Свободно място за ІІ резерва, момичета – Магделена Петкова

Уважаеми родители,

приключи записването на първите резерви съгласно регламента.

Записана е Михаела Пандева, І резерва.

Не  е записан Любомир Джогански, вх. № 6887.

Мястото се предоставя за записване на ІІ резерва от момичета, 10 точки, Магделена Петкова.

Времето за записването на ІІ резерва е до 15.00ч.

След приключване на записването на ІІ резерва ще бъде публикувана информация дали съществува възможност за подаване на заявления за ІІ класиране, по съответния регламент за училището.

Резерви – първо класиране за І клас

Уважаеми родители,

приключи първо класиране за записване на ученици в І клас.

До 17.00 ч. не е записана Мария Пенкова, вх. № 7023, на нейното място предстои записване на Михаела Пандева, вх. № 6865, първа резерва.

До 17.00ч. не е записан Александър Георгиев, вх.№ 6838, на негово място предстои записване на Любомир Джогански, вх. № 6887, резерва.

Моля, родителите на посочените резерви да подадат документи за записване на 08.06., от 8.00ч. до 12.00ч. в канцеларията на училището.

Ако в обявеното време родителите на някоя от посочените резерви не подадат документи за записване, мястото се предоставя на ІІ резерва от класираните момичета.

След приключване на записването на резервите ще бъде публикувана информация дали съществува възможност за подаване на заявления за ІІ класиране.

Родителската среща за приетите ученици в І клас ще се проведе на 13.06.2018г. в училищния салон, ет.1, от 18.00ч..

На 16.06.2018 г. за приетите ученици ще се проведе обследване на училищна готовност от професионален екип. Моля, родителите да доведат бъдещите малки първокласници в училищната сграда в следния часови график: момичета от 9.00 ч. до 10.00 ч., момчета от 10.30 ч. до 11.30 ч.

Приети деца на второ класиране в предучилищните групи

Към момента свободни места в ПГ няма.

Приети деца в предучилищните групи на второ класиране:

 • ПГ А – Методи Александров
 • ПГ Б – Божидара  Радославова Илиева и Габриела  Христова
 • ПГ В – Диан Иванов и Кристиян Асенов

На 8.06.2018 ще се проведат родителските срещи с  родителите на записаните деца:

 • групи А и Б – на ул. Екзарх Йосиф №15  от 17.00 часа
 • група В – в 134. СУ от 17.30 часа.

Ако след родителските срещи се освободят места по някаква причина, те ще бъдат обявени на 11.06.2018 в 16.00 часа. В случай че няма отказали се, ще бъдат публикувани окончателните списъци на приетите деца.

Ден на природните науки

Денят на природните науки ще се проведе на 08. 06. 2018 година, петък, от 13.00 часа в технологичния център на 134. СУ.

Каним всички родители, които имат възможност, да присъстват на изложбата, демонстрациите, викторината и представянията на проектите в различните категории.

Нека не забравяме, че сериозните занимания са за сериозни хора, но и мъничко забава никога не е излишна!

Да бъдем заедно на едно сериозно забавление!

Информация за приема след 7. клас

Уважаеми родители, уважаеми ученици от VII клас, информираме ви, че сайтът, на който можете да подавате онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.
Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт подавате заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.
Предлагаме ви и списък с училища-гнезда за приемане на заявленията.

Учениците могат да се запознаят с проверените и оценени изпитни работи от НВО само в присъствието на родител /настойник/ както следва:

 • по БЕЛ – в 22. СУ „Г. С. Раковски“,

район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 134

 • по математика – в 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул.“Пиротска“ № 68

ГРАФИК

• 06.06.2018 г., сряда, от 14,00 ч. до 18,00 ч.

• 07.06.2018 г., четвъртък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

• 08.06.2018 г., петък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

• 11.06.2018 г., понеделник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

• 12.06.2018 г., вторник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

Обръщаме внимание, че не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Напомняме ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 09:00 часа, както следва:

 • Изобразително изкуство – 01.06.2018 г.;
 • Музика – 04.06.2018 г.

Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 08:30 часа като носят със себе си документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.

Учениците носят и определените в учебните програми собствени материали и инструменти.

За изпита по изобразително изкуство рисувателният лист и глината се осигуряват от Областната комисия за прием на ученици. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

За изпита по музика, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано. При необходимост – нотни партитури, синбек (формат МР3 , CD). Изпитът за проверка на способностите по музика е устен и практически и е с продължителност в зависимост от индивидуалното изпълнение, но не по-малко от десет минути за всеки кандидат.

Списък на приетите деца в I клас за учебната 2018/19 година

Уважаеми родители, на страницата Прием – Първи клас можете да видите списъците на приетите деца в I клас за учебната 2018/19 година.

Комисията по записване след I-во класиране работи на 5., 6. и 7. юни в сградата на училището, кабинет 30 на 1. етаж, от 8,00 ч. до 17,00 часа.

Необходими    документи   за   записване    на ученици в  I  клас:

 

 1. Оригинално удостоверение за завършена  подготвителна група.
 2. Копие от акт за раждане.
 3. Заявление за записване в  I клас, попълнено на място.
 4. Бланка за информирано съгласие за предоставяне на лични данни, попълнена на място.
 5. Годишна вноска за училищно настоятелство в размер на 90лв. За едно дете в училището, за две, три и т.н. деца – 100лв.
 6. Заплащане на учебник по иврит – 240лв., за близнац – 240лв. + 100лв.
Свободните места след първо класиране се попълват от всички резерви.

Обявяване на свободни места за ПГ

ПГ-А: 1 място за момче /незаписан – Александър Фернандес/.

ПГ-Б: 2 места за момичета /незаписани – Анна Дачева и Моника Петкова/.

ПГ-В: 2 места за момчета /незаписани – Борис Спасов и Виктор Георгиев/.

Жребият за попълване на свободните места ще се осъществи на 05.06.2018 (вторник) в 12.00 часа на първия етаж в присъствието на училищната комисия. Присъстват и представители на децата с равен брой точки – момичета и момчета с 19 точки.

Годишен концерт на 134 СУ „Димчо Дебелянов“

На 22 май 2018 година се проведе годишния училищен концерт на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в Еврейския културен дом. В него взеха участие различни ученици на нашето училище. Със своите изпълнения, те поздравиха учители по случай 24 май – празник на българската просвета и култура.

Важно – относно приема в 1. клас за 2018/2019 учебна година

Уважаеми родители на ученици, кандидатстващи за 1. клас в 134. СУ за  2018/2019 учебна година,

134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще спази регламента на РУО София-град и Столична община за обявяване на класирането за прием на ученици в 1. клас 2018/2019 учебна година.

Списъците с имената на приетите на първо класиране ще бъдат обявени на 04.06.2018 година в 17.00 часа на училищния сайт.

Обърнете внимание на настъпилите промени в графика на дейностите по прием на ученици в 1. клас!

1 21 22 23 24 25 36