Европейски ден на спорта в училище

Във връзка с Европейския ден на спорта в нашето училище се организира спортен полуден.

Петък, 7. октомври 2016 от 12 до 14 часа

Инициативата ще се проведе в двора на училището и в прилежащия парк.

Отборите ще се организират на място.

Заповядайте!