Състезание по информационни технологии за ученици от V до VII клас

Състезанието „Големият до мен” е предназначено за ученици от град София. В него участват екипи от двама души: ученик от V, VI или VII клас и негов близък (родител, брат, сестра, познат), който е над 16 годишна възраст и не е ученик в същото училище. По време на самото състезание единствено ученикът има право да работи с мишката и клавиатурата. Близкият на ученика има право да дава съвети по време на изпълнение на задачата, но не и да участва пряко в действията, които се извършват с компютърната система.

Всеки екип участва със собствен лаптоп, който има възможност за безжично (WiFi) свързване с Интернет. На лаптопа трябва да има инсталирана версия на офис пакета Microsoft Office 2007 или по-висока, както и браузър.


Участието в състезанието е безплатно!

График за провеждане:

1-10 април 2017 година – регистрация за участие на екипите на сайта на състезанието
22 април 2017 година – състезателен ден по график.

За участие в състезанието е необходима предварителна РЕГИСТРАЦИЯ.