След седми клас

 

Учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

Прием след завършен VІІ клас

 

Профил „Чужди езици”

Учебна 2018/2019 година

Профил „Природни науки”

Учебна 2018/2019  година

Профил „Софтуерни и хардуерни науки”

Учебна 2018/2019  година

Профилиращи предмети:

1. Английски език
2. Иврит
3. Български език и литература
4. История и цивилизация

Профилиращи предмети:

1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3. Информационни технологии
4. Английски език

Профилиращи предмети:

1. Информационни технологии
2. Информатика
3. Математика
4. Английски език

Балообразуващи оценки:

3 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
1 път оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по I Чужд език от свидетелството за основно образование.

Балообразуващи оценки

2 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
2 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по Биология от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по Химия от свидетелството за основно образование.

 

Балообразуващи оценки

1 път оценката по БЕЛ от НВО;
3 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас) или оценката по иврит (за  ученици от училището, желаещи да използват оценката си по иврит, вместо тази по БЕЛ);
1 път оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

 


График за приема след 7. клас по Наредба 10