Национални програми и Проекти

Изграждане на училищна STEM среда – 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School

Занимания по интереси

„Образование за утрешния ден, Клуб „Дигитално поколение 21 век“

„Фортисимо клас“

Активен спорт в училище

Умно оценяване“ – проект по Еразъм+ за учителите

Национална програма „Иновации в действие“

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Приобщаващо образование чрез „Занимания по интереси“ 2020/2021 г.

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“