Прием в подготвителна група

Списък приети момичета  в подготвителни  групи за учебната 2024/2025 година по входящи номера на записване

 1. Вх. № 1252/30.05.2024г.
 2. Вх. № 1231/30.05.2024г.
 3. Вх. № 1228/30.05.2024г.
 4. Вх. № 1196/30.05.2024г.
 5. Вх. № 1189/30.052024г.
 6. Вх. № 1184/30.05.2024г.
 7. Вх. № 1182/30.05.2024г.
 8. Вх. № 1192/30.052024г.
 9. Вх.  № 1194/30.05.2024г.
 10.  Вх. № 1200/30.05.2024г.
 11.  Вх. № 1206 /30.05.2024г.
 12.  Вх. № 1219/30.052024г.
 13.  Вх. № 1238/30.05.2024г.
 14.  Вх. № 1241/30.05.2024г.
 15.  Вх. № 1245/30.05.2024г.
 16.  Вх. № 1247/30.05.2024г.
 17.  Вх. № 1258/31.05.2024г.
 18.  Вх. № 1264/31.05.2024г.
 19.  Вх. № 1268/31.05.2024г.
 20.  Вх .№ 1270/31.05.2024г.
 21.  Вх. № 1276/31.05.2024г.
 22.  Вх. № 1278/31.05.2024г.
 23.  Вх. № 1284/31.05.2024г.
 24.  Вх. № 1294/31.05.2024г.
 25.  Вх. № 1295/31.05.2024г.
 26.  Вх. № 1296/31.05.2024г.
 27.  Вх.№ 1298/ 03.06.2024г.

Уважаеми родители, с предоставените ви входящи номера ще се влиза на обявената родителска среща на 14.06.2024г. на територията на училището.

Списък приети момчета  в подготвителни  групи за учебната 2024/2025 година по входящи номера на записване

 1. Вх. № 1186/ 30.05.2024г.
 2. Вх. № 1188/ 30.05.2024г.
 3. Вх. № 1198/30.05.2024г.
 4. Вх. № 1202/ 30.05.2024г.
 5. Вх. № 1204/ 30.05.2024г.
 6. Вх. № 1208/ 30.05.2024г.
 7. Вх. № 1213/ 30.05.2024г.
 8. Вх. № 1216/ 30.05.2024г.
 9. Вх. № 1217/ 30.05.2024г.
 10.  Вх. № 1221/ 30.05.2024г.
 11.  Вх. № 1223/ 30.05.2024г.
 12.  Вх. № 1225/ 30.05.2024г.
 13.  Вх. № 1226/ 30.05.2024г.
 14.  Вх. № 1229/30.05.2024г.
 15.  Вх. № 1235/ 30.05.2024г.
 16.  Вх. № 1236/ 30.05.2024г.
 17.  Вх. № 1243/ 30.05.2024г.
 18.  Вх. № 1249/ 30.05.2024г.
 19.  Вх. № 1251/ 30.05.2024г.
 20.  Вх. № 1255/ 30.05.2024г.
 21.  Вх. № 1257/ 31.05.2024г.
 22.  Вх. № 1260/ 31.05.2024г.
 23.  Вх. № 1262/ 31.05.2024г.
 24.  Вх. № 1266/ 31.05.2024г.
 25.  Вх. № 1272/ 31.05.2024г.
 26.  Вх. № 1274/ 31.05.2024г.
 27.  Вх. № 1281/ 31.05.2024г.
 28.  Вх. №1297/ 31.05.2024г.

Уважаеми родители, с предоставените ви входящи номера ще се влиза на обявената родителска среща на 14.06.2024г. на територията на училището.

Заявление за записване в ПГ_2024-2025

Заявление_занималня-към-ПГ_2024-2025

Теглене на жребий на входящи номера за избор на кандидати за подготвителни групи

Уважаеми родители,

На 21.05.2024 г. от 15:30 часа училищната комисия за осъществяване на план-прием в подготвителни групи към 134. СУ за учебната 2024/2025 година ще проведе публична и прозрачна процедура по теглене на жребий на входящи номера, целяща избор на определен брой кандидати за определен брой места.

В залата ще бъдат допуснати представители на Обществен съвет, на Училищно настоятелство и родители на участващите в жребия кандидати.

Документи, свързани с приема в ПГ за учебната 2024/2025 година:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРИЕМ, КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРИЕМ И ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В 134. СУ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 година

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, УДОСТОВЕРЯВАЩА ЧЕ КАНДИДАТСТВАЩОТО ДЕТЕ ИМА БРАТЯ/СЕСТРИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В 134. СУ – само за децата, имащи братя/сестри, обучаващи се през настоящата учебна година в 134. СУ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ КЪМ БФ „ОРТ“ ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ПРЕДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО НА КАНДИДАТСТВАЩОТО ДЕТЕ ДА ИЗУЧАВА МАЙЧИН ЕЗИК – ИВРИТ – само за деца, чиито родители ще предоставят такива документи.