Първи клас

Уважаеми родители, представяме на вашето внимание информация за приема и списъците на приетите деца в I клас за учебната 2017-2018 година.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ /ПЪРВО КЛАСИРАНЕ/

График за записване:

05.06.2017 г.-06.06.2017 г.  от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Обявяване на свободни места след първо класиране:

07.06.2017 г.

Необходими документи:

Удостоверение за раждане – оригинал и копие

Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал

Такси, които се заплащат при записването:

  1. Учебници по иврит за I-ви и II-ри клас – 230 лв.
  2. Училищно настоятелство: за 1 дете – 60 лв./година

за 2 деца – 70 лв./година

Първа родителска среща:

07.06.2017 г. от 18.00 ч. в сградата на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ /ул. „Пиротска“ № 78/

Диагностика на училищната готовност:

На 10.06.2017 г. ще се проведе диагностика на училищната готовност с цел сформиране на паралелките за I клас. Присъствието на приетите и записани бъдещи първокласници е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

График за 10.06.2017 г.:

МОМИЧЕТА

От 9.30 ч. до 10.30 ч.

МОМЧЕТА

От 10.30 ч. до 11.30 ч.

ВАЖНО: Списъците на учениците по паралелки ще бъдат достъпни на сайта на училището на 01.09. и 02.09.2017 г.!

Втора родителска среща – по паралелки:

12.09.2017 г. от 18.00 ч. в сградата на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ /ул. „Пиротска“ № 78/

КЛАСИРАНИ МОМЧЕТА ЗА ПЪРВИ КЛАС – УЧ. 2017/2018 Г.
№ по ред Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки
1 3930 Максим Гурин 42
2 3935 Леонардо Антонов 33
3 4004 Бен-Цви Ясни 33
4 4030 Роберт Варсано 33
5 4074 Йоав Гинчев 33
6 3972 Самуил Делчев 31
7 3998 Асен Ангелов 31
8 4090 Алек Стоянов 31
9 3990 Димитър Владимиров 28
10 3871 Самуил Радченков 25
11 3920 Александър-Елиас Бенямин 22
12 3964 Бен Тал Сачи 22
13 3987 Максим Лурие 22
14 3924 Мартин Петров 20
15 4176 Кристиян Иванов 20
16 3955 Гавриел Димитров 17
17 4028 Георги Георгиев 17
18 3864 Петър Станев 11
19 3869 Борис Ранев 11
20 3900 Янислав Попов 11
21 3918 Владимир Събев 11
22 3929 Алекзандър Джаникиян 11
23 3936 Илия Илиев 11
24 3946 Николай Астарджиев 11
25 3958 Петър Тафров – б. 11
26 3960 Красимир Янакиев 11
27 3963 Явор Герджиков 11
28 3966 Калоян Шалаторски 11
29 3968 Цветан Захариев 11
30 3993 Валери Аврамов 11
31 4023 Иван Милев 11
32 4031 Иван Томов 11
33 4110 Константин Петришки 11
34 4119 Калоян Събев 11
35 3883 Алекс Стоянов – б. 9
36 3915 Божидар Христов 9
37 3923 Валери Буюклийски 9
38 3944 Димитър Русев 9
39 3965 Николай Борисов 9
40 4016 Филип Николов 9
41 4026 Боримир Георгиев 9
42 4270 Никола Павлов 9
РЕЗЕРВИ
1 3913 Йордан Златанов 8
2 4039 Виктор Антонов 8
КЛАСИРАНИ МОМИЧЕТА ЗА ПЪРВИ КЛАС – УЧ. 2017/2018 Г.
№ по ред Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки
1 3899 Кристина Севиля 42
2 4033 Теодора Айзнер 37
3 3862 Мира Живкова 33
4 3907 Шели Александрова 33
5 3928 Нора Израел 33
6 3956 Ида Рубенщайн 33
7 3962 Слава Манева 33
8 3973 Лаура Стоилова 33
9 3890 Ирина Лобошка 31
10 3909 Стефания Филипова – б. 26
11 3910 Дария Филипова – б. 26
12 4014 Дамяна Декова 26
13 3863 Елиза Барух 22
14 3981 София Ласкин 22
15 4025 Ния Иванова 22
16 3971 Дарина Василева 20
17 3999 Матея Златанова 20
18 3950 Мила Иванова 17
19 4040 Яна Павлова 17
20 4066 Никол Манчева 17
21 3957 Белослава Петрова 15
22 4012 Яна Димитрова 15
23 4097 Биляна Танчева 15
24 4114 Ралица Иванова 15
25 3865 София Димитрова 11
26 3868 Мария Кунева 11
27 3872 Рая Георгиева 11
28 3884 Белослава Йоцова 11
29 3902 Ивон Петкова 11
30 3908 Зорница Захариева 11
31 3925 Неда Братанова 11
32 3927 Катерина Тарлева 11
33 3959 Бела Тафрова – б. 11
34 3967 Елица Йотова 11
35 3984 Севда Звънчарова 11
36 3992 Димана-Дара Николова 11
37 3995 Миа Цекова 11
38 4000 Мария Митрева 11
39 4017 Михаела Кехайова 11
40 4070 Габриела Нейкова 11
41 4224 Магдалена Антова 11
42 3882 Никол Стоянова -б. 9
РЕЗЕРВИ
1 3912 Емили Делева 9
2 3949 Виктория Мулетарова 9
3 3975 Александрина Симеонова 9
4 3867 Марина Георгиева 9
5 4262 Кристина Алексиева 9

Прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година

Уважаеми родители, уведомяваме ви, че в критериите за прием, публикувани на 1.04.2017 година, са направени промени, които са отразени на тази страница. Промените се налагат след писмо с изх. № 0601-261/13.04.2017г. на Заместник-министъра на образованието и науката.
Заявленията за прием в първи клас за учебната 2017/2018 г. се подават
в сградата на 134. СУ (ул. „Пиротска“ 78) от 18.04.2017 до 18.05.2017 г. в работни дни както следва:
Сутрин
от 8.00 до 10.30 часа
от 10.45 до 13.00 часа
 
Следобед
от 13.30 до 15.30 часа
от 15.45 до 16.45 часа

134.СУ е държавно училище и политиката за прием на ученици в първи клас не е обвързана с критериите за прием на общинските столични училища, регламентирани с Решение № 83 от 23.02.2017год. на Столичния общински съвет. Съобразена е с чл. 43 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование. Училището е единственото на територията на София-град с преподаване на иврит и териториалният признак по местоживеене не е приложим.

Критерии и необходими документи за прием на ученици в I клас

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Деца, завършили предучилищен клас към училището – 11 точки. Удостоверява се от училището по системата Админ със служебна бележка, издадена до 13.04.2017г..
2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 9 точки. Удостоверява се от училището чрез системата Админ със служебна бележка, издадена до 13.04.2017г.
3. Деца, които се ползват от конституционното си право да се обучават на иврит (като майчин език) – 22 точки. Заявление по образец за изучаване на езика.

Предоставен списък от ОЕБ „Шалом” с изх. №, мокър печат, подпис и ЕИК.

4. Деца с двама починали родители – 10 точки.

Деца с един починал родител – 8 точки.

Акт за смърт на родител/родителите.

Удостоверение за раждане на детето.

5. Близост до местоработата на един от родителите – 6 точки. Служебна бележка от работодателя с изх. номер, мокър печат, подпис и ЕИК на работодателя към момента на подаване.
6. Дете с трайни увреждания над 50% – 3т. Медицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на документите.

 

Важна информация за вас:
  1. Приемът на ученици е в 3 паралелки по 28 деца (42 момчета и 42 момичета).
  2. Поредността на подаденото заявление за първи клас не е обвързана с класирането на кандидатите.
  3. Класирането на учениците се извършва в низходящ ред според получените точки по посочените критерии.
  4. При останали свободни места, принципът за подбор на кандидати е теглене на входящи номера на случаен принцип, извършено от определена за целта комисия. Изтеглят се номерата на съответен брой момчета и момичета до заемане на определените места.
    Комисията включва представители на Обществения съвет към 134. СУ, на Училищното настоятелство към 134. СУ, родители на кандидати, участващи в приема, представители на РУО и МОН.
  5. Приемът на близнаци е заложен в посочената бройка.

График на дейностите по приема на ученици в първи клас
за учебната 2017/2018 година

  ДЕЙНОСТ

ДАТА/СРОК

2017 година

1. Обявяване на критериите на сайта на училището. 01.04
2. Подаване на заявленията за участие в І-во класиране. 18.04 – 18.05
3. Обявяване на списъците на първо класиране 02.06
4. Записване на учениците, приети на І-во класиране. 05.06 – 07.06
5. Обявяване на свободните места за ІІ-ро класиране. 08.06
6. Попълване на свободните места след ІІ-ро класиране. 09.06 – 12.06
7. Обявяване на списъците от ІІ-ро класиране. 13.06
8. Записване на учениците от ІІ-ро класиране. 14.06 – 15.06
9. Обявяване на свободни места за ІІІ-то класиране и попълването им. 19.06

Директор:

/ Весела Палдъмова-Ковачева /