История

Официалният избор на София за столица на Княжество България датира от 22. март 1879 г., когато броят на столичаните е 11 657. Улиците са криви и кални, а къщите – вехти и схлупени.

След Съединението(1885) започва разширение на града, като благоустрояването му е особено осезателно в периода 1888 – 1893 г., когато за кмет е избран опълченецът Димитър Петков.
Неговите заселници са предимно македонски бежанци. За няколко години Ючбунар толкова се разраства, че към 1890 г. населението му наброява около 20 000 души, което е приблизително 1/3 от жителите на столицата.

 

lions-bridge-1879 most-perlovska-reka

Лъвов мост през 1879 г.

 

Мост над Перловската река, 1887 г. (днес на бул. България“)