Прием

Уважаеми родители, необходимите документи за записване в 8. клас за учебната 2017/2018 година са:

  1. Свидетелство за завършено основно образование след 7. клас – оригинал.
  2. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие.
  3. Акт за раждане – копие.
  4. Два снимки паспортен формат.
  5. Такси за: Училищно настоятелство – 60 лева; учебник по иврит – 75 лева.

При подаване на документите са попълва заявление за записване, което се получава на място.

Прием в подготвителна група

Прием в първи клас

Заявленията за прием в първи клас за учебната 2017/2018 г. се подават
в сградата на 134. СУ (ул. „Пиротска“ 78) от 18.04.2017 до 18.05.2017 г. в работни дни както следва:
от 8.00 до 10.30 ч.
от 10.45 до 13.00 ч.
от 13.30 до 15.30 ч.
от 15.45 до 16.45 ч.
Информация за приема след VII клас, както и учебните планове на трите профила, може да намерите на страницата

Прием – След седми клас.