Твоят час – фаза 2

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Календар на представителните изяви по проект „Твоят час“ – фаза II

Обобщена информация за групи и ръководители по проект „Твоят час“ – фаза II

 

Снимки и репортажи от работата и  представителните изяви на групите

 

„Лего-конструиране“

2. А клас

Ръководител: Емилия Лазарова

Цели: Да се развие фината моторика на децата, въображението и творческото мислене.

Очаквани резултати: Умения да работят с конструктивен материал „Лего“, да могат да конструират модел по схема, да работят в екип при разработване на общи проекти.

„Да четем и пишем правилно на
български език“

4. клас

Ръководител: Даниела Петрова

Снимките представят:

 • Звукови модели на думи и  модели на изречения. Откриване на гласни звукове.
 • Решаване на кръстословица. Комбинация от бълг. език и математика в приказката ,,Червената шапчица“.
 • Писане на думи, изречения, текст.
 • Диктовка.
 • Проверка на думи, при които има обеззвучаване на звучни съгласни в края на думата.

„Мога да решавам трудните задачи“

3. Б клас

Ръководител: Камелия Донева

Теми на снимките:

 • Видове триъгълници /задачи за конструиране/
 • Текстови задачи от събиране и изваждане с преминаване
 • Намиране на неизвестно умаляемо
 • Умножение с преминаване
 • Текстови задачи от умножение с преминаване

„Нашият космос“

4. Б клас

Ръководител: Aлбена Павлова

„Играй, мечтай, учи“

1. В клас

Ръководител: Гергана Енчева

Децата:

 • с удоволствие разучаваха български народни хора
 • оцветиха коледни картини и с тях украсиха класната стаоя и коридора
 • направиха коледно-новогодишни картички за любими хора
 • се запознаха с архитектурата през Възраждането и направиха различни къщи
 • се потопиха в обичая и изработиха кукерски маски
 • Чрез забавни игри усвояваха четене, писане, смятане. Водиха интересни разговори на различни теми.

 

„Магията химия“

9. клас

Ръководител: Гергана Георгиева

Тема: Водене на протокол от проведен експеримент, проведен на 16.01.2018г

Проведени са два експеримента – продухване на въглероден диоксид през бистра варна вода и горене на сяра. Записване на основните компоненти в лабораторния протокол.

 

„Решавам сложните задачи по химия“

9. клас

Ръководител: Гергана Георгиева

Тема: Закон за запазване на масата на веществата – решаване на задачи, проведен на 16.01. 2018

Решаване на задачи от олимпиади по химия и ООС от предишни години. Набляга се на изравняване на химични уравнения.

 

„Химията – лесна и интересна“

7. клас

Ръководител: Гергана Георгиева

Учениците от 7. клас упражняват изразяването на химичните процеси чрез химични уравнения.

Провеждане на химичен експеримент – тестване на чист въглерод.

 

„Езикова лаборатория“

5. клас

Ръководител: Цветелина Георгиева

Учениците от група „Езикова лаборатория“ работят за преодоляване на обучителните затруднения по български език и литература в пети клас. Използват се съвременни методи на обучение.

 

„Езикова работилница“

5. клас

Ръководител: Цветелина Георгиева

Заниманията в група „Езикова работилница“ – 5. клас, включват поощряване на активното четене  и на личното творчество. Учениците се радват на възможността да споделят своите идеи.

 

„Подготовка за НВО по БЕЛ“

7. клас

Ръководител: Цветелина Георгиева

Учениците от групата „Подготовка за НВО по БЕЛ” работят за преодоляване на обучителни затруднения. Тяхната цел е да се представят успешно на НВО по БЕЛ в края на учебната година.

 

Уважаеми родители,

предлагаме на Вашето внимание дейностите за втората година на проект „Твоят час“ за 2017-2018 учебна година.

Желателно е един ученик да се включи в не повече от една дейност по интереси и една дейност за обучителни затруднения.

Най-учтиво Ви молим, след избора на желана(и) дейност(и)да попълните само онлайн анкетна карта и заявление. След това по Вашето дете ще получите разпечатано копие върху бланка на проекта, което трябва да подпишете и да върнете на класния му ръководител.

Очакваме попълнените и подписани документи до 25.09.2017 г.!

1. Всеки ученик, който желае да участва в занимания по интереси в проект „Твоят час“ трябва да попълни анкетна карта.

