Уважаеми родители на ученици от 7-ми клас

Уведомявам Ви, че запознаването с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:

•БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

•Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Уведомявам Ви, че запознаването с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по чужд език, ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли в заседателна зала на 4-я етаж в РУО – София-град, ул. „Антим I“, № 17 от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Признание от БТА за студио МедиуМ

От 13 до 15 юни 2019 година в зала 3 на НДК се проведе Шестият световен конгрес на информационните агенции. Това е най-голямото международно медийно събитие у нас, което се организира от Българската телеграфна агенция (БТА). На него присъстваха лидерите на над 100 водещи новинарски агенции от 5 континента, изтъкнати журналисти от най-влиятелните медии от цялото земно кълбо, знакови имена от ръководството на Фейсбук, Гугъл и Туитър, редактори на „Ню Йорк Таймс”, Би Би Си (BBC) и Си Ен Ен (CNN), и др.

Студио МедиуМ осъществи излъчване на живо в канала на БТА 7-те пленарни заседания. В специално благодарствено писмо, изпратено до училището от Максим Минчев, генералния директор на БТА, се казва: „БТА иска специално да благодари на Калина Горанова, Борислав Ганчев, Иван Кралев, Филип Божашки и техния ръководител Ивайло Ивнов. Те демонстрираха изключително добра подготовка за професионална работа, ентусиазъм и енергия за нашата професия. В тяхно лице виждаме бъдещите си колеги.“

Училищни телевизионни новини 32/2018-2019 уч. година

В тридесет и втората новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2018/2019 година може да видите завършването на 1вите класове както и четене на възрожденски произведения на 2ри юни под наслов „В пантеона на свободата“.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ III, IV и V клас

134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява за учебната  2019/2020 година ограничен брой места за ученици от  III,  IV  и  V  клас

Уважаеми родители,

Предлагаме на Вашето внимание необходимите документи и график за прием на желаещите да се запишат на свободните места в  III,  IV  и  V  клас:

Необходими документи:

За  III  и  IV  клас:

 • Заявление за прием за учебна  2019/2020 година
 • Копие на Удостоверението за завършен клас

За  V  клас:

 • Заявление за прием за учебна  2019/2020 година
 • Копие на Удостоверението за завършен начален етап на основната степен

График на дейностите по приема:

 • от 12 до 28 юни – подаване на документи в канцеларията на училището от 8,00 до 17,00 ч.
 • 1 юли – обявяване на графика за събеседване с родители и ученици на сайта на училището (публикуват се само входящите номера от заявлението)
 • 4 юли – събеседвания на: родителите с училищното ръководство; учениците с учителите по иврит

Относно приема след 7. клас

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2019/ 2020 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г.на МОН) започва.

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

1. Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ) и математика са на 17.06.2019 г. и на 19.06.2019 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 09,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

 2. НВО по чужд език е по избор. Явяват се само учениците, подали заявление до 05.06.2019 г.

Съгласно чл. 69, ал. 3 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучение на учениците, когато броят на учениците, които подлежат на национално външно оценяване, в дадено училище е по-малък от 10, изпитът може да се проведе по решение на началника на регионалното управление на образованието в друго училище на територията на същата община. В служебните бележки, които учениците ще получат, ще бъде указано мястото за явяване на НВО, включително по чужд език (при избор) за всеки ученик.

3. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

Изпитите са, както следва:

 • изобразително изкуство – 20 юни 2019г.
 • музика – 24 юни 2019 г.;
 • спорт – 25-26 юни 2019 г. вкл.

 4. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 27 юни 2019 г.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването в някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

 5. Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bgи индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

Указания за онлайн кандидатстване след 7-ми клас

Униформи

За родителите, които имат възможност да направят поръчките си до края на м. Юни за 1-4 клас и до края на м. Юли за 5-12 клас, предлагаме възможност за отстъпка от общата сума на поръчката в размер на 5%.

За братя и сестри, ученици в училището, при едновременна поръчка за двете (или повече) деца от едно семейство, предлагаме допълнителна отстъпка 5%. Допълнителната отстъпката за братя и сестри е валидна при поръчка над 50.00 лв. за всяко дете.

След 30 юни за 1-4 клас и съответно след 31 юли за 5-12 клас, цените ще се калкулират в поръчките им в базовия им размер от офертата. За братя и сестри, ученици в училището, при едновременна поръчка за двете (или повече) деца от едно семейство отстъпката остава 10% целогодишно при обявените условия.

