Първи клас

КРИТЕРИИ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ ЗА 1-ВИ КЛАС ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА МАЙЧИН ЕЗИК – ИВРИТ