Необходими документи за записване в 8. клас за учебната 2017/2018 година

Уважаеми родители, необходимите документи за записване в 8. клас за учебната 2017/2018 година са:

  1. Свидетелство за завършено основно образование след 7. клас – оригинал.
  2. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие.
  3. Акт за раждане – копие.
  4. Две снимки паспортен формат.
  5. Такси за: Училищно настоятелство – 60 лева; учебник по иврит – 75 лева.

При подаване на документите се попълва заявление за записване, което се получава на място.