имаше лего предизвикателство да направят името на състезанието от цветя с лего части.

За всички участници беше организиран и кетъринг.

През целия ден в училище се провеждаше и Ден на отворените врати, в който родители научиха за обучението в училище и разгледаха училищната сграда.

Седмица на професиите отблизо

ПРОФЕСИИТЕ ОТБЛИЗО

По предложение на Ученическия съвет наши гости бяха хора с интересни и вълнуващи професии, превърнали професионалните си ангажименти в завладяващо ежедневие.

Хора посветили се на обществото, даващи пример за професионализъм, човечност и висока гражданска позиция. 

Предлагаме на Вашето внимание снимки от състоялите се срещи между учениците в различни възрастови групи и нашите гости:

Госпожа Гергана Янева, млад и смел човек, посветил се на идеята да бъдеш доброволец. Участвала в доброволчески образователни мисии в Африка и Южна Америка.

За нашите най-малки ученици в училищния двор пристигна пожарна кола, а екип от пожарникари разказаха за предизвикателствата на професията и необходимите качества, които трябва да притежаваш за да спасиш хора, излагайки на риск собствения си живот.

Госпожа Габриела Наплатанова, телевизионен журналист на BTV се срещна с учениците от Х клас. Автор на десетки филми и репортажи, свързани с бойната и гражданска авиация, тя е носител на множество награди, които са оценка за проявен висок пофесионализъм и чувствителност към проблемите на българското общество.

Господин Роберт Меламед, специалист по УНГ болести, хирург, разказа пред учениците какъв е смисъла на Хипократовата клетва, какъв е професионалният път на лекаря и каква е неговата мисия в обществото.

Господин Цветан Цветков, председател на Сметната палата. Разговорът ни въведе в различни теми: за това какви хора работят в съответното учреждение, какъв финансов контрол трябва да осъществяват и защо; какви са най-големите финансови беззакония, извършени и извършвани от институциите; кога и какво е работил Димчо Дебелянов в Сметната палата.

Госпожа Мая Манолова, омбудсманът на държавата, говори за функцията на длъжността, свързана със защита на хората от несправедливи иституционни решения и насърчаване за спазване на човешките права.

Учениците от 7 клас се срещнаха с актьора Мариан Бачев. Темата на разговора е за силата, енергията и духа на човека на сцена; за личностните качества, необходими за да спечелиш публиката. 

Проф. Николай Овчаров, доктор на историческите науки, археолог, се срещна с учениците от 8 клас. С него се проведе дискусия за откривателския дух на човека по стъпките на предците от миналото.

Синьо лято

Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание оферта за летен лагер за учениците от 5-ти до 9-ти клас:

Ден на отворените врати

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В

134. СУ „ Димчо Дебелянов“

   Уважаеми родители, предоставяме на Вашето внимание програмата за деня на отворените врати на училището на дата 20.04.2019 година.

Ние ще Ви посрещнем и разведем из училищната сграда, ще Ви покажем класните стаи; ще получите информация за учебните програми на обучение в подготвителните групи, първи клас, първи и втори гимназиален етап; ще се предостави информация за организацията на учебния процес и преподавателския екип; ще се срещнете с учители и ученици и се надяваме да почувствате училищната атмосфера в един съботен ден.

  Денят на отворените врати стартира в 9.00 часа и приключва в 14.00 часа.

  Най – напред ще се срещнем с родителите на най-малките бъдещи ученици, т.е. постъпващите в подготвителните групи.

  Техните родители ще могат да разговарят с ръководство и учители от 9.00ч. до 9.45ч. в зала „Америка за България“, а след това да направят обиколка на училището.

  Ще се радваме да се видим с родителите на бъдещите първокласници, за да предоставим информация на поставените въпроси и представим учебната програма и организацията на учебния ден в начален етап от 10.00ч. до 10.45ч. в зала „Америка за България“.

  Поради големия интерес на родители към профилираното обучение в училището и постъпването на ученици в гимназиален етап, ние сме предвидили представяне на учебните програми отново в зала „Америка за България“ от 11.00ч. до 11.45ч.

  Очакваме ви в училището, чийто приоритети са: осигуряване на модерна образователна среда; сформиране на амбициозен и обещаваш преподавателски екип; търсене и прилагане на нови иновативни практики, които мотивират интереса на учениците към знания в различни научни области.

                                                  Директор: Весела Палдъмова-Ковачева

1 2 3 25