Извънкласни дейности

Извънкласна дейност Ръководител Ден и час Клас
Български  народни танци Недка Шопова

(Нети)

Петък

15.30-16.10

16.10-16.55

 

I клас

II, III и IV клас

Еврейски традиционни танци Робърт Стоянов

(Роби)

Вторник

15.50-16.50

 

I, II, III и IV клас

Художествена гимнастика МС Мария Бояджиева

(кака Мими)

Вторник

13.00-13.45

13.50-14.30

14.30-16.00

 

I, II клас

III и IV клас

Сборни групи – прогимназия

Четвъртък

14.00-15.50

 

Сборни групи

Спортни  танци Милена Георгиева

(кака Милена)

Сряда

15.50-16.50

16.55-17.55

 

I клас

II, III и IV клас

Петък

15.50-16.50

16.55-17.55

 

I клас

II, III и IV клас

Айкидо Ивайло Петров

(Туранагата)

Вторник

13.00-14.00

 

I, II, III и IV клас

Сряда

15.50-16.50

 

I, II, III и IV клас

Фехтовка Весела Шаламанова

(кака Веси)

Росен Райчин

(Шпа́гата)

Антонио Иванов

(бате Тони)

Понеделник

15.45-16.45

 

I, II, III и IV клас

Четвъртък

15.45-16.45

 

I, II, III и IV клас

Футбол

 

Богдан Беров

(бате Боби)

 

Понеделник,

сряда и петък 12.40-13.20

 

Всеки  ден

13.20-14.00

 

 

I клас

 

 

II, III и IV клас

 

Шах Треньор Симеон Стоичков
(Мони)
Четвъртък

13.00-14.00

 

Петък

13.00-14.00

 

 

I клас

 

 

II, III и IV клас

 

Вокална  група „Севивон”

 

Диана Недева

(Маестрата)

 

Сряда

15.50-16.50

 

Петък

15.50-16.50

 

 

I, II, III и IV клас

 

Вокална  група „Хаверим”

 

Лика Ешкенази

(Азамерет)

 

Вторник

14.00-16.00

 

Четвъртък

13.00-15.00

 

 

За всички класове

Ударни   инструменти Матилда Самуилова

(Амора)

Понеделник

13.00-16.30

 

За всички класове по индивидуална уговорка