COVID 19

2021 г.

Заповед № 340/06.12.2021г.

Заповед на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на извънредна епидемична обстановка

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/09/03/rd-01-748_ot_02092021_g_.pdf

Във връзка със Заповедта на Министъра на здравеопазването Ви молим и настояваме да се придържаме към следните правила:

  • учениците задължително са с предпазни средства в училищните автобуси, маски, а в допълнение на тях може и шлемове, но по преценка на родителите;
  • предпазните средства се носят от учениците от първи и втори клас в училищните автобуси, градския транспорт, общите закрити училищни части, както и в закрити  помещения извън училище;
  • учениците от трети и четвърти клас, задължително носят предпазни средства в училищните автобуси, градския транспорт, общите закрити училищни части, класните стаи, както и в закрити  помещения извън училище;
  • обръщам внимание на учениците, че при заболял техен съученик, целият клас се карантинира, а това означава, че те трябва да се изолират, т.е. да не излизат и да не контактуват с външни лица, както и да и се самонаблюдават за проява на симптоми;
    Зад всяко решение на ръководството стои ясното съзнание, че при най-малък риск е необходимо взимането на категорични решения, с цел да предпазим училищната общност.
    Моля да бъдем отговорни към собственото си здраве, към здравето на  децата, към здравето на  по- възрастните  членове на семействата ни! 
  • Алгоритъм за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в 134.СУ „Димчо Дебелянов“

Често задавани въпроси и отговори на Министерството на здравеопазването:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kakvo-tryabva-da-znayat-roditelite-na-deca-posesha/