Анкетна карта за проект „Твоят час“ за 1-4 клас – 2017/2018

Анкетна карта за проект „Твоят час“ за 5-8 клас – 2017/2018

Анкетна карта за проект „Твоят час“ за 9-12 клас – 2017/2018

2. Всеки ученик, който желае да участва в занимания по интереси в проект „Твоят час“ трябва да попълни заявление.

Заявление за участие в дейност по проект „Твоят час“ – 2017/2018

Ето и списък с предложения за дейности по проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018 г.

Дейности за обучителни затруднения:

 1. Албена Павлова

тема: Подготовка за НВО – 4 б кл.

ден: четвъртък

час: 12.40- 14.00

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по БЕЛ с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 1. Антоанета Йорданова

тема: Mатематиката – забавна и интересна – 3 клас

цели: Дейността е ориентирана към успешното овладяване на образователния минимум и реализиране целите на обучението по математика в трети клас.

ден: сряда (13.20- 14.00) и петък (12.20 – 13.40)

брой часове: 80

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

 1. Бойка Апостолова

тема: Подготовка за НВО – 4в клас

ден: Сряда -2 часа

час: 12.40- 14.00

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по БЕЛ с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 1. Камелия Донева

Тема: Мога да решавам трудните задачи – 3в кл.

Цели: Дейността е ориентирана към усвояване на образователния минимум от учениците, повишаване на личната самооценка и самочувствието им.

Време: Сряда 12.20 – 13.40 и петък 13.20 -14.00

Форма: Дейност за преодоляване на обучителни  затруднения

 1. Надежда Георгиева

Тема: Подготовка за НВО – 4 клас

Ден:   Вторник и сряда

Час:    17.00- 17.40 ч.

Форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

Цели:  Подготовка по математика с цел подобряване по предмета и повишаване знанията и самочувствието на учениците.

 1. Румяна Трачева

Тема: Труден ли е или лесен родният език – 3а кл.

Цели: Дейността е ориентирана към пълноценно овладяване на езиковите норми и повишаване на интереса към художествената литература.

Време: сряда – 12.20 – 13.40 и петък 13.20 -14.00

Форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 1. Стойна Стоянова

тема: Подготовка за НВО – 4а кл.

ден: сряда и четвъртък

час: 17.00- 17.40

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по математика с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 1. Тодорка Паскалева

тема: Подготовка за НВО – 4а кл.

ден: понеделник и вторник

час: 13.20- 14.00

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по БЕЛ с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 1. Ваня Ненчева

Тема: Да четем и пишем правилно на български език – 1 кл.

Цели: Допълнителна работа по български език с учениците от 1 клас с цел по-лесно усвояване на езиковите норми и правила за четене и писане.

От 16.10.2017 г.

З пъти седмично по 1 уч. час в понеделник, сряда и четвъртък

 1. Даниел Христов

Тема: Да се справим успешно с матурата  по география – 12 кл.

Цели и очаквани резултати – Подпомагане на зрелостниците за усвояване на учебното съдържание. Придобиване на компетентности за решаване на задачи от матуритетен формат и  писмена разработка върху учебното съдържание от География на България.

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

Начална дата

16.10.2017 г.

Крайна дата

14.5.2018 г.

 1. Ева Димитрова

Тема: Да разберем математиката, за да я обикнем – 6 кл.

80 часа годишно – провеждат се вторник 7 и 8 час

 1. Емилия Илова

Тема: Матурата по биология – желана и успешна – 12 кл.

Време на провеждане:              петък, 13,00 -14,00 ч.

 1. Кънчо Кънчев

Тема: Скок в математиката – 5 кл.

Цели: Преодоляване на временни неуспехи по математика и придобиване на увереност в собствените сили и повишаване на мотивацията за учене.

 1. Цветелина Георгиева

Тема: Езикова лаборатория – 5 кл.

Цели: Овладяване на лингвистични знания за съвременния български език, формиране на потребности от общуване с художествена литература, анализ на художествен текст.

14.1.Цветелина Георгиева

Тема: Подготовка за НВО – 7 кл.

Цели: Успешно полагане на изпит за НВО по БЕЛ.

От 16.10.2017 г.

2 пъти по 2 уч. ч./седмично

Ева Димитрова

Тема: Да задълбочим знанията по математика – 8 кл.

Цели: Подготовка за явяване на ДЗИ в 10 кл. по математика

От 16.10.2017 г.

Петък 2  уч. часа

Дейности по интереси:

 1. Емилия Лазарова

Лего конструиране – 2а кл.

Дейност по интереси – 70 ч./годишно

2 ч. седмично

Вторник и четвъртък от 13.00 до 13.40 ч.

