След седми клас

Необходимите документи за записване в 8. клас са:

– оригинално свидетелство за завършено основно образование – 7 клас;

– служебна бележка с резултатите от НВО;

– копие от акта за раждане;

– 2 снимки паспортен формат;

– 90 лв. вноска за училищно настоятелство (100 лв за две деца в училището);

– 100 лв. за учебник по иврит.

Учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

Прием след завършен VІІ клас

 

Профил „Чужди езици”

Учебна 2018/2019 година

Вижте
учебен план на профил
„Чужди езици”

Профил „Природни науки”

Учебна 2018/2019  година

Вижте
учебен план на профил
„Природни науки”

Профил „Софтуерни и хардуерни науки”

Учебна 2018/2019  година

Вижте
учебен план на профил
„Софтуерни и хардуерни науки”
Профилиращи предмети:

1. Английски език
2. Иврит
3. Български език и литература
4. История и цивилизация

Профилиращи предмети:

1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3. Информационни технологии
4. Английски език

Профилиращи предмети:

1. Информационни технологии
2. Информатика
3. Математика
4. Английски език

Балообразуващи оценки:

3 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
1 път оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по I Чужд език от свидетелството за основно образование.

Балообразуващи оценки

2 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
2 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по Биология от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по Химия от свидетелството за основно образование.

 

Балообразуващи оценки

Прием на 13 ученици със следните балообразуващи оценки:

1 път оценката по БЕЛ от НВО;
3 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

и

Прием на 13 ученици със следните балообразуващи оценки (квотен принцип):

1 път оценката по БЕЛ от НВО;
3 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по иврит от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас) (само за  ученици от 134. СУ);
1 път оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

 

 


График за приема след 7. клас по Наредба 10

1. август 2018

Четвъртото класиране се осъществява при наличие на свободно място, след обявяването му от РУО София-град. Определените дати са 06, 07 и 08 август 2018 г. и ежедневно комисията класира заявленията на кандидатите в четвърто класиране. При класиране и записване на кандидат с най-висок бал, се обявява край на приема в съответния ден.