След седми клас

График Прием след 7 клас 2019г.

1. август 2018

Необходимите документи за записване в 8. клас са:

– оригинално свидетелство за завършено основно образование – 7 клас;

– служебна бележка с резултатите от НВО;

– копие от акта за раждане;

– 2 снимки паспортен формат;

– 90 лв. вноска за училищно настоятелство (100 лв за две деца в училището);

– 100 лв. за учебник по иврит.

Учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

Прием след завършен VІІ клас

 

Профил „Чужди езици”

Учебна 2018/2019 година

Вижте
учебен план на профил
„Чужди езици”

Профил „Природни науки”

Учебна 2018/2019  година

Вижте
учебен план на профил
„Природни науки”

Профил „Софтуерни и хардуерни науки”

Учебна 2018/2019  година

Вижте
учебен план на профил
„Софтуерни и хардуерни науки”
Профилиращи предмети:

1. Английски език
2. Иврит
3. Български език и литература
4. История и цивилизация

Профилиращи предмети:

1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3. Информационни технологии
4. Английски език

Профилиращи предмети:

1. Информационни технологии
2. Информатика
3. Математика
4. Английски език

Балообразуващи оценки:

3 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
1 път оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по I Чужд език от свидетелството за основно образование.

Балообразуващи оценки

2 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
2 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по Биология от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по Химия от свидетелството за основно образование.

 

Балообразуващи оценки

1 път оценката по БЕЛ от НВО;
3 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

 

 

График Прием след 7 клас 2019г.

1. август 2018

Четвъртото класиране се осъществява при наличие на свободно място, след обявяването му от РУО София-град. Определените дати са 06, 07 и 08 август 2018 г. и ежедневно комисията класира заявленията на кандидатите в четвърто класиране. При класиране и записване на кандидат с най-висок бал, се обявява край на приема в съответния ден.