Важно за кандидатстващите в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в 134. СУ

Уважаеми ученици и родители, напомняме ви, че за кандидатстването в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в 134. СУ може да се използват два кода. Код 1343 се използва за кандидатстване на общо основание, а код 1344 – за желаещите да използват в балообразуването си оценката по иврит вместо тази по БЕЛ (само за деца от 134. СУ).

1343 134. СУ „Д. Дебелянов“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки-АЕ 13/-/-

места

профилирана Софтуерни и хардуерни науки
1344 134. СУ „Д. Дебелянов“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки-АЕ/Иврит 13/-/-

места

профилирана Софтуерни и хардуерни науки