Световен ОРТ

World ORT е най-голямата еврейска неполитическа и неправителствена организация, подпомагаща образованието.

През 1994г. ОРТ изгради компютърен кабинет в 134 училище. Организацията се завърна официално в България през 2003 година, когато на 24 октомври откри Технологичен център в училището.

Както навсякъде по света, където ОРТ има училища, колежи и представителства, така и в България, ОРТ работи за напредъка не само на еврейските деца, но и на местните общности. ОРТ смята, че основното средство за постигане на тази цел е обучението. Обучението – както на учениците, така и на техните учители.

Чрез различни програми ОРТ дава възможност и на децата от 134 училище да посетят Израел, както и да участват в различни семинари – например във Weizmann Institute of Science в Израел – един от водещите в света мултидисциплинарни институти.

Сътрудничеството с Шалом датира още от 1994г, когато първият компютърен кабинет бе създаден със съдействието на Шалом и AJJDC. Този кабинет обаче периодично се обновяваше и развиваше от фондация „Роналд С. Лаудер”. Това ползотворно сътрудничество бе от изключителна важност и когато през есента на 2003 година бе създаден технологичният център, носещ името Лаудер – ОРТ.

Едно от основните направления, в които ОРТ подпомага училището, е материално-техническата база. Технологичният център разполага с 4 модерни компютърни кабинета, мултимедийни кабинети и технологична лаборатория. Лабораторията е първата в България, оборудвана със специализираните комплекти на Fourier Systems – MultiLab, за експерименти в областта на физиката, химията и биологията.

ОРТ работи активно и в посока повишаване квалификацията на преподавателите за работа с високи технологии и най-вече прилагането на тези технологии към училищни предмети като математика, физика, химия, биология. Преподаватели посещават семинари в Русия и Великобритания, провеждани от водещи световни специалисти.

ОРТ работи и в тясно сътрудничество с Министерството на образованието и науката – през есента на 2003 година организацията подписа меморандум с МОН за сътрудничество в областта на внедряване на информационните технологии и компютърното обучение в началното, основното, средното и професионалното образование.

Изминалите години бяха много успешни и ОРТ предвижда разширяване на дейностите си в 134 училище. Новият проект на ОРТ в 134 СОУ предвижда създаване на уникален медиен център, включващ фото, видео и звукозаписно студио.