Новини

СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ

Отборът на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ зае второ място в Ученическото състезание “ В добра глава, сто ръце“, проведено на 27.октомври 2020 г. Нашите петокласници

Уважаеми ученици и родители,

Поради извънредната ситуация, свързана с COVID-19, моля да използвате училищната електронна поща за връзка с училищната администрация и ръководство:

mail@hebrewschool-bg.org

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ

Отборът на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ зае второ място в Ученическото състезание “ В добра глава, сто ръце“, проведено на 27.октомври 2020 г. Нашите петокласници се представиха отлично, но отстъпиха на силния отбор на СМГ, който участва онлайн.

Изявата се организира от фондация „Детето и фолклора“, под егидата на Столична община по програма „Социални иновации 2020“. Тя дава възможност на децата с радост да черпят от съкровищницата на народната мъдрост.

Десетки български пословици и поговорки вече знаят Албена Любомирова, Белослава Станиславова и Рая Павлова от 5 а клас и Габриела Иванова и Яна Кръстева от 5 б клас. Те истински се забавляваха, тълкувайки смисъла на народните умотворения. Взискателното жури оцени високо задълбочеността и логичността в отговорите на нашите представители. Бяха спазени всички противоепидемични мерки, което остави създаването на нови приятелства с учениците от другите училища за някой следващ път.

За всяко време може да се намери подходяща пословица. За усложнената днешна ситуация бихме казали: „Мисли добро, да не те стига зло“.

На 03.11.2020г. от 14.30ч., отборът с ръководител госпожа Цветелина Георгиева, учител по български и литература, е поканен да сподели своите впечатления от участието си в Българска свободна телевизия.

Да им пожелаем успех!

Ден на народните будители

Първи ноември, Ден на народните будители – българите, пробуждали народа чрез слово и оръжие, отстоявали вярата, езика и свободата на България.

Нека си припомним част от речта на Стоян Омарчевски, министър на просвещението през 1922 г., с мотивите този празник да стане официален:

„Когато е обезверен и объркан в духовните си ценности, българският народ търси упование и надежда в своето минало, във всички ония морални и културни качества, които носи в душата си…  Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители. Те са малките и големите, знайните и незнайните, които не са оставили никога народните идеали да бъдат помрачени, надеждата и вярата за тяхното постижение да угаснат.

Те са най-верните изразители на спонтанната воля на българския народ към безкористно и всестранно развитие, самоопределение и утвърждение като културна сила. Те са живата и вечна връзка между миналото, настоящето и бъдещето, те са безсмъртната гаранция, че нашият народ ще прескочи всички съдбоносни изпитания и ще оцелее.“

Честит празник!

Награди в навечерието на празника

В навечерието на 1. ноември, Ден на народните будители, награди получиха участниците във Великденския конкурс, който предлагаше на учениците различни теми: Великденски празници, Песах, Лекарство срещу коронавирус, Доброволецът Дебелянов и др..

Бе връчена и грамота за благотворителност на учениците от VI В клас, откликнали на инициативата „Книга вместо цвете“ за 15. септември.

Отличията поднесе директорът на училището, г-жа Весела Палдъмова, а гости бяха г-жа Илка Иванова, г-жа Гергана Енчева, г-жа Мадлена Колчева, г-н Бенджамин Чакъров.

Събитието бе заснето от г-жа Цветелина Цветкова.

Формация „Гръмотевични облачета“, спонтанно създадена от благодарни читателки, пя и танцува за малките дарители.

От сърце благодарим на Училищно настоятелство за осигурените чудесни награди и почерпка!

Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

 • 1  свободно място за Начален учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV) клас

Изискванията за заемане на длъжността:

за Начален учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV) клас:

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление „Педагогика“, всички специалности, квалификация – Начален учител.
 • желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;
 • компютърна грамотност, работа с MS Office;
 • допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

 • Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат),
 • свидетелство за завършено образование,
 • удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове,
 • трудова книжка,
 • препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 10.11.2020 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 10.11.2020 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Събеседване на 11.11.2020 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Връчване на награди и поощрения на участниците във Великденския конкурс, отложен във времето поради извънредната ситуация

На 28. октомври, сряда, в навечерието на Деня на народните будители, ще бъдат връчени награди и поощрения на участниците във Великденския конкурс, отложен във времето поради извънредната ситуация. Ще бъде поднесена и почетна грамота на учениците от VІ В клас, които откликнаха на идеята да се купи книга вместо цвете за първия учебен ден – чудесна идея на Асоциация „Българска книга“, подкрепена от МОН. Тържеството на открито ще започне в 12.00 часа, за да е топло и слънчево на бъдещите будители на България! Радваме се, че за пореден път дворът на училището ще е центърът не само на спортния, но и на културния живот в училище! Отличията ще бъдат връчени лично от директора, г-жа Весела Палдъмова.Апликацията „Корона от сърца“ е на Мариела Филипова от III „в“ клас, участник в конкурса.

