Откриване на учебната година

Уважаеми родители, по случай откриването на новата учебна година, ви поздравяваме със словото на г-жа Весела Палдъмова.
„Уважаеми гости,
Ваше превъзходителство,
Уважаеми представители на образователни институции и партньорски организации,
Скъпи ученици и учители,
Приветствам ви с откриването на новата учебна година!

Горда съм с постигнатите резултати на Държавните зрелостни изпити и НВО в ІV и VІІ клас. Горда съм с преподавателския екип на училището, защото резултатите на учениците са плод от усилията на техните учители.
Уважаеми родители, днес ние си спомняме посланията на учители ни, връщаме се във времето на нашия първи учебен ден, към времето на пъстрите хвърчила. Хвърчилото е символ на безграничния и свободен човешки дух. То ни подсеща никога да не погубим детето в себе си.
Мили първокласници, пуснете своите хвърчила в небесната шир на знанието.
Скъпи дванайсетокласници, извисете своите хвърчила и вярвайте в своята щастлива звезда.
С учениците от 8. клас ще сътворим много пъстри хвърчила от училищни спомени, за да покорим света.
Изказвам лична благодарност на образователните институции, партньорските организации, Училищно настоятелство, Обществен съвет за подкрепата и вярата в нас.
Уважаеми ученици, бурни аплодисменти за Вашите учители. Те заслужават това.
Скъпи колеги, нека си припомним посланието: Може да успее само този, който е обичан и подкрепян, за да се превърне утре в учител на своите деца.

Успешна нова учебна година!
Вярвам във вас!

Поздравителни адреси са получени от:

Г-жа Милена Дамянова, председател на парламентарната група по образование.
Г-жа доктор Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление по образование, София – град.

Г-жа Савина Савова, кмет на район „Възраждане“.“

Дейности и заявки по проект „Твоят час“

Уважаеми родители,

предлагаме на Вашето внимание дейностите за втората година на проект „Твоят час“.

Желателно е един ученик да се включи в не повече от една дейност по интереси и една дейност за обучителни затруднения.

Най-учтиво Ви молим, след избора на желана(и) дейност(и)да попълните само онлайн анкетна карта и заявление. След това по Вашето дете ще получите разпечатано копие върху бланка на проекта, което трябва да подпишете и да върнете на класния му ръководител.

Очакваме попълнените и подписани документи до 25.09.2017 г.!

1. Всеки ученик, който желае да участва в занимания по интереси в проект „Твоят час“ трябва да попълни анкетна карта.

Анкетна карта за проект „Твоят час“ за 1-4 клас – 2017/2018

Анкетна карта за проект „Твоят час“ за 5-8 клас – 2017/2018

Анкетна карта за проект „Твоят час“ за 9-12 клас – 2017/2018

2. Всеки ученик, който желае да участва в занимания по интереси в проект „Твоят час“ трябва да попълни заявление.

Заявление за участие в дейност по проект „Твоят час“ – 2017/2018

 

Ето и списък с предложения за дейности по проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018 г.

 

Дейности за обучителни затруднения:

 1. Албена Павлова

тема: Подготовка за НВО – 4 б кл.

ден: четвъртък

час: 12.40- 14.00

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по БЕЛ с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 

 1. Антоанета Йорданова

тема: Mатематиката – забавна и интересна – 3 клас

цели: Дейността е ориентирана към успешното овладяване на образователния минимум и реализиране целите на обучението по математика в трети клас.

ден: сряда (13.20- 14.00) и петък (12.20 – 13.40)

брой часове: 80

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

 

 1. Бойка Апостолова

тема: Подготовка за НВО – 4в клас

ден: Сряда -2 часа

час: 12.40- 14.00

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по БЕЛ с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 

 1. Камелия Донева

Тема: Мога да решавам трудните задачи – 3в кл.

Цели: Дейността е ориентирана към усвояване на образователния минимум от учениците, повишаване на личната самооценка и самочувствието им.

