Поверителност

Предаване на лични данни към други държави: 134 СУ „Димчо Дебелянов” не извършва трансфер на данни към други държави.

Контакти:

Администратор: 134. СУ „Димчо Дебелянов“

Адрес: гр. София 1303, ул. „Пиротска“ № 78

Телефон: 02/ 931 06 86

Ел. поща: mail@hebrewschool-bg.org

Интернет страница: www.hebrewschool-bg.org

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Десислава Антонова

Телефон: 02-931-06-86

Ел. поща: mail@hebrewschool-bg.org

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

В случай на нарушаване на правата ви, имате право да изпратите:

  • Възражение до 134. СУ „Димчо Дебелянов“
  • Жалба до Комисията за защита на личните данни