Приятелството между България и Израел е силно

 • Основано е на уважение, разбирателство и доверие
 • Празник на открито в двора на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ по повод 30-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между двете страни

Историческото приятелство между българския и израелския народ има дълбоки корени във времето и кулминацията си в спасяването на българските евреи по времето на Холокоста през Втората световна война. В тази издържала проверката на времето дружба, основана на уважение, разбирателство и взаимно доверие, има и други много важни дати, една от които е възстановяването на дипломатическите отношения между двете страни през май 1990 г., прекъснати по време на Близкоизточната война през 1967 г.

Само година и няколко месеца след това, през ноември 1991 г. 134 СУ в София „Димчо Дебелянов“ е обявено за училище, където иврит се изучава като майчин език от децата на еврейската общност, а останалите ученици изучават езика като чужд. Така се ражда един уникален образователен мултикултурен проект, зад който застават българската държава и общността, казва директорът на това необикновено училище Весела Палдъмова, където децата пеят заедно химните на двете страни и танцуват с удоволствие традиционни български и еврейски танци.

Това бе показано и пред многото гости, които бяха изпълнили двора на 134 СУ, за да участват в празник на открито за отбелязване на 30-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между Република България и Държавата Израел.

Сред специалните гости на празника бяха посланикът на Израел в България Йорам Елрон, кметът на София Йорданка Фандъкова, скулпторът Момчил Цветков (автор на паметника за спасяване на българските евреи по време на Втората световна война, поставен в София и в Тел авив), д-р Емил Кало, президентът на българска фондация ORT, Веселина Ганева – директор на Дирекция „Международно сътрудничество“ в МОН, и известният певец Етиен Леви, който поднесе музикален поздрав към присъстващите.

Г-жа Палдъмова, а и други оратори на празника съвсем точно казаха, че едва ли има по-подходящо място за отбелязването на 30-та годишнина от двора на училището с изучаване на иврит, което е успешен жив модел не само за сърдечната връзка между еврейската общност и българската държава, но и за специалните отношения между двете държави и техните народи. Ако погледнем към бъдещето, без колебание можем да добавим, че учещите се в 134 СУ „Димчо Дебелянов“ тийнейджъри със сигурност ще бъдат строители на нови мостове между българския и еврейския народ, ще укрепват и разширяват многостранното и ползотворно българо-израелско приятелство. Всъщност това е нещо, което те и сега правят с искрено желание и умение.

„Обичам Израел!“, ми каза изпълнителката на вълнуващата еврейска песен „Амен“ Мая Петкова от 12 клас, когато след тържеството я похвалих за чудесната интерпретация на песента. Вниманието привлякоха и получиха аплодисменти и други музикални и танцови изпълнения на ученици от 134 СУ.
В словото си към участниците в празника по повод 30-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Израел посланикът на Израел Йорам Елрон изрази удовлетворение от силната връзка между българския и еврейския народ, от постигнатите успехи през тези години, от засиленото сътрудничество, съвместните начинания и изграждането на силни двустранни контакти.

Негово превъзходителство прочете и част от официалното писмо от президента на държавата Израел Реувен Ривлин до президента на Република България Румен Радев по повод 30-годишнината от възобноваването на дипломатическите отношения, в която президентът Ривлин благодари на българския народ за смелостта за спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

„Приятелските отношения между нашите страни, връзките между София, Тел Авив и Йерусалим са близки така, както са добри отношенията между нашите два народа“, заяви кметът на София. Тя Фандъкова благодари на Посолството на Израел в България за участието в развитието на София и съвместното организиране на инициативи, посветени на мира и толерантността.

