Информационни технологии

 

Профил Цифров дизайн и медии

Обучението в профил Цифров дизайн и медии е ориентирано към придобиването на знания и умения в следните основни направления:

 • Цифрова фотография
 • Цифрова обработка на изображения
 • Цифров дизайн на печатни материали
 • 3D моделиране
 • Цифрова обработка и запис на звук
 • Цифрови видеопродукции
 • Мултимедийни продукти
 • Мултимедийни интернет технологии

Обучението се провежда в компютърни зали с работно място за всеки един ученик с необходимите периферни устройства. Всяка една от залите притежава цифров дисплеи и бяла дъска с прожектор. Специализираните софтуерни решения, които се използват в обучението, работят под операционната система Windows и са със свободни права за ползване, за да могат обучаемите да си ги инсталират в домашни условия.

Част от практическите занятия се провеждат в специализираното студио МедиуМ на училището или на външен терен. Училището разполага с необходимите специализирани технологични средства за осигуряване обучението по всеки един от модулите, които са достъпни за учениците за ползване и в извънучебно време за работа по курсови задания.

 

Профил Информационни технологии

Обучението в профил Информационни технологии е ориентирано към придобиването на знания и умения за работа със следните основни технологии в областта:

 • Пакети офис системи, включващи самостоятелно и интегрирано използване на текстообработваща програма, електронна таблица и бази от данни;
 • Презентационни системи, включващи използване на настолни презентационни програми и уеб базирани такива, както и умения за представяне на информация пред публика;
 • Облачна технология, включваща управление на индивидуални и групови електронни пощи, събиране и анализиране на информация чрез онлайн решения, управление на екипи за работа по проекти, създаване и поддържане на уеб базирани вътрешни информационни системи.
 • Интернет сайтове и приложения;
 • Мултимедийни технологии, включващи работа с растерни и векторни изображения, обработка на звук и видео;
 • Програмиране и алгоритмични структури, включващ език за програмиране от високо ниво.

Обучението се провежда в специализирани кабинети, като за всеки ученик има осигурено самостоятелно работно място с достъп до интернет. Компютърните системи работят под операционна система Windows. В обучението се използват софтуерни продукти с платени лицензионни права или със свободни такива.

Всеки един от кабинетите е оборудван с бяла