Предстоящи родителски срещи

Напомняме Ви, че предварително обявената родителска среща за Подготвителните групи остава за 09.09.2020 г. от 17,30 ч. в сградата на 134.СУ

I клас – за родителите на децата от 1 до 12 номер

– на 8.09.2020 г. от 17:30 ч. в сградата на 134.СУ

I клас за родителите на децата от 13 до 24/25 номер

– на 9.09.2020 г. от 17:30 ч. в сградата на 134.СУ

II,  III,  IV клас – на 16.09.2020 г. от 17:30 ч.

V, VI, VII  клас – на 17.09.2020 г. от 18:00 ч.

VIII – XII  клас – на 18.09.2020 г. от 18:00 ч.

Във връзка с насоките на МОН за работа на училищата в условията на COVID-19, всеки клас ще учи в своя класна стая. Разпределението на класните стаи ще публикуваме преди 15 септември.

І – ІV клас са в целодневна организация.

V – ІХ клас вкл. ще бъдат І смяна.

Х, ХІ и ХІІ клас ще бъдат ІІ смяна.

Уважаеми родители,
Можете да запишете детето си като го регистрирате в сайта  www.avo.bg  – меню КУРСОВЕ- „Английски във вашето
училище“ Присъствените занятия на АВО се провеждат в сградата на училището след часовете за самоподготовка.

Линк към страницата на avo.bg: https://avo.bg/course/za-uchenici/uchebna-godina-avo-vav-vasheto-uchilishte/53870

Резултати след четвърти етап на класиране

Профил „Чужди езици“
Вх. №Собствено имеБал
11419-125Александра381
21419-124Мириам370,25
31419-127Май357,75
41419-113Нора347,75
51419-123Севар345,5
61419-115Ивайло341,75
71419-121Виктория323,25
81419-117Филип319,5
91419-114Емма318,25
101419-126Йоана317,5
111419-119Ребека298,5
121419-122Даная297,25
131419-118Михаела295,75
141419-116Себастиан285,5
151419-120Васил280,25
161419-112Моли269,75
171419-110Дор237,5

Приети: Вх. № 1419-124, Вх. № 1419-127, Вх. № 1419-113

Първа резерва: Вх. № 1419-123

Втора резерва: Вх. № 1419-115

Профил „Природни науки“
Вх. №Собствено имеБал
11419-125Александра358
21419-123Севар333
31419-124Мириам329,5
41419-113Нора323,5
51419-119Ребека323
61419-115Ивайло320,5
71419-117Филип299
81419-114Емма294,5
91419-116Себастиан294
101419-126Йоана274
111419-122Даная271,5
121419-110Дор257
131419-120Васил255,5
141419-118Михаела254,5
151419-112Моли228,5

Приет: Вх. № 1419-125

Първа резерва: Вх. № 1419-123

Втора резерва: Вх. № 1419-119

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
Вх. №Собствено имеБал
11419-116Себастиан313,5
21419-115Ивайло310,25
31419-119Ребека303,5
41419-117Филип300,5
51419-124Мириам299,75
61419-113Нора299,25
71419-123Севар298,5
81419-114Емма274,75
91419-110Дор267,5
101419-126Йоана267,5
111419-120Васил256,75
121419-122Даная256,75
131419-118Михаела237,25
141419-112Моли224,25

Приет: Вх. № 1419-116

Първа резерва: Вх. № 1419-115

Втора резерва: Вх. № 1419-119

Записването за прием след четвърти етап на класиране ще се осъществи на 07.08.2020 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч., ет. І, кабинет № 30.

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за записване – попълва се на място
 2. Свидетелство за завършено основно образование – оригиналът е предоставен при подаване на заявлението за участие в четвърти етап на класиране
 3. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие е предоставено при подаване на заявлението за участие в четвърти етап на класиране
 4. Акт за раждане – копие
 5. 2 бр. снимки – паспортен формат
 6. Такси:
 7. Училищно настоятелство – 90 лв.
 8. Учебник по иврит – 110 лв.

Подаването на документи ще се извършва при регламентирани противоепидемични мерки.

При изтегляне на документи на записали се ученици свободните места ще бъдат обявявани в меню Прием след седми клас.

Свободни места за четвърти етап на класиране

Уважаеми родители и ученици,

За 2020/2021 учебна година за прием в VIII клас 134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява 2 свободни места за профил „Чужди езици“ и 1 свободно място за профил „Природни науки“.

Подаването на документи за участие в четвърти етап на класиране за прием в VIII клас ще се осъществи на 05.08. и 06.08.2020 г. от 8,30 до 16,00 ч., ет. І, кабинет 30.

Необходими документи за участие в четвърто класиране:

 1. Заявление за участие в четвърто класиране – попълва се на място в 134. СУ;
 2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
 3. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие (представя се и оригиналът за сверяване на място от длъжностното лице).

Списъкът на класираните ученици ще бъде публикуван на 06.08.2020 г.

Записването на класираните ученици ще се осъществи на 07.08.2020 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Подаването на документи ще се извършва при регламентирани противоепидемични мерки.

ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Свободните места за четвърти етап на класиране ще бъдат обявени от РУО – София-град, на 03.08.2020 г., след което на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще бъдат публикувани свободните места за нашето училище.

