График за събеседване с кандидатите за обявените свободни работни места

Уважаеми кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“, предлагаме на вашето внимание график за събеседване.

 

 

Дата на събеседването – 07.07.2017 година, петък.

 

Учител в начален етап ЦДО

9.00 – 9.15 ч. Велислава Цонева – вх. № 4572/29.06.2017 г.

9.20 – 9.35 ч. Теодора Митева – вх. № 4631/04.07.2017 г.

9.40 – 9.55 ч. Христина Атанасова – вх. № 4663/05.07.2017 г.

10.00 – 10.15 ч. Геновева Кочовска – вх. № 4595/03.07.2017 г.

Педагогически съветник

10.20 – 10.30 ч. Надя Цветкова – вх. № 4551/27.06.2017 г.

10.35 – 10.45 ч. Димитър Христов – вх. № 4549/27.06.2017 г.

10.50 – 11.00 ч. Ваня Ненчева – вх. № 4618/04.07.2017 г.

Учител по изобразително изкуство

11.05 – 11.15 ч. Нели Деянова – вх. № 4633/04.07.2017 г.

11.20 – 11.30 ч. Теодора Иванова – вх. № 4662/05.07.2017 г.

11.35 – 11.45 ч. Мария Димитрова – вх. № 4644/05.07.2017 г.

11.50 – 12.00 ч. Ивайло Пашкулски – вх. № 4616/04.07.2017 г.

Учител по музика

12.05 – 12.15 ч. Стефан Стоев – вх. № 4603/03.07.2017 г.

12.20 – 12.30 ч. Диана Недева – вх. № 4599/05.07.2017 г.

12.35 – 12.45 ч. Незиха Ибишева – вх. № 4570/29.06.2017 г.

12.50 – 13.00 ч. Костадинка Танчева – вх. № 4575/29.06.2017 г.

Хигиенист

13.30 – 13.40 ч. Павлинка Ваклинова – вх. № 4651/05.07.2017 г.

13.45 – 13.55 ч. Павлина Стоилова – вх. № 4650/05.07.2017 г.

Учител по математика

14.00 – 14.10 ч. Ева Димитрова – вх. № 4660/05.07.2017 г.

14.15 – 14.25 ч. Симеон Радев – вх. № 4665/05.07.2017 г.

14.30 – 14.40 ч. Тодор Иванов – вх. № 4606/03.07.2017 г.

Учител по биология

14.45 – 14.55 ч. Незабравка Тренева – вх. № 4604/03.07.2017 г.

15.00 – 15.10 ч. Михалина Господинова – вх. № 4585/30.06.2017 г.

Учител по английски език

15.15 – 15.25 ч. Гергана Томова – вх. № 4619/04.07.2017 г.

15.30 – 15.40 ч. Константин Колев – вх. №4573/29.06.2017 г.

Учител по информатика и информационни технологии

15.45 – 16.00 ч. Светлана Мирчева – вх. № 4620/04.07.2017 г.

16.05 – 16.20 ч. Евелина Стоянова – вх. № 4592/30.06.2017 г.

16.25 – 16.40 ч. Десислава Матеева – вх. № 4664/ 05.07.2017 г.