Свободни работни места

134 СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободни работни места за:

 

 • Учител в начален етап – ЦДО – 2 места;
 • Учител по английски език в гимназиален етап – 2 места;
 • Учител по биология и здравно образование на английски език в гимназиален етап – 1 място;

 

 • Учител по музика в прогимназиален и гимназиален етап – 1 място;
 • Учител по изобразително изкуство в прогимназиален и гимназиален етап – 1 място;
 • Учител по „Информатика и информационни технологии“ в гимназиален етап;
 • Педагогически съветник
 • Хигиенист – 1 място
 1. Изискванията за заемане на длъжността са:
 • за учител в начален етап – ЦДО  – специалност „Начална училищна педагогика“, квалификация „Начален учител“
 • за учител по английски език – специалност „Английска филология“, квалификация „Учител по чужд език“;
 • за учител по биология и здравно образование на английски език –  всички специалности, включващи биология, квалификация „Учител по биология“, документ за владеене на английски език;
 • за учител по музика – специалност „Музика“ или „Музикална педагогика“, квалификация „Учител по музика“;
 • за учител по изобразително изкуство – всички специалности, квалификация „Учител по изобразително изкуство“
 • за хигиенист – средно образование
 • за учител по информатика и информационни технологии – специалност от професионално направление „Информатика и компютърни науки“, квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“
 • за педагогически съветник – висше образование, специалност от професионално направление „Педагогика“ или специалност от професионално направление „Психология“.
 1. Лични качества: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.
 2. Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Срокът за подаване на документи е от 27.06.2017 г. до 05.07.2017 г. включително, в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

 

Графикът с допуснатите до събеседване кандидати, ще бъде публикуван на сайта на училището на 06.07.2017 г. след 16.00 ч.

Събеседване на 07.07.2017 гпо предварително обявения график.

Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището на 07.07.2017 г. след 17.00 ч.

Телефон за контакт: 02 931 06 86