Първи клас

Приети ученици І-ви клас на ІІ-ро класиране – момичета, след теглене на жребий:
 1. 10230
 2. 10237
 3. 10261
 4. 10263
Приети ученици І-ви клас на ІІ-ро класиране – момчета, след теглене на жребий:
 1. 10214
 2. 10256

Записването е на 11 и 12.06.2019 г от 8,00 до 16,00ч.

Необходими документи за записване на ученици в І-ви клас:

 1. ОРИГИНАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА.
 2. КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ.
 3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В І-ви КЛАС, ПОПЪЛНЕНО НА МЯСТО
 4. БЛАНКА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПОПЪЛНЕНА НА МЯСТО.
 5. ГОДИШНА ВНОСКА ЗА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО В РАЗМЕР НА 90 лв. – за едно дете в училището, 100 лв. /общо/ за две и повече деца.
 6. ЗАПЛАЩАНЕ НА УЧЕБНИЦИ ПО ИВРИТ – 250 лв.
Първата родителска среща е променена на 18.06.2019 г. от 18.00ч.

На 22.06.2019 г. ще се проведе диагностика за училищна готовност на приетите деца в І-ви клас. Графикът ще бъде публикуван след родителската среща.

КРИТЕРИИ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ ЗА 1-ВИ КЛАС ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА