Прием в първи клас

Документи, свързани с приема в 1. клас за учебната 2024/2025 година:

Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2024/2025 – момичета

Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2024/2025 – момчета

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС 2024-2025

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРИЕМ, КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРИЕМ И ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В 134. СУ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 година

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, УДОСТОВЕРЯВАЩА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕТЕТО В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В 134. СУ – само за деца, обучаващи се през настоящата учебна година в ПГ в 134. СУ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, УДОСТОВЕРЯВАЩА ЧЕ КАНДИДАТСТВАЩОТО ДЕТЕ ИМА БРАТЯ/СЕСТРИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В 134. СУ – само за децата, имащи братя/сестри, обучаващи се през настоящата учебна година в 134. СУ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ КЪМ БФ „ОРТ“ ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ПРЕДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО НА КАНДИДАТСТВАЩОТО ДЕТЕ ДА ИЗУЧАВА МАЙЧИН ЕЗИК – ИВРИТ – само за деца, чиито родители ще предоставят такива документи.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИВРИТ КАТО МАЙЧИН ЕЗИК – само за децата, които могат да изучават Иврит като майчин език