Време: Сряда 12.20 – 13.40 и петък 13.20 -14.00

Форма: Дейност за преодоляване на обучителни  затруднения

 

 1. Надежда Георгиева

Тема: Подготовка за НВО – 4 клас

Ден:   Вторник и сряда

Час:    17.00- 17.40 ч.

Форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

Цели:  Подготовка по математика с цел подобряване по предмета и повишаване знанията и самочувствието на учениците.

 

 1. Румяна Трачева

Тема: Труден ли е или лесен родният език – 3а кл.

Цели: Дейността е ориентирана към пълноценно овладяване на езиковите норми и повишаване на интереса към художествената литература.

Време: сряда – 12.20 – 13.40 и петък 13.20 -14.00

Форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 

 1. Стойна Стоянова

тема: Подготовка за НВО – 4а кл.

ден: сряда и четвъртък

час: 17.00- 17.40

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по математика с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 

 1. Тодорка Паскалева

тема: Подготовка за НВО – 4а кл.

ден: понеделник и вторник

час: 13.20- 14.00

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по БЕЛ с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 

 1. Ваня Ненчева

Тема: Да четем и пишем правилно на български език – 1 кл.

Цели: Допълнителна работа по български език с учениците от 1 клас с цел по-лесно усвояване на езиковите норми и правила за четене и писане.

От 16.10.2017 г.

З пъти седмично по 1 уч. час в понеделник, сряда и четвъртък

 

 1. Даниел Христов

Тема: Да се справим успешно с матурата  по география – 12 кл.

Цели и очаквани резултати – Подпомагане на зрелостниците за усвояване на учебното съдържание. Придобиване на компетентности за решаване на задачи от матуритетен формат и  писмена разработка върху учебното съдържание от География на България.

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

Начална дата

16.10.2017 г.

Крайна дата

14.5.2018 г.

 

 1. Ева Димитрова

Тема: Да разберем математиката, за да я обикнем – 6 кл.

80 часа годишно – провеждат се вторник 7 и 8 час

 

 1. Емилия Илова

Тема: Матурата по биология – желана и успешна – 12 кл.

Време на провеждане:              петък, 13,00 -14,00 ч.

 

 1. Кънчо Кънчев

Тема: Скок в математиката – 5 кл.

Цели: Преодоляване на временни неуспехи по математика и придобиване на увереност в собствените сили и повишаване на мотивацията за учене.

 

 1. Цветелина Георгиева

Тема: Езикова лаборатория – 5 кл.

Цели: Овладяване на лингвистични знания за съвременния български език, формиране на потребности от общуване с художествена литература, анализ на художествен текст.

14.1.Цветелина Георгиева

Тема: Подготовка за НВО – 7 кл.

Цели: Успешно полагане на изпит за НВО по БЕЛ.

От 16.10.2017 г.

2 пъти по 2 уч. ч./седмично

Ева Димитрова

Тема: Да задълбочим знанията по математика – 8 кл.

Цели: Подготовка за явяване на ДЗИ в 10 кл. по математика

От 16.10.2017 г.

Петък 2  уч. часа

Дейности по интереси:

 1. Емилия Лазарова

Лего конструиране – 2а кл.

Дейност по интереси – 70 ч./годишно

2 ч. седмично

Вторник и четвъртък от 13.00 до 13.40 ч.

Цели: Да се развие фината моторика на децата, въображението и творческото мислене.

Очаквани резултати: Умения да работят с конструктивен материал „Лего“, да могат да конструират модел по схема, да работят в екип при разработване на общи проекти.

 

 1. Венета Стойкова

Тема: Учене чрез игри – 1а кл.

Цели: Забавните игри да спомогнат за по-лесно адаптиране на учениците към новата си дейност – учене.

От 16.10.2017 г.

Понеделник и сряда от 13.00 ч. до 13.40 ч.

 

 1. 1. Гергана Енчева

Тема: Играй, мечтай, учи! – 1в кл.

Цели: Чрез игри и забавни упражнения учениците да се адаптират към ученето и да могат по-лесно да се справят с поставените задачи в училище.

От 16.10.2017 г.

