Подаване на заявление за прием в VIII клас

Уважаеми ученици и родители, напомняме ви, че подаването на заявление за прием в VIII клас се отнася за всички ученици.

Подаването на документи за участие първия етап на приема съгласно НАРЕДБА №10 става в периода 16.06 – 22.06.2017 година включително.

Предлагаме на вашето внимание необходимите документи за участие в приема:

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране
или
Разширено заявление за участие в първи (трети) етап на класиране
(съдържа повече редове с възможност за посочване на по-голям брой паралелки – 140 вместо 30).

Списък на паралелкитe за учебната 2017/2018 г. за приемане в VIII клас – София-град.

Документи се подават онлайн или на хартиен носител в училище-гнездо.

Списък на училищата-гнезда за приемане на заявления в София.

Онлайн подаване за заявления става на адрес

https://priem.mon.bg

Важно!

Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия.  През електронната система кандидатстването става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп. Тях бъдещите осмокласници ще намерят в служебните си бележки, с които се явиха на национално външно оценяване.

Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им, за да не се допусне грешка.

Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се подава при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.

Графикът за оставащите дейности по приема е както следва:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. 16.06 – 22.06.2017 г. вкл.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 27.06.2017 г. вкл.
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 28.06 – 30.06.2017 г. вкл.
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 04.07.2017 г. вкл.
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 05.07 – 07.07.2017 г. вкл.
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 10.07.2017 г.
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 11.07 – 13.07.2017 г. вкл.
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. до 17.07.2017 г. вкл.
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 18.07 – 19.07.2017 г. вкл.
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 21.07.2017 г. вкл.
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 04.09.2017 г. вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2017 г. вкл