Списък на приетите деца в подготвителна група за учебната 2017-2018 година

Уважаеми родители, представяме на вашето внимание списъците на приетите деца в  подготвителна група за учебната 2017-2018 година.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Група  А

Класен ръководител: Анелия Пехливанска

Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки Пол
1 4160 Михаел – Гинчев 22 м
2 4178 Марио Сергеев Петров 22 м
3 4185 Ярон Гай Хаимов 22 м
4 4191 Виктор Владислав Бациев 22 м
5 4221 Йоан Калинов Нешев – близнак 22 м
6 4228 Боян Самуил Михаел 22 м
7 4223 Кристиян Свиленов Накев 15 м
8 4179 Симеон Симеонов Димитров 6 м
9 4193 Лора Виктор Мезан 31 ж
10 4215 Виктория Венциславова Стоилова 31 ж
11 4162 Елинор Красимирова Динкова 22 ж
12 4174 Елена Маринова Маринова 22 ж
13 4198 Ина Ефтимова Ризова 22 ж
14 4201 Никол Николай Събева 22 ж
15 4219 Аделина Стефанова Косева 9 ж
16 4158 Мариела Мишова Филипова 6 ж
17 4182 Деа Динамирева Крумова 6 ж

 

Група  Б

Класен ръководител: Даниела Накева

Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки Пол
1 4240 Калоян Николаев Георгиев 22 м
2 4244 Максим Боянов Драганов 22 м
3 4246 Александър Вениямин Папазян 22 м
4 4250 Ясен Росенов Петров 22 м
5 4263 Александър Савов Стоянов 22 м
6 4271 Даниел Авив Азулай 22 м
7 4272 Виктор Николай Клок 22 м
8 4216 Калоян Красимиров Ангелов 6 м
9 4220 Иван Златев Златев 6 м
10 4211 Карина Калинова Панчева 22 ж
11 4218 Катя Огнянова Найденова 22 ж
12 4222 Наталия Калинова Нешева – близнак 22 ж
13 4235 Магдалена Димитрова Панчева 22 ж
14 4236 Емануела Любомирова Цакова 22 ж
15 4260 Изабел Ной Месика 22 ж
16 4163 Елизабет Валериева Димитрова 9 ж
17 4183 Леда Милен Светозарова 9 ж

  

Група  В

Класен ръководител: Диана Нушева

Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки Пол
1 4226 Петър Веселинов Василев 9 м
2 4159 Огнян Иванов Иванов 6 м
3 4164 Михаил Рашков Йорданов 6 м
4 4166 Станислав Богданов Беров 6 м
5 4180 Ивайло Лъчезаров Манов 6 м
6 4203 Камен Евгениев Иванов 6 м
7 4207 Христо Валентинов Миланов 6 м
8 4209 Славчо Валентинов Тафраджийски 6 м
9 4213 Александър Николаев Георгиев 6 м
10 4248 Ивайло Иванов Миков 6 м
11 4251 Кристиян Христов Барбутов 6 м
12 4259 Йосиф Йорданов Йорданов 6 м
13 4238 Карина Мирослав Радева 15 ж
14 4212 Божана Димитрова Иванова 9 ж
15 4229 Йоана Иванова Тодорова 9 ж
16 4232 София Антон Виденова 9 ж
17 4161 Лилия Данаилова Димитрова 6 ж
18 4175 Надя Данаилова Гърдева 6 ж
19 4184 Масал Джейхан Ибрямова 6 ж
20 4214 Лилия Петрова Димитрова 6 ж
21 4231 Ангелина Тимова Шнел 6 ж
22 4233 Магдалена Ефтим Прастова 6 ж
23 4252 Габриела Любомирова Стойкова 6 ж
24 4257 Димитрина Асенова Димитрова 6 ж

 

РЕЗЕРВИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

МОМЧЕТА

Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки Пол
1 4172 Мартин Василев Петков 6 м
2 4186 Тодор Стоянов Каменски 6 м
3 4273 Томас Георгиев Колев 6 м

 

МОМИЧЕТА

Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки Пол
1 4239 Каролин Елвис Драгомирова 6 ж
2 4200 Арина Огедаева Чаллъ 6 ж
3 4264 Славея Константинова Илиева 6 ж
4 4269 Калина Александрова Стойкова 6 ж
5 4173 Виктория Симеонова Минева 6 ж
6 4190 Сияна Василева Савова 6 ж

Забележка: Съгласно регламента за прием в подготвителните групи, кандидатите с еднакъв брой точки са класирани на произволен принцип в присъствието на членовете на Комисията по прием в ПГ, Председателя на Обществения съвет при 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – г-жа Елена Гоцева и Председателя на Училищното настоятелство – г-жа Маргарита Левиева.

 

Работно време на Комисията за записване на класираните ученици в подготвителните групи:

  1. Записване на учениците, приети на I-во класиране

31.05.2017 г. – 01.06.2017 г. от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.

  1. Записване на учениците, приети на II -ро класиране

05.06.2017 г. – 06.06.2017 г. от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.

Необходими документи: Оригинал и копие на Акт за раждане на детето.

Първа родителска среща:

За „А“ и „Б“ подготвителен клас: На 06.06.2017 г. от 17.00 ч. в сградата на ул. „Екзарх Йосиф“ №15

За „В“ подготвителен клас: На 06.06.2017 г. от 17.00 ч. в сградата на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, ул. „Пиротска“ №78