Прием

Уважаеми родители, информация за приема (критерии, график на дейностите и необходими документи) в подготвителна група и първи клас ще бъде публикувана след 1 април 2024 г.