Екип

Ръководство

Весела Палдъмова-Ковачева Директор;
Учител по БЕЛ
Емилия Илова-Калапиш Заместник-директор по учебната дейност;
Учител по биология
Цонка Тасева Заместник-директор по административно-стопанската дейност;
Учител по химия
Светослав Димитров Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Учители в подготвителна група

А Анелия Пехливанска Филиал 2
Б Даниела Накева Филиал 2
В Илка  Иванова Филиал 1

 Учители в начален етап

Венета Стойкова
Даниела Петрова
Гергана Енчева
Емилия Лазарова
Гергана Хаджиева
Валентина Василева
Румяна Трачева
Камелия Донева
Антоанета Йорданова
Тодорка Паскалева
Албена Павлова-Богданова
Бойка Апостолова
Славка Найденова Целодневна организация
Иванка Йонкова Целодневна организация
Лидия Иванова Целодневна организация
Надя Пачилова Целодневна организация
Паулина Павлова Целодневна организация
Елвира Младенова Целодневна организация
Анна Диканарова Целодневна организация
Пенка Петкова Целодневна организация
Велислава Цонева Целодневна организация
Стойна Стоянова Целодневна организация
Полина Енева Целодневна организация
Надежда Георгиева Целодневна организация
1, 2, 3в Виолета Владимирова Иврит
4 Виолета Енчева Иврит
3а,б Мария Хаимова Иврит
2,3,4 Евгения Томова-Деничин  АЕ

 Учители в прогимназиален етап

Цветелина Георгиева БЕЛ
Надежда Петрова БЕЛ
Албена Георгиева АЕ
  Теодора Серафимова Иврит
Кънчо Кънчев Математика
Витка Цолова Математика
Галина Манова ИТ
  Галина Илиева История
Даниел Христов География
Мадлена Колчева ЧП, физика
Наргис Бояджиева Из.изкуство
Диана Недева Музика
  Кирил Касабов ФВС
  Ани Стоянова ФВС
  Спас Васев  Технологии и предприемачество

Учители в гимназиален етап 

12а Евелина Янева БЕЛ
11а Калинка Михова БЕЛ
  Юлия Коцева БЕЛ
Силвия Савова АЕ
Мариета Страхилова-Акуилина АЕ
Димитър Димитров АЕ
10в Невена Петева АЕ
11в Искра Йорданова АЕ
  Лора Леви Иврит
  Екатерина Рашева Иврит
  Лили Меламед Иврит
  Ирена Цестник Иврит
  Ронит Хазан Иврит
Ева Димитрова Математика
12б Стефка Фотева-Бабева Математика
  Явор Стоянов ИТ
  Ивайло Иванов ИТ
  Пламен Петров ИТ
  Анелия Атанасова ИТ
  Маргарита Великова ИТ
  Светлана Начева ИТ
  Светлана Мирчева ИТ
10а Павлина Календерова История
11б Гергана Николова Философия
  Вяра Илиева-Костова Физика
12в Гергана Георгиева Химия
Незабравка Тренева Биология
10б Евгения Калева ФВС

Други служители

Надя Цветкова Педагогически съветник
Бистра Вълкова Училищен психолог
Цвета Лашкова Библиотекар
Вили Савелева Секретар
Снежана Илиева Счетоводител
Теменужка Дакова Касиер
Мирослава Сарафова Домакин

Медицински служители

Галина Гавраилова Лекар
Росица Иванова Медицинска сестра
Снежанка Николова Медицинска сестра