Свободно работно място за учител по математика в прогимназиален и гимназиален етап

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно работно място за

 учител по математика в прогимназиален и гимназиален етап – 1 място.

  1.  Изискванията за заемане на длъжността са:Професионално направление „Математика“ – всички специалности с квалификация „Учител по математика“.

      2.    Лични качества: мотивация, отговорност, лоялност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

      3.   Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

                   Срокът за подаване на документи е до 05.07.2017 г. включително, в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

 Графикът, с допуснатите до събеседване кандидати, ще бъде публикуван на сайта на училището на 06.07.2017 г. след 16.00 ч.

 Събеседване на 07.07.2017 гпо предварително обявения график.

 Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището на 07.07.2017 г. след 17.00 ч.