Екип

Ръководство

 

Весела Палдъмова-Ковачева Директор;
Учител по БЕЛ
Емилия Илова-Калапиш Заместник-директор по учебната дейност;

Учител по биология

Цонка Тасева Заместник-директор по административно-стопанската дейност; Учител по химия
Светослав Димитров Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Учители в подготвителна група

А Анелия Пехливанска Филиал 2
Б Даниела Накева Филиал 2
В Илка  Иванова Филиал 1

 Учители в начален етап

Кл. ръководство      
Тодорка Паскалева  
Албена Павлова-Богданова  
Бойка Апостолова  
Венета Стойкова  
Даниела Петрова  
Гергана Енчева  
Емилия Лазарова  
Гергана Хаджиева  
Валентина Василева  
Румяна Трачева  
Камелия Донева  
Антоанета Йорданова  
Стойна Стоянова Целодневна организация
Стоянка Димова Целодневна организация
Надежда Георгиева Целодневна организация
Славка Найденова Целодневна организация
Иванка Йонкова Целодневна организация
Лидия Иванова Целодневна организация
Надя Пачилова Целодневна организация
Паулина Павлова Целодневна организация
Канелия Костадинова Целодневна организация
Анна Диканарова Целодневна организация
Пенка Петкова Целодневна организация
Диана Стоянова Целодневна организация
Виолета Владимирова Иврит
Виолета Лазарова Иврит

 Учители в прогимназиален етап

10а Цветелина Георгиева БЕЛ
Надежда Петрова БЕЛ
Евгения Томова-Деничин АЕ
  Росица Антова АЕ
Албена Георгиева АЕ и География
Мария Хаимова Иврит
Теодора Серафимова Иврит
Анна Тошкова Математика
Кънчо Кънчев Математика
Галина Манова ИТ
Галина Илиева История
Мадлена Колчева ЧП, физика
Наргис Бояджиева Из.изкуство
Диана Недева Музика
Кирил Касабов ФВС
Спас Васев  Технологии и предприемачество

Учители в гимназиален етап 

Евелина Янева БЕЛ
12а Калинка Михова БЕЛ
Юлия Коцева БЕЛ
Силвия Савова АЕ
Мариета Страхилова-Акуилина АЕ
10в Димитър Димитров АЕ
11в Невена Петева АЕ
  Румяна Алексиева АЕ
Лора Леви Иврит
Екатерина Рашева Иврит
Лили Меламед Иврит
Ирена Цестник Иврит
Ронит Хазан Иврит
Ева Димитрова Математика
Явор Стоянов ИТ
Ивайло Иванов ИТ
Пламен Петров ИТ
Анелия Атанасова ИТ
Маргарита Великова ИТ
Светлана Начева ИТ
Светлана Мирчева ИТ
11а Павлина Календерова История
Кирил Николов География
12б Гергана Николова Философия
12в Вяра Илиева-Костова Физика
Гергана Георгиева Химия
10б Незабравка Тренева Биология
Ани Стоянова ФВС
11б Евгения Калева ФВС

Други служители

Надя Цветкова Педагогически съветник  
Бистра Вълкова Училищен психолог  
Ралица Николова Училищен психолог  
Цвета Лашкова Библиотекар  
Вили Савелева Завеждащ админ. служба  
Десислава Антонова Технически секретар  
Снежана Илиева Счетоводител  
Теменужка Дакова Касиер  

Медицински служители

Галина Гавраилова Лекар
Росица Иванова Медицинска сестра
Снежанка Николова Медицинска сестра