Подготвителна група

КРИТЕРИИ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА  МАЙЧИН ЕЗИК – ИВРИТ