Подготвителна група

Прием на ученици в подготвителна група за
учебната 2017-2018 година

 

Уважаеми родители, уведомяваме ви, че в критериите за прием, публикувани на 1.04.2017 година, са направени промени, които са отразени на тази страница. Промените се налагат след писмо с изх. № 0601-261/13.04.2017г. на Заместник-министъра на образованието и науката.

 

Важна информация за вас:

Прием в 3 паралелки – общо 58 ученици (29 момчета и 29 момичета).
Две паралелки първа смяна (сутрин) – по 17 ученици.
Една паралелка втора смяна – 24 ученици.

Заявлението за участие в приема се попълва в момента на подаването му в сградата на 134 СУ.

Критерии и необходими документи за прием на ученици в
подготвителна група

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Дете с трайни увреждания над 50% – 3 точки. Медицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на документите.
2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 9 точки. Удостоверява се от училището по системата

Админ със служебна бележка, издадена до 11.05.2017г.

3. Деца, които се ползват от конституционното си право да се обучават на иврит (като майчин език) – 22 точки.

Единствено 134.СУ на територията на страната предоставя възможност за обучение на тези деца.

Заявление по образец за изучаване на езика.

Предоставен списък от ОЕБ „Шалом” с изх. №, мокър печат, подпис и ЕИК.

4. Деца с двама починали родители – 10 точки.

Деца с един починал родител – 8 точки.

Акт за смърт на родителя/ родителите

Удостоверение за раждане на детето.

5. Близост до местоработата на един от родителите – 6 точки. Служебна бележка от работодателя с изх. номер, мокър печат, подпис и ЕИК на работодателя към момента на подаване.
6. Приемът на близнаци е заложен в посочения брой места момчета/момичета. Удостоверение за раждане.

График на дейностите по приема на ученици в подготвителна група.

  Дейност

Дата/Срок

2017 година

1. Обявяване на критериите на сайта на училището. 01.04
2. Подаване на заявленията за участие в І-во класиране.

Подаването на заявленията се осъществява в присъствието на детето и само след предварително записване в канцеларията на училището на тел. 02 9310686.

Срок за записване на дата за подаване на заявление.

12.05 – 16.05

 

 

06.04 – 13.04

3. Обявяване на списъците за първо класиране. 30.05
4. Записване на учениците, приети на І-во класиране. 31.05 – 01.06
5. Обявяване на свободните места за ІІ-ро класиране. 02.06
6. Попълване на свободните места след ІІ-ро класиране. 05.06 – 06.06
7. Обявяване на списъците от ІІ-ро класиране. 07.06
8. Записване на учениците от ІІ-ро класиране. 08.06 – 09.06
9. Обявяване на свободни места за ІІІ-то класиране и попълването им.

до 19.06

 

Директор:

/ Весела Палдъмова-Ковачева /