Записване след ІІ-ро класиране

Уважаеми родители и ученици,

Записването за прием след второ класиране ще се осъществи на дати 21 и 22.07 от 8,00 до 18,00 ч., ет. І, кабинет 30 и 32.

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за записване – попълва се на място
 2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
 3. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие
 4. Акт за раждане – копие
 5. 2 бр. снимки – паспортен формат
 6. Такси:
 • Училищно настоятелство – 90 лв.
 • Учебник по иврит – 110 лв.

Подаването на документи ще се извършва при регламентирани противоепидемични мерки.

Нов успех за отбора на 134. СУ

За пореден път класациите на училищата по бала от НВО в седми клас са готови. За пореден път учениците на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT school повишават резултатите си, поставяйки училището в топ 20 за София, по-точно на 11. място сред общинските и държавните училища. Можем да се похвалим, да се поздравим и да се надяваме, че и занапред, в присъствена или в онлайн форма на обучение, учители, служители, директори, партньори и родители ще работим заедно за доброто бъдеще на нашите деца! А ние го можем, което показват резултатите ни от матурата по английски език, много добър 5,43, добилижаващи ни до резултатите в езиковите гимназии.

Пожелаваме успех на всички ученици, избрали нашето училище за свое училище!

170 години от рождението на поета и писателя, възпял България с пламенността на влюбен, със заряда на трубадур и с предаността на рицар

Кога от родната земя замина,
мен любящите пак ще да ме любят,
кат знаят що, кого във мене губят,
какъв живот с това сърце изстина,
какъв източник на любов пресъхна,
каква хармония с лирата заглъхна!

О, знам, и в гроба – пак ще да живея,
ще млъкна, но в душите пак ще пея.
Живота любях, но го не окрадох:
Българийо, аз всичко тебе дадох:
душа, сърце, любов, зари небесни,
от теб приети – върнах ти ги в песни.

Поклон от всички „любящи“!

Получаване на свидетелства за завършен 7. клас

Уважаеми ученици, можете да получите вашите свидетелства на 2. юли 2020 година, четвръртък, при следния график и спазване на всички противоепидемични мерки:

VII А клас – от 10.00 до 11.00 часа в кабинет 25.

VII Б клас – от 11.00 до 12.00 часа в кабинет 23.

VII В клас – от 12.00 до 13.00 часа в кабинет 30.

Учениците ще получат свидетелствата си след предаване на:

 • чип за достъп до училището (всеки загубен чип се заплаща 5 лева)
 • пълен комплект учебници.

На вниманието на учениците, които завършват основното си образование в 134. СУ

Уважаеми родители и ученици, раздаването на свидетелствата за основно образование ще се осъществи след генериране на служебните бележки за постигнати резултати на НВО, които очакваме да ни бъдат предоставени от РУО на МОН. Очаквайте информация от класните ръководители за определена дата и час, кога това ще бъде възможно да се случи.

На всички пожелаваме успех в предстоящата кампания по прием на ученици в гимназиален етап! През всичките години имаше ученици, които ни мотивираха и караха да се гордеем с техните резултати. Затова сърдечно ги поздравяваме и им пожелаваме да бъдат все така отговорни, мотивирани и успешни. Поздравления за  пълните отличници през изминалите три години:

VІІ а клас: Аглая Анави, Михаела Мишева

VІІ б клас : Андреа Найденова, Божидара Рондова, Виктория Русева, Йоана Дамгова, Ангел Николов, Яна Николова

VІІ в клас: Александра Димитрова, Божидара Донева, Виктория Любомирова, Виктория Ганчева, Калоян Първанов, Сузи Бенбасат, Теа Бъзовска, Ангел Ангелов

На останалите пожелаваме да се стремят към такива високи резултати, защото няма невъзможни неща. Бъдете уверени, защото през изминалите години Вие получихте знания и компетентности на високо ниво, които ще поставят базовата основа на израстването Ви в училище.

Хубаво лято!

На вниманието на родители, чиито деца се обучават в 7. клас в 134. СУ

Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание училищата, определени със заповед на РУО на МОН, които ще приемат заявления за участие в първи  и трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование на територията на София-град:

 • Професионална гимназия по транспорт
 • 132. СУ „Ваня Войнова“
 • 137. СУ   „Ангел Кънчев“
 • 144. СУ  “ Народни будители“
 • 29. СУ “ Кузман Шапкарев“
 • Професионална гимназия по дизайн

Със заповед № 1067/05.06.2020г. на директора на 134. СУ е определена комисия за подпомагане на родителите при подаване на заявления за участие в първи и трети етап на класиране. Комисията ще съдейства на родителите за попълване на заявленията за участие в класиране  в 25. кабинет, ет. 1 на съответните дати:

 • от 03.07. до 07.07.2020г. от  9,00ч.  до 17.00 ч.
 • от 24.07. до 27.07.2020г. от  9,00ч.  до 17.00ч.

На всички пожелаваме успех!

Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно работно място:

– 1 свободно място за учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален/гимназиален етап – Иврит (по заместване)

Изискванията за заемане на длъжността са:

  – минимална образователно-квалификационна степен „магистър“, професионално направление „филология“, всички специалности, квалификация „учител“;

–    минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

–    компютърна грамотност, работа с MS Office;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, сертификат за владеене на иврит, удостоверения за завършени квалификации, свързани с предметната област, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 06.07.2020 г. само в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 07.07.2020 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 09.07.2020 г. по обявения график. 

Телефон за контакт: 02 931 06 86

С уважение,

Весела Палдъмова-Ковачева, 

Директор на 134. СУ „Димчо Дебелянов”

Официална церемония по връчване на дипломи – випуск 2020 г.

Уважаеми учители и родители, бивши възпитаници,

Ръководството на 134.СУ „Димчо Дебелянов“ най-учтиво ви кани да присъствате на официалната церемония, на открито, по връчване на дипломи на випуск 2020.

Събитието ще се състои на 25.06.2020 г. от 18:30 ч. в училищния двор при стриктно спазване на противоепидемични мерки за сигурност.

Гостите ще бъдат допускани през Вход 1, гаражна врата откъм улица „Пиротска“, в часови интервал от 17:50 ч. до 18:25 ч.

Поканените лица от зрелостниците на 12а и 12б клас ще бъдат настанени в обозначен сектор А, а на 12в в обозначен сектор С. 

Ограничен брой места в сектор С ще бъдат предоставени и на бивши възпитаници на 134.СУ, гости на събитието.

Очакваме Ви, за да споделим заедно това вълнуващо събитие! 

На вниманието на родители, чиито деца са навършили 7 и 8 години

Уважаеми родители,

От 01 юли 2020 г. Училищно настоятелство към 134.СУ организира лятна занималня за месеците юли и август за деца, записани в 1-ви и 2-ри клас в 134.СУ за 2020/2021 учебна година.

Занималнята ще стартира при набирането на минимум 14 деца (две групи по 7), с работно време от 8,00 до 16,00 ч. и ще се провежда на ул. Пиротска № 79.

Записването е от 22.06 до 26.06.2020 г.

Таксата за месец е 250 лв. без включена храна и се превежда по сметка на Училищно настоятелство до 5-то число на текущия месец.

Училищно настоятелство – 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School

БАНКОВАТА СМЕТКА НА Настоятелството

Първа инвестиционна банка
IBAN:BG65FINV915010UB050523

В основанието се записва името на детето и месеца, за който се отнася плащането.

Заявките изпращайте в свободен текст на имейл: un134@abv.bg,

Телефон за контакт: 0878777189

Маргарита Левиева – председател

1 2 3 4 5 38