Понеделник и сряда от 13.00 ч. до 13.40 ч.

 

17. 2. Нели Деянова

Тема: Изобразителното изкуство – изящно и приложно – 3 клас

Цели: Придобиване на естетически вкус чрез използване на различни техники в текстила.

Дейност по интереси

Вторник и сряда от 13.20 до 14.00 ч.

 1. Ева Димитрова

Тема: Да се научим да решаваме тестове по математика и да се подготвим за НВО – 6 кл. 

70 часа годишно – провеждат се в понеделник 7 и 8 час

 

 1. Кънчо Кънчев

Тема: Ела, изгрей – 5 кл.

Цели: Подготовка за олимпиади по математика

 

 1. Кънчо Кънчев

Тема: Въображението има нужда от помощ – 7 кл.

Цели: Надграждане на учебното съдържание по математика, решаване на задачи от PISA, постигане на високи резултати на НВО.

 

 1. Мадлена Колчева

Тема: Млад природолюбител – 6 кл.

Усъвършенстване на уменията на учениците да провеждат експерименти и да решават логически и изчислителни задачи по природни науки

Да се задълбочи интереса на учениците от ранна възраст към природните науки.

Да се провокира желание у учениците опазват  околната среда и да живеят здравословно.

Начало 17.10.2017,     край : месец май

Един път седмично.

 

 1. Мадлена Колчева

Тема: Талантливи физици и химици“- 7 кл.

цели: Усъвършенстване на уменията на учениците да анализират, сравняват и провеждат експерименти, да решават логически и изчислителни задачи.

Задълбочаване интереса на учениците към природните науки физика и химия.

Подготовка и мотивиране за участие в олимпиади и ученически състезания.

начало: 16.10.2017,    край: месец май

Един път седмично

 

 1. Незабравка Тренева

Тема: В света на биологията – 7 кл.

ЦЕЛ:

– Мотивиране и повишаване на интереса на учениците към предмета биология и ЗО

– надграждане на знанията по БЗО

– подготовка  и участие в състезания

 

 1. Цветелина Георгиева

Тема: Литературна критика – 7 кл.

Цели: Повишаване на комуникативните умения на учениците по роден език, създаване на умения за анализ на художествен текст и осмисляне на авторовото послание, усвояване на основни литературни понятия, умения за създаване и редактиране на собствени текстове.

От 16.10.2017 г. до 31.05.2018 г.

 

 1. Спас Васев

Тема: Приложно изкуство – 5 кл.

Цели:  Придобиване на умения за изработване на декоративни предмети с цел усвояване на знания по изобразително изкуство и създаване на естетически вкус.

От 16.10.2017 г.

3 ч./седмично в един учебен ден от 13.30 ч.

 

 1. Светлана Начева

Дейности:

Фотография – 5, 6 клас

Фотография – 8а,б,в клас, сряда, 14:30

Фотография – 9а,б,в клас – понеделник 14:00

Фотография- 10, 11 клас – вторник – 10:40

Интерактивни презентации –  9а,б,в  клас – четвъртък, 14:00

Компютърно рисуване, фоторетуш (Adobe Photo Shop) – Сряда, 19:00 часа от 5-12 кл.

 1. Ивайло Иванов

Тема: Актьорско майсторство – 1-12 кл.

Цели: Запознаване с основите на актьорското майсторство и сценичната реч, поставяне на етюди или кратка пиеса.

 1. Ивайло Иванов

Тема: Училищни телевизионни новини -8-12 кл.

Цели: Създаване на ежеседмични емисии новини, отразяващи училищния живот.

 

 1. Петко Кралев

Тема: Училищно радио – 8-9 кл.

Цели: Запознаване с основите на звукозаписа и обработката на звука. Умения за създаване на тематични радиопредавания и регулярни ежедневни продукции.

