След седми клас

Информация за  кандидатстващите след 7. клас за
учебната 2024/2025 година:

Писмо от РУО до кандидат-гимназистите и родителите

График на дейностите от НВО 7 клас и на дейностите по приемане на ученици

Презентация за кандидатстващите след 7. клас през 2024-та година

Заповед за график на дейностите по приемането на учениците в 8. и 11. клас

Заповед за датите и графика за провеждане на изпитите от НВО 4, 7 и 10 клас

Заповед за датите и графика за провеждане на изпитите за проверка на способностите

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

Модел на националното външно оценяване по БЕЛ в VII клас за учебната 2023/2024 година

Модел на националното външно оценяване по  математика в VII клас  за учебната 2023/2024 година

Учебни планове за профилирано образование
с интензивно изучаване на чужд език

Прием след завършен VІІ клас

Профил
 „Чужди езици”

Учебен план на профил
„Чужди-езици“

Профил
„Природни науки”

Учебен план на профил
 „Природни-науки“

Профил
„Софтуерни и хардуерни науки”

Учебен план на профил
„Софтуерни-хардуерни-науки

Профилиращи предмети:

1. Английски език
2. Иврит
3. Български език и литература

Профилиращи предмети:

1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3. Английски език

Профилиращи предмети:

1. Информационни технологии
2. Информатика
3. Английски език

Балообразуващи оценки:

3 пъти
оценката по БЕЛ от НВО

1 път
оценката по математика от НВО

1 път
оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование

1 път
оценката по I чужд език от свидетелството за основно образование

Балообразуващи оценки

2 пъти
оценката по БЕЛ от НВО

2 пъти
оценката по математика от НВО

1 път
оценката по Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование

1 път
оценката по Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование.

Балообразуващи оценки

2 пъти
оценката по БЕЛ от НВО

2 пъти
оценката по математика от НВО

1 път
оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование

1 път
оценката по математика от свидетелството за основно образование

Оценките от свидетелството за основно образование се приравняват към точкова скала, съгласно Наредба № 11 от 21.09.2016 г., както следва:

Отличен 6 – 50 т.

Мн. добър 5 – 39 т.

Добър 4 – 26 т.

Среден 3 – 15 т.