Ден на учителя

Повечето хора поверяват парите и скъпоценностите си на банката, като в замяна приемат достойното заплащане на банковите служители за обосновано.

Повечето хора поверяват децата си, най-голямото свое богатство, на училището, като в замяна не приемат достойното заплащане на училищните служители за обосновано.

Парадоксално, но … факт!

Въпреки този парадокс учителите не престават да се борят за опазването на физическото, психическото, интелектуалното и емоционалното здраве на своите ученици, независимо от многобройните препятствия, които съвременният свят поставя пред това мисионерско начинание! С компетентност и постоянство учителите работят за успеха на учениците си, съзнавайки отговорността на длъжността си.

В деня на професионалния ни празник, скъпи колеги, си пожелаваме обществото да провиди къде е най-важният трезор, кои са неговите пазители и какво възнаграждение заслужават те!

Честит пети октомври на всички учители, които с ум и сърце работят за пълноценното образование на нашите деца!

От ръководството