Училищни телевизионни новини 03/2017-2018 уч. година

В третата новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2017/2018 година ще видите какви ремонтни дейности бяха извършени в училището през лятото, както и информация за провелата се международна ОРТ Академия по дигитални умения.

Училищни телевизионни новини 02/2017-2018 уч. година

Във втората новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2017/2018 година се представя подготвителния ден за 5-тите класове, който се проведе преди началото на учебната година, видеовръзката между ОРТ училищата по света за месене на традиционния еврейски хляб хала по повод еврейската Нова година (Рош а Шана) и кампанията „Имаш чар, нямаш стил“ на Парк център.

Избран кандидат за зам.-директор АСД

Избраният кандидат за зам.-директор АСД е

Светослав Димитров Димитров.

Необходими документи за постъпване на работа:

 1. Молба или заявление за постъпване на работа (свободен текст);
 2. Документ за самоличност;
 3. Документи за придобито образование;
 4. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа – оригинал;
 5. Свидетелство за съдимост – оригинал;
 6. Трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж.

 

График с допуснатите до събеседване кандидати за зам.-директор АСД

График с допуснатите до събеседване кандидати за зам.-директор АСД:

 1. Димитър Томов Тюфекчиев – от 13.30 часа.
 2. Славянка Добрева Орачева-Янкова – от 13.50 часа.
 3. Светослав Димитров Димитров – от 14.10 часа.

Събеседване – на 25.10.2017 г.

Безплатно обучение за професията „Приложен програмист“ на ученици от 10. клас

Предоставям на Вашето внимание информация за обучение за професията „Приложен програмист“ на ученици от 10. клас по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“. С решение № 525/15.09.2017 г. на на МС и заповед №РД09-5291/27.09.2017 г. на Министъра на образованието и науката, Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София (ТУЕС) е определено за училищен център за обучение по програмата за гр. София.
Програмата предоставя възможност за безплатно тригодишно обучение на ученици за професия „Приложен програмист“, като допълнение към обучението на ученика във Вашето училище. Програмата предоставя уникалната възможност на учениците с интерес към високите технологии да придобият професионална квалификация в тази област. За участие могат да се регистрират всички ученици от 10 клас, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“.
Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя. Обученията ще се извършват в партньорство между Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София и СофтУни. Предвидената програма за първата година обхваща 320 часа, като за периода на цялата програма ще се покрият общо 960 часа.
Учениците, които имат желание да се запишат за участие в програмата трябва да се регистрират на следния линк: https://goo.gl/forms/PEuTGs4SXMvMiDdu1 до 10 ноември 2017 г.

За да продължат участието си в програмата и за да могат да се сформират групите, те трябва да проведат онлайн тест на 11 или 12 ноември. Системата за тестовете ще е отворена в продължение на 48 часа, а самият тест трябва да бъде попълнен в рамките на 1 час.
Повече информация може да намерите на сайтовете на МОН и ТУЕС на следните линкове
http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2779

Свободно работно място за счетоводител

134 СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно работно място за 

счетоводител.

Изискванията за заемане на длъжността са:

– висше образование или средно специално, професионално направление „Икономика“, специалност „Счетоводство и контрол“;

– добри компютърни умения, работа с MS Office, Microsoft Access, Internet;

– минимален професионален опит – 3 години, придобит в областта на счетоводството в системата на образованието и работа с делелигиран бюджет.

 1.   Лични качества: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип, етичност.
 2.  Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Срокът за подаване на документи е от 19 до 27.10.2017 г. включително, в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване кандидати, ще бъде публикуван на сайта на училището на 30.10.2017 г. след 16.00 ч.

Събеседване на 31.10.2017 г. от 11.00 часа по предварително обявен график.

Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището на 31.10.2017 г след 17.00 ч.

 

Телефон за контакт: 02 931 06 86

1 21 22 23 24 25 29