Дати на изпити и консултации за редовна изпитна сесия

Уважаеми ученици и родители, представяме на вашето внимание датите на изпитите и консултациите за редовната изпитна сесия.

Изпити:

Английски език: 8. “В“ и 10. “В“ на 10.07.2017г. в 47 стая;

Математика: 11. “А“ и 11. “В“ на 10.07.2017г. в 47 стая;

История и цивилизация: 11. “В“ на 07.07.2017г. в 47 стая;

Химия: 11. “В“ на 07.07.2017г. в 47 стая;

Физическо възпитание и спорт: 10. “А“ и 11. “В“ на 11.07.2017 във физкултурния салон;

Информационни технологии: 11. “В“ на 04.07.2017г. в 40 кабинет;

Начало на изпитите: 10 часа.

Консултации:

Английски език: 8. “В“ и 10. “В“ на 05.07.2017г. от 10 часа и на 07.07.2017г. от 10 часа;

Математика: 11. “А“ и 11. “В“ на 05.07.2017. от 10 часа и на 07.07.2017г. от 10 часа;

История и цивилизация: 11. “В“ на 04.07.2017г. от 10 часа и на 06.07.2017г. от 10 часа;

Химия: 11. “В“ на 03.07.2017г. от 10 часа.