На 03.08.2020 г. 134. СУ ще публикува график за попълването на свободните места и допълнителна информация.

Съгласно чл. 70, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора (заявлението до директора на 134. СУ за участие в четвърти етап на класиране за прием в VIII клас се попълва на място в училището) и оригинала на свидетелството за основно образование.

Обръщаме внимание, че след всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си (оригинала на свидетелството за основно образование), не запазва мястото си.

Заплащане на учебници по иврит

Уважаеми родители,

Както знаете, Училищното настоятелство поема ангажимента да събере средствата, да заяви учебниците по иврит, да ги заплати, да изготви заедно с митническия агент необходимата документация, да заплати данъци и такси и да достави учебниците до училището. Тези дейности са извършени вече за учебниците от Канада, които се поръчват за 1-2 и 3-4 клас.  За тях има само 6 неплатени вноски, за които лично ще се свържем с родителите.

Предстои поръчването и доставката на учебниците от Израел, които ще са необходими на следните ученици:

За учениците, които са в 5 клас, се заплащат учебници за обучението им в 6 клас: 110 лв.

За учениците, които са в 6 клас, се заплащат учебници за обучението им  в 7 клас: 35 лв. 

За учениците, които са в 9 клас (начинаещи), се заплащат учебници за обучението им в 10 клас: 110 лв.

За учениците, които са в 9 клас (напреднали), се заплащат учебници за обучението им в 10 клас: 100 лв.

За учениците, които са в 10 клас (начинаещи), се заплащат учебници за обучението им в 11 клас: 100 лв.

За учениците, които са в 11 б и 11 в клас (начинаещи), се заплащат учебници за обучението им в 12 клас:  100 лв.

 До този момент сме събрали по-малко от половината средства, а сроковете за заявка и заплащане вече наближават. Нямаме време да отлагаме, тъй като в извънредната обстановка, в която се намира светът, всички операции се извършват по-бавно.

Поради тази причина молим всички, които все още на са заплатили сумите за учебници по иврит, да се опитат да го направят, колкото е възможно по-скоро. В противен случай рискуваме да започнем учебната година без необходимите учебници и помагала по иврит.

Ясно е, че всички сме в затруднено положение, и поради тази причина разсрочихме внасянето на необходимите суми, но времето ни притиска.

Парите може да се превеждат по банков път с текст: „Вноска за учебници по иврит за (името на детето и класа). За когото е по-удобно, може директно да плати в брой в канцеларията на училището.

БАНКОВАТА СМЕТКА НА Училищното настоятелство е:

Първа инвестиционна банка

IBAN:BG65FINV915010UB050523

Благодаря Ви за разбирането и съдействието. На разположение съм за допълнителни въпроси.

С уважение: Маргарита Левиева,
Председател на УН при 134 СУ

Записване след ІІI класиране

Уважаеми родители и ученици,

Записването за прием след трето класиране ще се осъществи на 30.07. 2020 г. от 8,00 до 18,00 ч., ет. І, кабинет 30.

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за записване – попълва се на място
 2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
 3. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие
 4. Акт за раждане – копие
 5. 2 бр. снимки – паспортен формат
 6. Такси:
 7. Училищно настоятелство – 90 лв.
 8. Учебник по иврит – 110 лв.

Подаването на документи ще се извършва при регламентирани противоепидемични мерки.

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

На 23.07.2020 г. комисията за подбор на служители, определена със заповед № 1097/20.07.2020 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведе събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и избра следните лица за съответните позиции.

Кандидатът Юлия Антонова е одобрена за изпълнение на длъжността „учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас“.

Кандидатът Светлана Димитрова е определена за първа резерва.

Кандидатът Радосвета Боновска е одобрена за изпълнение на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален/гимназиален етап – Английски език“.

Кандидатът Милена Мандова е определена за първа резерва.

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

          1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
          2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
          3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
          4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
          5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрените кандидати.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА, ПРИЕТИ В 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

В III клас:

вх. № 1460

В IV клас:

вх. № 1320

вх. № 1000

вх. № 1243

В V клас:

Вх. № 1476

На 24.07.2020 г. при записване ще бъдат издадени служебни бележки, че учениците ще бъдат записани в 134.СУ за 2020/2021 учебна година.

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за записване (попълва се на място)
 2. Копие от акт за раждане
 3. Такси:
  • Училищно настоятелство – 90 лв.
  • Учебник по иврит за 3-ти и 4-ти клас – 200 лв. (за 2 години)
  • Учебник по иврит за 5-ти клас – 100 лв.

Удостоверение за преместване от настоящото училище трябва да бъде донесено на ръка или изпратено по системата за сигурно електронно връчване.

ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ НА КОМИСИЯТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ НА 23.07.2020

От 9:00 ч. – Юлия Антонова

От 9:15 ч. – Гюляй Солак

От 9:30 ч. – Красена Христова

От 9:45 ч. – Габриела Стоянова

От 10:00 ч.– Светлана Димитрова

От 10:15 ч. – Светлана Николова

От 10:30 ч. – Радосвета Боновска

От 10:45 ч. – Милена Мандова

1 2 3 4 38