Прогимназиален етап

Учебен план 5-7 клас_2023-2024 г.

В прогимназиален етап, в 9 паралелки, се обучават учениците от V, VI и VII клас, които са опознали реда и традициите в училището, ограмотени са и са натрупали знания и умения в началния етап. Учениците вече имат изградени колективи и приятелства, добили са самоувереност, научили са се да оказват доверие на учителите си, готови са да навлязат по-дълбоко в света на истинските науки и да издигнат на ново ниво познанието си за възможностите на родния и на чуждите езици, които изучават. Те знаят, че добрите постижения в тази училищна степен ще им отворят вратите на най-добрите гимназии. Повечето от тях се стремят да се класират отново в „своето” училище – 134., за да се превърнат в гимназистите, насочили амбициите си към най-престижните висши учебни заведения у нас и по света. Самочувствието им е закономерно, защото са опознали собствените си възможности, които тепърва ще се развиват с подкрепата на ръководството, учителите и партньорските организации – Фондация “Роналд С. Лаудер” и Българска фондация ОРТ.

Учениците от VII клас се включват в Националното външно оценяване, оценките от което се вписват като текущи, а с резултатите по БЕЛ и математика участват в общото класиране по Наредба №11 за прием в профилирани и професионални гимназии или специализирани училища по културата и изкуствата.
Всяка учебна година в началото на втория срок, на специално организирана среща, ръководството и преподавателите от гимназиален етап запознават родителите на седмокласниците с реда и условията за кандидатстване и прием, както и с интересните възможности, които предоставя нашето училище в гимназиален етап. Учебният план за класовете от V до VII включва всички общообразователни предмети, които са застъпени в другите български училища. Продължава интензивното обучение по иврит като първи чужд език, а английският език е задължително избираем предмет със седмичен хорариум от 3 часа.

Учениците от V клас учат по нови учебни планове, в които обучението по английски език е задължителен предмет, а обучението по иврит е заложено в избираеми часове.

Пети и шести клас разполагат със свои класни стаи, а седми клас преминава на кабинетна система. Повечето предмети се изучават в мултимедийни кабинети. През цялата година обучението е първа смяна с начален час 8:00. Всички имат право да ползват училищния транспорт, както и да участват във всички извънкласни дейности.
Униформите са задължителни и за прогимназиалния етап.