Екип

Ръководство

Весела Палдъмова-Ковачева Директор;
Учител по БЕЛ
Емилия Илова-Калапиш Заместник-директор по учебната дейност;Учител по биология
Десислава Антонова Заместник-директор по административно-стопанската дейност
Росица Антова Заместник-директор по учебната дейност;Учител по английски език

Учители

Класен ръководител Учители целодневна организация на учебния ден
Начален етап
ПГ-а Пенка  Виячева Стефани Христова
ПГ-б Даниела Накева Румяна Трачева
ПГ-в Габриела  Григорова Савинка Георгиева
Радина Стоева Савинка Георгиева
Даниела Петрова Иванка Йонкова
Гергана Енчева Лидия Иванова
Донка Шенева Надя Пачилова
26 Даниела Янкова Паулина Павлова
Валентина Василева Гергана Пенчева
Илка Иванова Калина Раданова
Анета Ралчева Пенка Петкова
Антоанета Йорданова Людмила Добрева
Тодорка Паскалева Стойна Стоянова
46 Недялка Любенова-Илиева Веселина Стаменова
Бойка Апостолова Надежда Георгиева
              Прогимназиален етап           Преподаватели
Надежда Тошева-Петкова Цветелина Георгиева – БЕЛ
Евгения Томова-Деничин Катерина Клинкова – БЕЛ
Надежда Петрова Невена Кръстева – АЕ
Кирил Касабов Румяна Алексиева – АЕ
66 Албена Георгиева Анна Тошкова – Мат
Диана Недева Бенджамин Чакъров – Иврит
Светлана Мирчева Бистра Нитова-Дончева – Иврит
76 Гергана Николова Виолета Владимирова – Иврит
Мадлена Колчева Гиора Хаютин – Иврит
          Гимназиален етап Кристина Кирилова – Иврит
Силвия Савова Стела Динкова – Иврит
86 Витка Цолова Ронит Хазан – Иврит
Димитър Димитров Теодора Серафимова – Иврит
Десислава Георгиева Незабравка Тренева – Биология
96 Нели Пеловска Анелия  Атанасова – ИТ
Ани Стоянова Маргарита Великова – ИТ
10а Павлина Календерова Пламен Петков – ИТ
106 Мариета Страхилова-Акуилина Цветелина Цветкова – ИТ
10в Радосвета Боновска Явор Стоянов -ИТ; Мат.
11а Евелина Янева Милан Чернев – ТП
116 Кирил Николов Мила Стоева – ИИ
11в Антоанета Петкова
12а Анна Манолова
126 Гергана Георгиева
12в Анелия Ревалска
Администрация
Надя Цветкова Педагогически съветник
Бистра Вълкова Психолог
Катерина Кенанова Счетоводител
Цвета Лашкова Библиотекар
Вили Савелева ЗАС
Теменужка Дакова Касиер
Весела Василева Технически секретар/домакин

Медицински лица

Галина Гавраилова Лекар
Росица Иванова Медицинска сестра
Снежанка Николова Медицинска сестра