„Очарованието на училищния двор не може да се види никъде другаде. Затова ние, българите и евреите, сме горди, че точно тук отбелязваме 30-годишнината“, сподели в словото си д-р Емил Кало, президент на българската фондация ORT.
След официалната част участниците и гостите на тържеството танцуваха и се веселиха и си похапнаха от голямата вкусна торта, която наряза Н.пр. посланик Елрон.

На 30-ата годишнина от възстановяване на дипломатическите отношения между Израел и България е посветена и авторската изложбата от 26 фотографии на Ладислав Цветков, която  представя природата, хората и културно-историческото наследство на двете държави с цялото им многообразие и изненадващи прилики. Тя се реализира от Посолството на Израел в София с подкрепата на Столична община и ще бъде открита до 16 октомври. Преди три години Ладислав Цветков, който е мултимедиен репортер в bTV, показа своя филм „Непознатия Израел“ в поредицата „bTV репортерите“. Лентата допринесе за взаимното по-добро опознаване на българите и израелците в името на приятелството и едно по-добро бъдеще.

Отзвук от училищния празник посветен на 30 години възстановяване на дипломатическите отношения между България и Израел.

За положените усилия българските учители бяха удостоени с наградата „Достойните българи“

Българските учители успешно преминаха през трудния период, в който системата на образованието за няколко дни през месец март превключи към обучение от разстояние в електронна среда. 

„Учителите заслужават това отличие, защото показаха професионализъм, с който опровергаха скептиците“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след като получи отличието за колективното усилие на образователната система по време на електронното обучение. По думите му работата на учителя е дълга и неосезаема и резултатите от нея идват със закъснение. Според него често след като пораснем забравяме, че сме успели в живота благодарение на своите преподаватели. 

„Ние като общество можем да разчитаме на българския учител, но и той трябва да продължава да разчита на нас. Всички професии са важни, но преподавателите правят така, че във всички сфери да има добри специалисти, да има повече достойни българи“, посочи още той.

Министър Вълчев награди Николай Табаков и Милен Иванов от Българската национална телевизия за приноса им в излъчването на ТВ уроци – „С БНТ на училище“ в национален ефир.

Ашомер Ацаир

Международното младежко движение Ашомер Ацаир започва новия си сезон в четвъртък и събота тази седмица! 😊

🤩 Всички ученици от 5-ти до 10-ти клас ще имат възможност да участват в проекти и програми, които имат за цел да развият техните лидерски качества, критично мислене и умения за работа в екип, както и да повиши тяхната ангажираност към заобикалящия ги свят! 🙂

Тази седмица в четвъртък /15.10.2020 г./ ще има индивидуални пеули:

 • за учениците от 10-ти клас от 11.30 ч.
 • за учениците от 7-ми до 9-ти клас от 14.30 ч.
 • в събота ще има обща програма за всички от 13.30 ч.

Ще вземем всички желаещи от 134 СУ „Димчо Дебелянов“ пред сградата на училището.

За повече информация: тел. 0888 717 787, sofia@hashomerhatzair-eu.com

Пеулите принципно са:

5-6 клас – събота  (програма по групи: 11:30 – 13:00; обща програма – 13:30 – 14:30)
7-9 клас – четвъртък  (програма по групи: 14:00 – 15:30; обща програма – 16:00 – 17:00)

10 клас – четвъртък (програма по групи: 11:30 – 13:00; обща програма – 13:30 – 14:30)

Очакваме ви!

Толерантността като култура

През изминалата седмица ученици от нашето училище участваха активно в проекта „Толерантността като култура“, който се изпълнява от фондация „Въпреки“ в партньорство с район „Триадица“, Полски културен институт, Столична община.

Отличени и наградени бяха есетата на ученици от 12а клас:

Ния Тодорова, Мая Петкова, Ива Лалова, Жана Бераха, Стела Владимирова и Дебора Шофелинова с класен ръководител Цветелина Георгиева.

Алекдандрина Янева и Марта Масленска от 11а клас, Красимир Търничков и Мартина Цекулова от 10б.

На 10.10.2020 г. от 13,00 до 18,00 ч. ученици от 10 и 11 клас взеха активно участие в хепънинга, наситен с различни дейности, посветени на толерантността.

Официален гост на събитието беше г-жа Веред Елрон, която поздрави лично участниците в конкурса за есета.

Благодарим на всички за достойното представяне на 134.СУ „Димчо Дебелянов“.

1 2 3 39