След седми клас

Учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

Прием след завършен VІІ клас

 

Профил „Чужди езици”

Учебна 2018/2019 година

Вижте
учебен план на профил
„Чужди езици”

Профил „Природни науки”

Учебна 2018/2019  година

Вижте
учебен план на профил
„Природни науки”

Профил „Софтуерни и хардуерни науки”

Учебна 2018/2019  година

Вижте
учебен план на профил
„Софтуерни и хардуерни науки”
Профилиращи предмети:

1. Английски език
2. Иврит
3. Български език и литература
4. История и цивилизация

Профилиращи предмети:

1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3. Информационни технологии
4. Английски език

Профилиращи предмети:

1. Информационни технологии
2. Информатика
3. Математика
4. Английски език

Балообразуващи оценки:

3 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
1 път оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по I Чужд език от свидетелството за основно образование.

Балообразуващи оценки

2 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
2 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по Биология от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по Химия от свидетелството за основно образование.

 

Балообразуващи оценки

Прием на 13 ученици със следните балообразуващи оценки:

1 път оценката по БЕЛ от НВО;
3 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

и

Прием на 13 ученици със следните балообразуващи оценки (квотен принцип):

1 път оценката по БЕЛ от НВО;
3 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по иврит от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас) (само за  ученици от 134. СУ);
1 път оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

 

 


График за приема след 7. клас по Наредба 10