 

 

Покана за заседание на Обществения съвет към 134 СУ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –
ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

 

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

 

На 11.09.2017 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

 1. Избор на Обществен съвет за проекта „Твоят час” за учебната 2017/2018 г.;
 2. Одобряване и приемане на документи, свързани с новата учебна година – Правилник за устройството и дейността на 134 СУ „Димчо Дебелянов”, Етичен кодекс.
 3. Одобряване на  стратегията за развитието на училището;
 4. Запознаване с мерките за подобряване качеството на образователния процес;
 5. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 6. Определяне на представител за участия в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
 7. Разни;

Заседанието ще се проведе в сградата на училището.

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

На заседанието с право на съвещателен глас се канят трима представители на ученическото самоуправление, представител на настоятелството, както и директора на училището г-жа Палдъмова и определени от нея служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, а именно: Правилник за устройството и дейността на 134 СУ „Димчо Дебелянов” и Етичен кодекс. При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Моля членовете на Обществения съвет да потвърдят участието си в заседанието на e-mail: egotseva@аbv.bg.

При невъзможност за присъствие поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същия да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17 часа на 11.09.2017 г. в канцеларията на училището като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието.

 

Председател на Обществения съвет
към 134 СУ „Димчо Дебелянов”

 

 

Родителски срещи

 

Родителски срещи

7.09.2017 г. – 18.00 часа – подготвителни групи – в съответните филиали.

12.09.2017 г. – 18.00 часа – I клас – в сградата на училището.

18.09.2017 г. – 18.00 часа – II, III, IV клас – в сградата на училището.

19.09.2017 г. – 18.00 часа – V – XII клас – в сградата на училището.

Литературни творби, включени в учебната програма за 8. клас

Уважаеми ученици и родители, предлагаме на вашето внимание литературните творби,  включени в учебната програма за 8. клас:

АНТИЧНОСТ

 1. СТАРОГРЪЦКА МИТОЛОГИЯ:
 • Митове за Прометей
 • Митове за Едип
 • Троянски митологичен цикъл
 1. „ИЛИАДА“, ОМИР:
 • I, VI, XXII, XXIV песен
 1. „ЛЮБОВ“, САФО
 2. „АНТИГОНА“, СОФОКЪЛ

СРЕДНОВЕКОВИЕ

 1. БИБЛИЯ. БИБЛЕЙСКИ СЮЖЕТИ ЗА:
 • Грехопадението
 • Каин и Авел
 • Мойсей
 • Исус
 • Богородица
 1. „ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ“
 2. „АЗБУЧНА МОЛИТВА“, КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
 3. „ЗА БУКВИТЕ“, ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

РЕНЕСАНС

 1. ИЗ „ДЕКАМЕРОН“, ДЖ. БОКАЧО:
 • Ден първи, новела трета – „Притчата за трите пръстена“
 1. ИЗ „ДОН КИХОТ“, СЕРВАНТЕС:
 • Глава първа
 • Глава осма
 1. „ХАМЛЕТ“, У. ШЕКСПИР
 2. СОНЕТИ, У. ШЕКСПИР:
 • Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“)
 • Сонет 130 („Очите й не са звезди…“)

 

График на дейностите за прием на четвърто класиране

Г Р А Ф И К

по организацията на дейностите за прием на четвърто класиране

по Наредба № 10

1. Обявяване на незаетите места след трето класиране – 21.07 2017 г. на централния вход и сайта на училището.

2. Поставяне на критериите за балообразуване на видно място в училището /централен вход/.

3. Подаване на заявления и служебни бележки за участие в четвърто класиране – 21 и 24.07.2017 г. от 8.30 ч. да 16.00 ч. в канцеларията на училището.

4. Класирането на учениците по бал е от 16.00 ч. до 16.30 ч.

5. Обявяването на списъците с класираните ученици е в 16.30 ч.

6. Записване на приетите учениците е от 16.30 ч до 17.30 ч.

7. Обявяване на незаетите места след 17.30 ч.

От ръководството

План за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Уважаеми родители, във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г., Ви и в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции ви представяме приложената информация:

 

 1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
 2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.
 3. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.
Приложения:
 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
 2.  Информация за същността на всеки един вид социална услуга
 3.  Практически насоки за действия при инцидент
 4.  Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
1 23 24 25 26 27 29