Английски език

Английски език     

Обучението по английски език е организирано в съответствие с българската образователна система и с Общата Европейска Езикова Рамка за изучаване на чужди езици за държавите членки на Европейския съюз.

 

Прогимназиален етап

Обучението по английски език 5-7. клас се води по съвременна модерна система за езиково обучение – ENERGY /Longman/. Tя позволява учениците да изградят солидна база от езикови знания и умения и възможност за допълнителна самостоятелна работа като използват електронната платформа към учебната система

Английски език в 5-7. клас се изучава като първи чужд език .

Гимназиален етап

В 8. клас (подготвителен ) английски език се изучава интензивно 18 часа седмично като започва от „начално ниво А1“ и завършва с ниво „средно напреднали В1“. Учениците полагат задължителния за езиковите училища изпит по английски език в края на учебната година – Национално външно оценяване по чужд език, 8 клас.

В 9. клас се достига ниво „В1+“, в 10. клас, според Общата Европейска Рамка се достига „В2“ или нивото, което съответства на FCE (First Certificate of English) според изпитите, които се провеждат от Cambridge University. В 11. клас се достига ниво „напреднали” или „С1“. В 12. клас се изучават британска и американска литература и се провежда подготовка за явяване на матурата по английски език, която повечето зрелостници от 134 СУ традиционно избират като II ДЗИ.

Работи се по съвременни учебни системи на издателствата Longman, Oxford и Cambridge, позволяващи изграждането на солидна база от езикови знания и умения. Постигат се задълбочени познания по езика, за което допринася и използването на електронните платформи към учебните системи.

Английски език се надгражда и в часовете по билингвално обучение – в 9., 10. и 11. клас се изучават по три учебни предмета на английски език – история, география, биология, химия.

Английски език е профилиращ предмет за всички профили на гимназиалния етап.