Информация за приема след 7. клас

Уважаеми родители, уважаеми ученици от VII клас, информираме ви, че сайтът, на който можете да подавате онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.
Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт подавате заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.
Предлагаме ви и списък с училища-гнезда за приемане на заявленията.

Учениците могат да се запознаят с проверените и оценени изпитни работи от НВО само в присъствието на родител /настойник/ както следва:

  • по БЕЛ – в 22. СУ „Г. С. Раковски“,

район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 134

  • по математика – в 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул.“Пиротска“ № 68

ГРАФИК

• 06.06.2018 г., сряда, от 14,00 ч. до 18,00 ч.

• 07.06.2018 г., четвъртък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

• 08.06.2018 г., петък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

• 11.06.2018 г., понеделник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

• 12.06.2018 г., вторник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

Обръщаме внимание, че не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Напомняме ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 09:00 часа, както следва:

  • Изобразително изкуство – 01.06.2018 г.;
  • Музика – 04.06.2018 г.

Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 08:30 часа като носят със себе си документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.

Учениците носят и определените в учебните програми собствени материали и инструменти.

За изпита по изобразително изкуство рисувателният лист и глината се осигуряват от Областната комисия за прием на ученици. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

За изпита по музика, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано. При необходимост – нотни партитури, синбек (формат МР3 , CD). Изпитът за проверка на способностите по музика е устен и практически и е с продължителност в зависимост от индивидуалното изпълнение, но не по-малко от десет минути за всеки кандидат.

Списък на приетите деца в I клас за учебната 2018/19 година

Уважаеми родители, на страницата Прием – Първи клас можете да видите списъците на приетите деца в I клас за учебната 2018/19 година.

Комисията по записване след I-во класиране работи на 5., 6. и 7. юни в сградата на училището, кабинет 30 на 1. етаж, от 8,00 ч. до 17,00 часа.

Необходими    документи   за   записване    на ученици в  I  клас:

 

  1. Оригинално удостоверение за завършена  подготвителна група.
  2. Копие от акт за раждане.
  3. Заявление за записване в  I клас, попълнено на място.
  4. Бланка за информирано съгласие за предоставяне на лични данни, попълнена на място.
  5. Годишна вноска за училищно настоятелство в размер на 90лв. За едно дете в училището, за две, три и т.н. деца – 100лв.
  6. Заплащане на учебник по иврит – 240лв., за близнац – 240лв. + 100лв.
Свободните места след първо класиране се попълват от всички резерви.

Обявяване на свободни места за ПГ

ПГ-А: 1 място за момче /незаписан – Александър Фернандес/.

ПГ-Б: 2 места за момичета /незаписани – Анна Дачева и Моника Петкова/.

ПГ-В: 2 места за момчета /незаписани – Борис Спасов и Виктор Георгиев/.

Жребият за попълване на свободните места ще се осъществи на 05.06.2018 (вторник) в 12.00 часа на първия етаж в присъствието на училищната комисия. Присъстват и представители на децата с равен брой точки – момичета и момчета с 19 точки.

Годишен концерт на 134 СУ „Димчо Дебелянов“

На 22 май 2018 година се проведе годишния училищен концерт на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в Еврейския културен дом. В него взеха участие различни ученици на нашето училище. Със своите изпълнения, те поздравиха учители по случай 24 май – празник на българската просвета и култура.

Важно – относно приема в 1. клас за 2018/2019 учебна година

Уважаеми родители на ученици, кандидатстващи за 1. клас в 134. СУ за  2018/2019 учебна година,

134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще спази регламента на РУО София-град и Столична община за обявяване на класирането за прием на ученици в 1. клас 2018/2019 учебна година.

Списъците с имената на приетите на първо класиране ще бъдат обявени на 04.06.2018 година в 17.00 часа на училищния сайт.

Обърнете внимание на настъпилите промени в графика на дейностите по прием на ученици в 1. клас!

Училищни телевизионни новини 31/2017-2018 уч. година

В тридесет и първата новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2017/2018 година може да видите волейболния турнир на 73. Средно училище „Владислав Граматик“, състезанието ,,ГолемияТ до мен“, както и посещение на делегация на млади посланици от Израел.

Покана за благотворителен концерт

Благотворителният концерт в чест на 24. май, средствата от който се предоставят за пълноценната игра на деца със специфични потребности в проектираната от Посолството на Държавата Израел „Йерусалимска градина”, ще се проведе не къде да е,а в зала „Йерусалим” на 22. май от 18.30 часа.

134. СУ, Фондация „Роналд С. Лаудер”, Българска фондация ОРТ и УН канят всички любители на училищните сценични дейности да празнуват и да помогнат заедно!

1 20 21 22 23 24 35