Профил „Природни науки“

Ако искате да изследвате тайните на природните науки и мечтаете за професия свързана с тях, то тогава профилът по природни науки в нашето училище е най-подходящият за вас!

Профилът по „Природни науки“ в 134 СУ „Димчо Дебелянов“ е подходящ за ученици, които искат да бъдат изследователи и мечтаят за професионална реализация, свързана с природните науки биология и химия. Той предоставя възможности за успешно професионално ориентиране, стимулира изследователския дух, трудолюбието и отговорността. Нашите ученици се представят отлично на национални състезания, ДЗИ, кандидатстудентски изпити по биология и химия.

Профилираното обучение по природни науки в 134 СУ „Димчо Дебелянов“ осигурява междупредметна основа на знанията, развитие на научното и логическото мислене, формира практически умения, дава възможност на учениците да създават иновации и много идеи, насоки и подкрепа за кариерно развитие.

Доброто образование по биология и химия има положително въздействие върху развитието на учениците и формира важни нагласи – учене през целия живот, опазване на собственото здраве и здравето на другите, устойчиво развитие.

Всяко обучение е успешно, когато учителите са добри. Преподавателите в профила „Природни науки“ в 134 СУ „Димчо Дебелянов“ са квалифицирани, утвърдени, изискващи и амбициозни професионалисти, които се стремят да бъдат мотиватори, обучители, медиатори и наставници на своите ученици във всеки един час по биология и химия.

Елате и се убедете, че сме най-добрите!