Училищни телевизионни новини 21/2017-2018 уч. година

В двадесет и първата новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2017/2018 година можете да видите как премина училищния кръг на олимпиадата по История и какво правят учениците в групата по Актьорско майсторство по проект „Твоя час“.

Благодарност

Уважаеми родители, учители и съмишленици в лицето на партньорските организации,
Скъпи ученици,
В края на миналата календарна година,  водени от човешкия си стремеж да направим добро и споделим болката на всяко едно семейство, имащо нужда от помощ, училищната общност участва в две благотворителни събития.
По предложение на Ученическия съвет и с подкрепата на Училищно настоятелство се осъществи набиране на средства за учител с тежък здравосовен проблем и ученици в неравностойно положение. Сумата, събрана на бала на гимназията, е в размер на 1000лв. и прес месец декември  беше предадена на колегата.
Слад предварително проучване сред класните ръководители сумата, събрана от благотворителния базар – 1 970,01лв. се предоставя на ученици, чиито семейства имат нужда от подадена ръка и подкрепа.
Две наши ученички за втора поредна година предоставят личните си средства на конкретни възпитаници от училището, а сумата е в размер на 170 лв. Те безрезервно вярват, че е важно да бъдеш част от голямата идея.
С продадените билети от концерта, посветен на патрона на 134. СУ – Димчо Дебелянов, започва събирането на средства за изграждане на бюст-паметник на поета, сътворил най-нежните и вълнуващи елегии в българската литература. Към събраната сума от 1361лв. учителите прибавиха и 218лв., събрани от благотворителна томбола, организирана от г-жа Бека Лазарова.
Сърдечно благодаря на всички за проявената съпричастност към благотворителните събития! Искрено вярвам, че само добрите дела правят живота ни по-стойностен.
Весела Палдъмова

Празници в училище

На 1. март в 134. средно училище „Димчо Дебелянов“ – София се отбелязаха две събития, които развълнуваха силно училищната общност.

Баба Марта върза мартенички за здраве и радост на всички малки и големи възпитаници. Много от мартеничките бяха изработени саморъчно от учениците и се предлагаха на благотворителния базар.

Празникът Пурим предизвика възторг и въодушевление – пижаменото парти, карнавалните костюми, пъстроцветната украса предизвикаха блясък в очите на децата. Събрани в салона на училището, те играха сценки, пяха песни, танцуваха и дори спортуваха заедно с любимите си учители. А след това се почерпиха с традиционните сладки. На празника присъстваха гости от Израел, както и г-жа Бека Лазарова, представител на фондация „Лаудер“ и г-н Пламен Петров – директор на фондация „ОРТ“ за училището.

Националният празник на България 3. март беше отбелязан ден по-рано. В петъчната сутрин се развяха националните знамена. Всеки клас започна първия учебен час, запявайки националния химн. Учениците изразиха патриотичната си гордост чрез рисунките, с които украсиха коридорите на училището. Петокласниците проведоха открит урок за хайдутите – закрилници на народа, Чавдар войвода  и за поета революционер Христо Ботев. Нашите възпитаници се запознаха и с интересна информация във връзка с историческата дата 3. март. През цялата седмица през междучасията звучаха възрожденските песни на Чинтулов.

 

Покана за заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов”

На 22.02.2018 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

1.Отчет на Директора за изпълнение на бюджета на 134 СУ „Димчо Дебелянов” за 2017 г.;

2.Разпределение на бюджета на 134 СУ „Димчо Дебелянов” за 2018 г.;

3.План-прием за предучилищни групи и първи клас;

4.План-прием след седми клас;

5.Отчет за осъществени благотворителни дейности и мероприятия;

6.Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2016/2017 г..

5.Разни;

Заседанието ще се проведе в сградата на училището.

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

На заседанието с право на съвещателен глас се канят трима представители на ученическото самоуправление, представител на настоятелството, както и директора на училището г-жа Палдъмова и определени от нея служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси. При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Моля членовете на Обществения съвет да потвърдят участието си в заседанието на e-mail: egotseva@аbv.bg.

При невъзможност за присъствие поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същия да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17 часа на 21.02.2018 г. в канцеларията на училището като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието.

 

Председател на Обществения съвет

към 134 СУ „Димчо Дебелянов”

 

 

Училищни телевизионни новини 20/2017-2018 уч. година

В двадесетата новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2017/2018 година ще видите срещата на групата по иновации с архитекта Мартин Ангелов, общинският кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда както и състезанието ,,Знам и мога“.

Поздравително писмо

С радост Ви съобщаваме, че във второто издание на Националния конкурс на „Аз-буки“ „Моето училище е най-хубавото“, провеждан под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, на първо място е класирана творбата на нашата ученичка Виолета Ешкенази. Сред победителите са и възпитаниците на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – Борис Иванов, Илияна Велинова, Йоан Тасов и Преслава Иванова.

Предлагаме на вашето внимание копие от поздравителното писмо до директора на училището г-жа Весела Палдъмова, както и от първата страница на календара на „Аз-буки“.

 

 

1 26 27 28 29 30 38