Цели: Да се развие фината моторика на децата, въображението и творческото мислене.

Очаквани резултати: Умения да работят с конструктивен материал „Лего“, да могат да конструират модел по схема, да работят в екип при разработване на общи проекти.

 1. Венета Стойкова

Тема: Учене чрез игри – 1а кл.

Цели: Забавните игри да спомогнат за по-лесно адаптиране на учениците към новата си дейност – учене.

От 16.10.2017 г.

Понеделник и сряда от 13.00 ч. до 13.40 ч.

 1. 1. Гергана Енчева

Тема: Играй, мечтай, учи! – 1в кл.

Цели: Чрез игри и забавни упражнения учениците да се адаптират към ученето и да могат по-лесно да се справят с поставените задачи в училище.

От 16.10.2017 г.

Понеделник и сряда от 13.00 ч. до 13.40 ч.

17. 2. Нели Деянова

Тема: Изобразителното изкуство – изящно и приложно – 3 клас

Цели: Придобиване на естетически вкус чрез използване на различни техники в текстила.

Дейност по интереси

Вторник и сряда от 13.20 до 14.00 ч.

 1. Ева Димитрова

Тема: Да се научим да решаваме тестове по математика и да се подготвим за НВО – 6 кл. 

70 часа годишно – провеждат се в понеделник 7 и 8 час

 1. Кънчо Кънчев

Тема: Ела, изгрей – 5 кл.

Цели: Подготовка за олимпиади по математика

 1. Кънчо Кънчев

Тема: Въображението има нужда от помощ – 7 кл.

Цели: Надграждане на учебното съдържание по математика, решаване на задачи от PISA, постигане на високи резултати на НВО.

 

 1. Мадлена Колчева

Тема: Млад природолюбител – 6 кл.

Усъвършенстване на уменията на учениците да провеждат експерименти и да решават логически и изчислителни задачи по природни науки

Да се задълбочи интереса на учениците от ранна възраст към природните науки.

Да се провокира желание у учениците опазват  околната среда и да живеят здравословно.

Начало 17.10.2017,     край : месец май

Един път седмично.

 1. Мадлена Колчева

Тема: Талантливи физици и химици“- 7 кл.

цели: Усъвършенстване на уменията на учениците да анализират, сравняват и провеждат експерименти, да решават логически и изчислителни задачи.

Задълбочаване интереса на учениците към природните науки физика и химия.

Подготовка и мотивиране за участие в олимпиади и ученически състезания.

начало: 16.10.2017,    край: месец май

Един път седмично

 1. Незабравка Тренева

Тема: В света на биологията – 7 кл.

ЦЕЛ:

– Мотивиране и повишаване на интереса на учениците към предмета биология и ЗО

– надграждане на знанията по БЗО

– подготовка  и участие в състезания

 1. Цветелина Георгиева

Тема: Литературна критика – 7 кл.

Цели: Повишаване на комуникативните умения на учениците по роден език, създаване на умения за анализ на художествен текст и осмисляне на авторовото послание, усвояване на основни литературни понятия, умения за създаване и редактиране на собствени текстове.

От 16.10.2017 г. до 31.05.2018 г.

 1. Спас Васев

Тема: Приложно изкуство – 5 кл.

Цели:  Придобиване на умения за изработване на декоративни предмети с цел усвояване на знания по изобразително изкуство и създаване на естетически вкус.

От 16.10.2017 г.

3 ч./седмично в един учебен ден от 13.30 ч.

 1. Светлана Начева

Дейности:

Фотография – 5, 6 клас

Фотография – 8а,б,в клас, сряда, 14:30

Фотография – 9а,б,в клас – понеделник 14:00

Фотография- 10, 11 клас – вторник – 10:40

Интерактивни презентации –  9а,б,в  клас – четвъртък, 14:00

Компютърно рисуване, фоторетуш (Adobe Photo Shop) – Сряда, 19:00 часа от 5-12 кл.

 1. Ивайло Иванов

Тема: Актьорско майсторство – 1-12 кл.

Цели: Запознаване с основите на актьорското майсторство и сценичната реч, поставяне на етюди или кратка пиеса.

 1. Ивайло Иванов

Тема: Училищни телевизионни новини -8-12 кл.

Цели: Създаване на ежеседмични емисии новини, отразяващи училищния живот.

 1. Петко Кралев

Тема: Училищно радио – 8-9 кл.

Цели: Запознаване с основите на звукозаписа и обработката на звука. Умения за създаване на тематични радиопредавания и регулярни ежедневни продукции.