Подготвителна група

Уважаеми родители,

предлагаме на Вашето внимание списък на децата, класирани на първо класиране в подготвителна група към 134. СУ за учебната 2021/2022 година и информация относно записването на приетите деца.

Момичета
 Вх. №Име
  887Вера
898Анджелина
916Елинес
926Ивайла
812Ана Мария
890Магдалена
902Ейнджъл
823Надежда
929Александра
801Анастасия
828Габриела
886Галина
900София
908Йоана
796Елица
797Миа-Александра
970Андреа
811Василия
909Рая
913Виктория
954Мила
964Зара
794Никол
795Йоана
803Димана
888Миа
960Елена
826Божидара
831Айя
947Емили
Резерви- момичета
965Аглая
938Натали
958Ивайла
Момчета
Вх. №Име
927Максим
910Леон
904Йоан
925Владимир
952Константин
806Симеон
937Георги
963Стоян
956Илиян
799Теодор
800Боян
829Михаил
830Йордан
889Мартин
907Никола
912Борис
914Даниел
918Йоан
933Деян
941Никола
943Николай
955Мартин
957Георги
805Константин
824Валентин
834Георги
901Максимилиан
917Симеон
940Пресиян
885Християн
Резерви-
момчета
802Никола
945Тривелий
959Стефан

Записването на децата, приети в подготвителните групи към 134. СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София, ще се проведе в периода 27-31 май 2021 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет № 27 в 134. СУ „Димчо Дебелянов“, ул. „Пиротска“ № 78.

При записване на детето Ви в подготвителна група към 134. СУ, моля, носете следните неща:

  1. Заявление за записване в подготвителна група – ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА.
  2. Копие от удостоверението за раждане на детето.
  3. Сума в размер на 90 лв. за дете за учебната 2021/2022 година за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство, а за две и повече деца – 100 лв.
  4. Заявление до Председателя на Училищно настоятелство при 134. СУ за участие на детето в следобедна или сутрешна занималня – ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЕТЕТО В СЛЕДОБЕДНА ИЛИ СУТРЕШНА ЗАНИМАЛНЯ.

Във връзка с удължаване на учебната година и извършване на ремонтни дейности в сградата на училището, срещата с родителите на децата, приети в подготвителните групи, определена за 08.06.2021 г. от 17:00 ч. в сградата на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, няма да се състои.

Първата предварителна родителска среща за учебната 2021/2022 година ще се проведе на 08.09.2021 г. от 17:00 часа в сградата на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78. Списъкът с разпределението на децата по групи ще бъде изнесен на 07.09.2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед № 892/26.03.2021г.

Посочените критерии са препоръчани, съгласувани и подкрепени от Обществения съвет, Училищно настоятелство към 134.СУ, Педагогически съвет. и утвърдени със Заповед на директора № 892/26.03.2021г.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В  ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Подаване на заявление за  участие в  приема.

Заявление с вх. № …, заведено от комисия по приема в училището.

2.

Дете с трайни увреждания над 50%. – 5 точки

Медицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на заявлението.

3.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището. – 15 точки

Удостоверява се от училището по системата

Админ със служебна бележка, издадена от 05.04. до 16.04.2021г.

 Моля да предоставите молба за предоставяне на служебна бележка онлайн на имейл v.saveleva@134sousofia.org или в канцеларията на училището.В момента на подаване на заявлението бележката ще ви бъде предоставена лично.

4.

Деца, които се ползват от конституционното си право да се обучават на иврит /като майчин език/.-25 точки.

 

Единственото държавно  училище на територията на страната, което  предоставя възможност за обучение по иврит, е 134. СУ.

Заявление по образец  за изучаване на  езика.

Предоставени документи, удостоверяващи ползването на конституционното право за обучение на майчин език.

Документите се предоставят онлайн в периода от 05.04. до 16.04.2021г.. Комисия към фондация ОРТ обработва съответните документи.

Моля да предоставите необходимите документи онлайн на имейл v.saveleva@134sousofia.org или в канцеларията на училището.В момента на подаване на заявлението ще бъдете запознати с решението на комисията.

5.

Деца с  двама починали родители – 30 точки

Деца с един починал родител – 10 точки

Смъртен акт на родител/родители.

Удостоверение за раждане на детето.

Предоставят се в момента на подаване на заявлението.

6.

Събеседване с родител при  ясни критерии.–

мак. 20 точки

Попълнен чек-лист от родителите в деня на подаване на заявлението.

7.

Приемът на близнаци е заложен в посочения брой места момчета / момичета

Удостоверение за раждане

При равен брой точки на кандидатите се тегли жребий в присъствието на председателя на Обществения съвет, председателя на Училищно настоятелство, директор на 134.СУ, представител на партньорските организации, родителите на участващите в процедурата, по избор.

Заложен прием за учебната 2021/ 2022 година – три подготвителни групи, 60 ученици – равен брой момчета и момичета.

График на дейностите по прием на ученици в подготвителна група за учебната   2021/2022 година

1.Обявяване на  критериите  на  01. 04. 2021г. на сайта на училището.

В периода от 05.04 до 16.04.2021г., включително, от 9.00ч. до 15.00ч. на тел. 0876 58 33 75 родителите записват час за подаване на заявление  за прием за учебната 2021/2022 година. /Не се допускат до подаване на заявления родители, пропуснали посочения срок за предоставяне на час./

2. Подаване на заявленията за участие в приема, в предварително уточнени часове,  от 10.05. до 18.05.2021г., включително.

Подаването на заявленията се осъществява в присъствието на детето, след направено предварително записване, съгласно точка 1.

3. Обявяване на списъците на първо класиране на 26.05.2021г., 17,00ч., сайта на училището.

4. Записване на учениците, приети на І-во класиране от 27.05. до 31.05.2021г., включително, от 9,00ч. до 17.00ч..

5. Обявяване на свободните места за  ІІ-ро класиране – 31.05.2021г.,   18,00ч..

Теглене на жребий на 01.06.2021г. за участниците в класирането с еднакъв брой точки.

Тегленето на жребия се осъществява в присъствието на представители на Обществен съвет, Училищно настоятелство, родители на участващите в жребия кандидати, председателя на училищната комисия по план-прием в подготвителните групи.

6.  Записване на ученици,  на ІІ-ро  класиране  – 02.06. до 03.06. 2021г., включително.

7. Обявяване на  осъществено ІІ-ро класиране – 03.06.2021г., 18,00ч., и налични свободни места за ІІІ класиране. Теглене на жребий на 04.06. за участниците в класирането с еднакъв брой точки. Тегленето на жребия се осъществява в присъствието на представители на Обществен съвет, Училищно настоятелство, родители на участващите в жребия кандидати, председателя на училищната комисия по план-прием в подготвителните групи.

8. Записване на учениците от ІІІ-то класиране на 07.06. 2021г. до 14,00ч.

9. На дата 07.06.2021г. /понеделник/, до 15,00ч., обявяване на окончателните списъци по входящи номера на приетите ученици в подготвителните групи за учебната 2021/2022 година.

 На 08.06.2021г. /вторник/, 17,00ч., в 134. СУ среща с родителите на приетите  в подготвителните групи, в сградата на 134.СУ „ Димчо Дебелянов“.

На 08.09.2021г. / сряда / първа предварителна родителска среща за учебната 2021/2022 година.

При невъзможност посоченият график да се състои поради наложените извънредни мерки, cвързани с COVID-19, ще бъдете допълнително информирани на сайта от ръководството на училището.

Директор: Весела Палдъмова – Ковачева