За да бъдат готови поръчаните униформи за първия учебен ден, желателно е да направят поръчките си не по-късно от 30 юли. Поради натоварения ни график през летния сезон не можем да се ангажираме с изпълнение в срок на единични поръчки, подадени през месеците Август и Септември и те ще бъдат изработени без приоритет.

Униформите може да разгледате в рубрика: За вас/ Унифоми

Работно време с клиенти:

Понеделник – петък – 9’00 – 19’00 ч.

Събота 9’00 – 15’00 ч.

Училищен транспорт за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители,
Училищното настоятелство при 134. СУ “Димчо Дебелянов” сключи с фирма „Нов пламък – НП“ ЕООД рамков ДОГОВОР ЗА ТРАНСПОРТ на учениците за учебната 2018/2019 г. при следните финансови параметри:

1. Цена на транспортната услуга за 1 дете в две посоки е 1650 лв. (хиляда шестотин и петдесет лева) с ДДС, независимо дали връщането е в 14.00 или в 17.00 часа.

2. Цена на транспортната услуга за 1 дете в 1 посока (само сутрин или само следобед в 17.00 часа) е 950 лв. (деветстотин и петдесет лева) с ДДС.

3. Цена на транспортната услуга за 1 дете в една посока при ползване на услугата само в обедните курсове в 14.00 ч. – 950 лв. (деветстотин и петдесет лева) с ДДС.

4. Цената за второ и всяко следващо дете от семейство, когато транспортът се ползва в две посоки, като се ползва отстъпка от 50%, е 825 (осемстотин двадесет и пет) лева с ДДС.

5. При пропускане на срока за подаване на заявка (29.08.2018 г.) цената се завишава с 10%

6. При промяна на адрес след първоначално обявения в началото на учебната година цената се завишава с 10%.

7. еднократна сума за издаване на карта за транспорт – 5 лв. на дете.

8. Има възможност за подсигуряване на обслужване за обеден курс на децата, които желаят да ползват епизодично услугата. Цената е 4.20 лв. (четири лева и 20 ст.) без вкл. ДДС за всеки път на ползване, като заявките се правят предварително в транспортната фирма.

Фирма “Нов Пламък – НП” ЕООД ще представи индивидуален маршрут за всяко дете. Режимът на прибирането ще бъде в зависимост от приключването на учебните часове (следобед). Учениците до пети клас ще бъдат съпровождани до адреса от надежден придружител. Транспортът е от врата до врата.

Заплащането ще се извършва към фирмата-превозвач на 2 равни вноски по два начина:

1. В брой в офиса на фирмата на адрес: гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 53
или
2. по банков път в „ЕС ИВОНА” ООД „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД

IBAN: BG 51DEMI92401000219505 – в лева BIC: DEMIBGSF

Основание: транспорт на: (името на детето) – І вноска (до 31.08. 2018)  и ІІ вноска ( до 10.01. 2019);

Всеки родител трябва:

1. Да подаде заявка по електронен път за ползване на транспорта най-късно до 29.08. 2018 г. на е-mail: novplamak@abv.bg задължително с копие до: un134@abv.bg

Изтеглете ЗАЯВКА ЗА ТРАНСПОРТ

2. Да сключи индивидуален договор за превоз на детето си с фирмата – превозвач „Нов пламък – НП“ ЕООД на базата на РАМКОВИЯ ДОГОВОР ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ, сключен между „Нов пламък – НП“ ЕООД и Училищното настоятелство при 134 СОУ.

За контакт с фирмата – превозвач „Нов пламък – НП“ ЕООД

Ели Величкова – тел.: 0899 960 670

ВАЖНО!!!

За всички въпроси, проблеми и спорове, възникнали при заявяването и ползването на транспорта, моля не влизайте в пререкания с превозвачите и придружителите. Свържете се с председателя на Училищното настоятелство Маргарита Левиева по всяко удобно за вас време на телефон: 0878 777 189 или на e-mail: un134@abv.bg

На 15 септември след официалното откриване на учебната година каним всички родители на деца, за които е заявено ползване на транспорт, в големия салон на 1 етаж на училището, където фирма “Нов Пламък – НП” ЕООД ще представи както маршрутите, така и придружителите по тях.

1 2 3 4 27