Екип

Ръководство

Весела Палдъмова-Ковачева Директор;
Учител по БЕЛ
Емилия Илова-Калапиш Заместник-директор по учебната дейност;

Учител по биология

Цонка Тасева Заместник-директор по административно-стопанската дейност; Учител по химия
Росица Антова Заместник-директор по учебната дейност;

Учител по английски език

Учители в подготвителна група

А Анелия Пехливанска
Б Даниела Накева
В Габриела  Григорова

 Учители в начален етап

Кл. ръководство    
Илка Иванова
Камелия Донева
Антоанета Йорданова
Тодорка Паскалева
Албена Павлова-Богданова
Бойка Апостолова
Румяна Трачева
Даниела Петрова
Гергана Енчева
Емилия Лазарова
Гергана Хаджиева
Валентина Василева
Стефка Колева Целодневна организация
Пенка Петкова Целодневна организация
Людмила Добрева Целодневна организация
Стойна Стоянова Целодневна организация
Веселина Стаменова Целодневна организация
Надежда Георгиева Целодневна организация
Савинка Георгиева Целодневна организация
Иванка Йонкова Целодневна организация
Лидия Иванова Целодневна организация
Надя Пачилова Целодневна организация
Паулина Павлова Целодневна организация
Канелия Костадинова Целодневна организация
Виолета Владимирова Иврит
Виолета Лазарова Иврит
Росица Антова АЕ

 Учители в прогимназиален етап

11а Цветелина Георгиева БЕЛ
Надежда Петрова БЕЛ
Антоанета Петкова БЕЛ
Евгения Томова-Деничин АЕ
Албена Георгиева АЕ и География
Теодора Серафимова Иврит
Анна Тошкова Математика
Кънчо Кънчев Математика
Витка Цолова Математика
Галина Илиева История
Мадлена Колчева ЧП, физика
Наргис Бояджиева Из.изкуство
Диана Недева Музика
Кирил Касабов ФВС
Спас Васев  Технологии и предприемачество

Учители в гимназиален етап 

Евелина Янева БЕЛ
Юлия Коцева БЕЛ
10а Силвия Савова АЕ
Мариета Страхилова-Акуилина АЕ
11в Димитър Димитров АЕ
12в Невена Петева АЕ
  Румяна Алексиева АЕ
  Стела Динокова Иврит
Гиора Хаютин Иврит
Ирена Цестник Иврит
Ронит Хазан Иврит
Лимор Авитал Иврит
Бенджамин Чакъров Иврит
10в Ева Димитрова Математика
Явор Стоянов ИТ
Пламен Петров ИТ
Анелия Атанасова ИТ
Маргарита Великова ИТ
Светлана Начева ИТ
Светлана Мирчева ИТ
12а Павлина Календерова История
Кирил Николов География
Гергана Николова Философия
Анна Скринска Физика
10б Гергана Георгиева Химия
11б Незабравка Тренева Биология
Ани Стоянова ФВС
12б Евгения Калева ФВС

Други служители

Надя Цветкова Педагогически съветник
Бистра Вълкова Училищен психолог
Миглена Стоянова Училищен психолог
Цвета Лашкова Библиотекар
Вили Савелева Завеждащ админ. служба
Десислава Антонова Технически секретар
Снежана Илиева Счетоводител
Теменужка Дакова Касиер

Медицински служители

Галина Гавраилова Лекар
Росица Иванова Медицинска сестра
Снежанка Николова Медицинска сестра