Фондация Роналд С. Лаудер

Фондация „Роналд С. Лаудер” е основана през 1987г. във Виена от Роналд С. Лаудер, наследник на козметичния гигант Estee Lauder, бивш съветник на Държавния секретар на САЩ по въпросите на Европа и посланик на САЩ в Австрия по това време. През 2007г. той беше избран за Президент на Световния Еврейски Конгрес – най-голямата лобистка организация в света. Фондацията е създала мрежа от 21 училища в 15 страни от Централна и Източна Европа.

От 1997г. 134 ОУ „Димчо Дебелянов” става част от тази мрежа поради това, че в това училище се изучава иврит.

839 софийски деца, 25% от които с еврейски произход, се обучават сега в училището.

Първоначално фондацията влага 250 000$ в ремонт на сградата. От 1998г. училището променя статута си от общинско на държавно и иврит започва да се изучава от 1ви клас като първи чужд език. Фондацията продължава да инвестира в училището като закупува компютри, копирни машини, аудио и видео техника, обзавежда класни стаи, подменя черните дъски с бели. Организира обучене на учителския колектив – компютърна грамотност, използване на модерни информационни технологии в преподаването, английски език, психотренинги. Изцяло е поела квалификацията на учителите по иврит. Преди 5 години към фондация „Роналд С. Лаудер” се присъединява и образователната организация със 120 годишна история „Световен ОРТ”. Двете фондации създават в училището технологичен център с две модерни компютърни зали и научна лаборатория, които са в основата на преобразуването на училището в СОУ.

При официалното откриване на гимназиалния курс в училището беше официално подписано петстранно споразумение между училището, спонсорите и Министерството на образованието и науката, представлявано от министър Игор Дамянов.

Фондациите финансират и извънкласните дейности – 2 вокални групи, три танцови формации, барабанен оркестър, спортен клуб.

За учебната 2006 – 2007г. със средства на спонсорите бяха ремонтирани 7 класни стаи във филиала на училището.