Подготвителна група

Родителска среща на 11.09.2019 г. сряда от 17,30 ч.